PROJE TAKİP SİSTEMİ

100. Yıl Kutlamaları sürecinde çeşitli kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ile iş birliği ve koordinasyonu sağlamak; projelerin planlama, uygulama, takip, değerlendirme, analiz ve raporlama süreçlerinde kullanılmak üzere 100. Yıl Proje Takip Sistemi isimli web sitesi (https://yuzuncuyilpts.iletisim.gov.tr/") kullanıma sunulmuştur.

Söz konusu sisteme, ilgili kurumlar 100. Yıl Kutlamaları çerçevesinde gerçekleştirdikleri ve planladıkları tüm faaliyetlerin girişini gerçekleştirmektedir. Girilen tüm proje ve faaliyetlerin takip, değerlendirme ve raporlama süreçleri Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yürütülmektedir. Bu platform sayesinde etkinliklerin bütüncül bir yaklaşımla yürütülmesi hedeflenmektedir.

ADALET BAKANLIĞI

 • 100. Yıl Adalet Spor Oyunları /Samsun 2023

  <p>Cumhuriyetimizin 100.Yılı kutlamaları kapsamında Adliye ve Ceza İnfaz Kurumlarında görev yapan adalet personelimizin motivasyonunu ve etkileşimini artırmak amacıyla Samsun İlinde 05-10 Eylül 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan "100.Yıl Adalet Spor Oyunları/Samsun 2023" temalı etkinliğe 42 İl Başsavcılığı bünyesinde çalışan toplam 75.000 Adliye ve Ceza İnfaz Kurumları Adalet Personeli arasından Okçuluk, Yüzme, Tenis, Masa Tenisi, Koşu, Satranç, Bovling, Basketbol, Voleybol branşlarından seçilecek her bir adliyeyi temsilen oluşturulacak Voleybol veya Basketbol alanında bir takım olmak üzere diğer bireysel branşlardan ise seçilecek birer temsilcinin müsabakalara katılması öngörülmüştür. Etkinlik kapsamında 833 personelin spor müsabakalarına katılması öngörülmekte olup, bu etkinlikler sayesinde personelin moral motivasyonunun ve etkileşiminin artırılması hedeflenmektedir.</p><p><br></p>

ANADOLU AJANSI

 • 100 Yıl 100 Edebi Eser Kitapları Serisi

  <p>Cumhuriyetin 100 yılı boyunca edebiyat, sinema, sanat, müzik ve mimari alanlarında iz bırakan eserlerden oluşan bir kitap serisi, Anadolu Ajansı tarafından hazırlanacak. Beş farklı kitapla edebiyatın ve sanatın zenginliği okurlarla buluşacak.</p>

 • 100 Yıl 100 Edebi Eser Sergisi

  <p>Cumhuriyetin edebiyat alanında unutulmaz eserlerine adanmış bir sergi düzenlenecek. Anadolu Ajansı'nın tarafından gerçekleştirilecek sergi, ziyaretçilere Cumhuriyetin kültürel mirasını anlamak ve keşfetmek fırsatı sunacak.</p>

 • 100 Yılı Anlamak - Biyografiler

  <p>Cumhuriyetin 100 yılına yön veren önemli isimlerin hayat hikayelerinin ve başarılarının yer aldığı bir yazılı eser, Anadolu Ajansı tarafından okurlarla buluşturulacak. Fotoğraflar ve metinlerle zenginleştirilen bu eser, tarihin önemli kişiliklerini anlama fırsatı sunacak.</p>

 • 100 Yılı Anlamak - Makaleler

  <p>Politika, sanayi, ulaşım, spor, ekonomi gibi farklı alanlarda uzman kişiler tarafından yazılan makalelerle oluşturulacak bir kaynak eser, Anadolu Ajansı tarafından hazırlanacak. Bu eser, Cumhuriyetin 100 yılındaki gelişmeleri derinlemesine anlama imkanı sunacak.</p>

 • 100 Yıllık Cumhuriyet Yıllığı (1923-2023)

  <p>Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yıllık tarihini kapsayan bir yıllık çalışması, yüzyılın önemli olayları ve gelişmelerini detaylarıyla sunacak.</p>

 • Cumhuriyetin Kurumları 100 Yıllık Binalar Sergisi

  <p>Cumhuriyetin kurumlarına ait tarihi binaların yer aldığı bir sergi Anadolu Ajansı tarafından düzenlenecek. Sergi ile Cumhuriyetin mimari mirası ve kurumların gelişimi ziyaretçilere aktarılacak.</p>

 • Yıllık 1923

  <p>Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yılı olan 1923'e özel olarak hazırlanan bir yıllık eser, o dönemin önemli olaylarını ve dönüşümlerini yansıtacak. Anadolu Ajansı tarafından hayata geçirilen bu proje, geçmişten bugüne uzanan bir köprü vazifesi görecek.</p>

 • Yüzyılın Büyük Projeleri (1923-2023)

  <p>Ulaştırma, sağlık, teknoloji, sanayi ve kentleşme gibi alanlarda gerçekleştirilen büyük projelerin görsellerle belgelenerek yer aldığı bir kitap, Anadolu Ajansı'nın tarafından hazırlanarak okurların ilgisine sunulacak.</p>

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI

 • 10. Uluslararası Atatürk Kongresi

  <p>Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığınca Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün doğduğu ortamdan başlayarak Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ve gelişim sürecinde yaşanan gelişmeleri beşerî ve sosyal bilimler bağlamında incelemek, bu kapsamda ortaya konulan yeni bilgi ve bulguların en üst düzeyde paylaşılıp tartışılacağı bilimsel bir platform sunmak, ülkeler arası kültürel bağların kurulmasına ve geliştirilmesine katkı sunmak için her dört yılda bir Uluslararası Atatürk Kongresi düzenlenmektedir. 10. Uluslararası Atatürk Kongresi, Cumhuriyetimizin 100. yılında 25-27 Ekim 2023 tarihlerinde Ankara’da düzenlenecektir. Türkiye’nin 100 Yıllık Birikimi temelinde yapılacak kongrede cumhuriyetin 100 yılda gösterdiği gelişimi değerlendirilecektir.<br></p>

 • 100. Yılında Lozan Barış Antlaşması Sempozyumu

  <p>Lozan Barış Antlaşması, Türkiye Cumhuriyetinin siyasi ve hukukî olarak tanınmasını sağlayan uluslararası bir antlaşmadır. Bu çerçevede, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı iş birliğiyle 17-18 Temmuz 2023 tarihlerinde Ankara’da yüzüncü yılını kutladığımız Lozan Barış Antlaşması ile ilgili uluslararası bir sempozyum düzenlenmiştir. </p><p>Sempozyumda yer alacak bildirilerle, Lozan Barış Antlaşması’na giden süreç, görüşmeler, görüşmelere katılan yabancı temsilciler ve temsilcilerin müzakere politikaları, anlaşma maddelerinin tahlili ile imzalanışının 100. yılı olması münasebetiyle Lozan Barış Antlaşması’nın bir asırlık değerlendirmesi yapılmıştır.</p>

 • 100. Yılında Lozan Paneli

  <p>Lozan Barış Antlaşması, Türkiye’nin uluslararası alandan hukuken tanınmasını sağlamıştır. Lozan’da toplanan konferans henüz resmî olarak ilan edilmemiş olan devletin tanınmasını beraberinde getirmiştir. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığının Dışişleri Bakanlığı ve Türk Tarih Kurumu iş birliğiyle Ankara’da 17-18 Temmuz 2023 tarihleri arasında gerçekleştireceği sempozyumun devamı niteliğindeki bu panelde konuşmacılar 1 asırlık birikimle Lozan Barış Antlaşmasını tekrar değerlendirme fırsatı bulacaklardır. </p><p>Tarihî süreç içinde değerlendirildiğinde görülecektir ki, devletlerin daimî dostlukları değil daimî çıkarları vardır ve izlenecek politikaları da bu çıkarlar belirler. Avrupa’nın Büyük Devletleri, ya da Osmanlıca ifadesiyle Düvel-i Muazzama’nın, tarih boyunca siyasetlerini bu ilke temelinde şekillendirdikleri, bölge ve kaynaklarının paylaşımı üzerinden yürüttükleri ve bu temel politikanın değiştirmediği görülecektir. Bizim de içinde bulunduğumuz bu coğrafya çok eski dönemlerden itibaren cazibe merkezi olma özelliğini korumaktadır. Tarihi, siyasi, ekonomik ve jeostratejik gerekçelerle ön plana çıkan bölgenin oyun kuruculuğuna soyunan devletlerin faaliyet alanı olacağı açıktır. Osmanlı İmparatorluğunun çözülme sürecini tetikleyen bu gerekçe, nihai tahlilde Osmanlı devletinin tarihi misyonunu tamamlamasıyla sonuçlanacaktır. Ardından kurulan yeni Türkiye Cumhuriyeti ve bu Cumhuriyetin kurucu kadroları da özetle ifade edilen bu tarihi ve siyasi gelişmelerin ayırdına vararak Millî Mücadele’yi vermişler, savaşı kazanmışlar ve askeri alandaki başarılarını masa başında da tescil etmek üzere Lozan’da toplanan uluslararası konferansa&nbsp;</p><p> </p>

 • 100. Yılında Türkiye Cumhuriyeti Sempozyumu: 1923-2023 Uluslararası Sempozyumu

  <p>Mondros Mütarekesi sonrası Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde milli varlığımıza istiklalimize ve toprak bütünlüğümüze yönelik her türlü işgal ve tehdide karşı başlatılan Türk Milli Mücadelesi askeri ve siyasi zaferlerle sonuçlanmıştı. 29 Ekim 1923’te Cumhuriyetin ilanı ile bu zafer taçlandırılmıştı. 1923-2023 yılları arasında hemen hemen her alanda birçok değişim, gelişme, iç ve dış olayların gerçekleştiği bu yüzyıl; 20. yy.’ın ilk çeyreğini, 21. yy.’ın ilk çeyreğini kapsamaktadır. </p><p>Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi ve Atatürk Üniversitesi tarafından 13-14 Ekim 2023 tarihleri arasında Erzurum’da düzenlenecek olan “100. Yılında Türkiye Cumhuriyeti: 1923-2023 Uluslararası Sempozyumu”nda gerek yurtiçi gerekse yurtdışı katılımcılarla Türkiye Cumhuriyeti’ni ilgilendiren tüm alan ve disiplinlerden akademik çalışmalarla bilimsel katkı ve iş birliği sağlaması amaçlanmaktadır.</p>

 • Cumhuriyetin 100. Yılında Bilim, Kültür ve Sanat Paneli

  <p>New York Türk Evi’nde Kurum yayınlarımıza ait yaklaşık 2250 kitaptan oluşan “Atatürk Kitaplığı”nın açılışı ve akabinde “Osmanlı’dan Günümüze Türkiye’nin Modernleşmesi” başlıklı oturum gerçekleştirilecektir. Prof. Dr. Yüksel ÖZGEN’in yöneticiliğini gerçekleştireceği oturumda Bilim Kurulu Asli üyelerimiz New York ve Washington’daki Türk vatandaşlarımız ve Amerikan toplumu ile bir araya gelecektir. Aynı başlıklı panel Washington’da da gerçekleştirilecektir.</p>

 • Cumhuriyetin İlanının 100. Yıl Dönümü

  <p>1923, Millî Mücadele’nin zaferle neticelenmesinin ardından birçok önemli gelişmenin yaşandığı bir yıldır. Zira 1923’te ekonomi alanında mühim kararların alındığı Türkiye İktisat Kongresi toplanmış, TBMM’nin ilk dönemi yeni seçim kararının alınmasıyla birlikte sona ererek ikinci dönem TBMM teşkil edilmiş, savaş döneminin ardından kalıcı sulh sağlanarak Lozan Barış Antlaşması imzalanmış, Cumhuriyetin ilanıyla yeni rejime geçilmiş, Ankara yeni devletin başkenti olarak seçilmiş, kadim payitaht İstanbul düşman işgalinden kurtulmuş ve hem iç hem de dış politikada muhtelif olaylar cereyan etmiştir. 1923 yılının kıvrımları arasında irili ufaklı daha pek çok gelişme saklıdır. </p><p>Gerçekleştirilecek sempozyumla Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun yeni akademik çalışmalarla ortaya konulması, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanına dair ortaya çıkarılacak akademik bilgilerle Türkiye’deki resmî makamların kültür ve siyasî karar alma süreçlerine nitelik açısından katkı sunulması, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin akademik ortamlarda tartışılmasına imkân sağlanması, Türk üniversiteleri ile sempozyum konusuyla ilgili ülke ve toplulukların kurumlarıyla ilişkilerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.</p>

 • Türkiye-Arnavutluk İlişkilerinin 100. Yılında Kültür, Dil ve Tarih Üzerine Söyleşi

  <p>Türk Kurtuluş Savaşı’nın kazanılması ve Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasından sonra Arnavutluk, Türkiye ile ilişkileri başlatmak üzere harekete geçmiştir. Arnavutluk Hükûmeti, Türkiye ile diplomatik ilişkileri kurmak için Arnavutluk Meclis Başkanı Eşref Bey Frashëri başkanlığında, Dışişleri Bakanı Genel Sekreteri Cafer Bey Villa ile Nezir Bey Leskovik’ten oluşan bir heyet teşkil etmiştir. 17 Ekim 1923 günü İstanbul’a gelen Arnavutluk heyeti, Türk makamları ile birlikte İstanbul’da yaşayan çok sayıda Arnavut kökenli vatandaş tarafından vapurda karşılanmıştır. </p><p>1 Kasım 1923 günü Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı İsmet Paşa, Arnavutluk heyetini kabul etmiştir. İsmet Paşa, Eşref Bey’den Arnavutluk’a karşı komşu ülkelerin politikalarını sormuş ve heyetler arası görüşmelerin 3 Kasım’da başlayabileceğini ifade etmiştir. Arnavutluk heyeti, Türkiye’nin iki ülke ilişkilerinin başlamasında çok istekli olduğu kanaatiyle İsmet Paşa’nın makamından ayrılmıştır. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk ve Kral Zog, hemen hemen aynı dönemde ülkelerinin geleceğine yön vermiştir. Bu bağlamda Türkiye Cumhuriyeti-Arnavutluk ikili ilişkilerinin başlangıcının 100. yılı münasebetiyle düzenlenecek söyleşide iki ülkenin gelişimlerine ve aralarındaki 1 asırlık geçmişe değinilerek ikili ilişkilerin önemine değinilmiştir.</p>

 • Türkiye-Macaristan Dostluk Antlaşmasının 100. Yıl Dönümü Paneli

  <p>Türkler ile Macarlar arasında 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Macaristan’daki Osmanlı hâkimiyetinin ve yüzyıllar süren savaşların olumsuz etkilerini Macar kamuoyunun nezdinde unutturan bir yakınlaşma başlamıştır. Bu yakınlaşmayı tetikleyen temel etmen Habsburg Monarşisi’ne karşı 1848-1849 Özgürlük Savaşı’nı kaybeden ihtilalin lideri Lajos Kossuth ve beraberindekilerin Sultan Abdülmecid’e sığınmaları olmuştur. Osmanlı Devleti’nin 10 Ağustos 1920 tarihinde imzaladığı Sevr Barış Antlaşması ile Trianon Antlaşması’nın yapılış amacı ve maddeleri açısından benzeşen yönleri bulunmakla beraber aralarındaki fark daha belirgindir: Trianon Antlaşması yürürlüğe girerken, Sevr ölü doğmuş bir antlaşma olarak kalmıştır. Bu nedenle, Atatürk’ün önderliğinde Türk milletinin Millî Mücadele’yi başlatarak direnişe geçmesi Macar kamuoyunda ilgiyle takip edilmiştir. Türkiye-Macaristan arasındaki dostluk anlaşmasının yürürlüğe girişinin 100. yıl dönümü münasebetiyle 2024 yılı “Türkiye-Macaristan Kültür Yılı” olarak kutlanacaktır. Gerçekleştireceğimiz etkinlikle ortak tarih ve kültürümüzün daha iyi tanıtılmasına vesile olacaktır. Bu kapsamda iki ülke arasındaki ilişkilerinin değerlendirilmesi ve bilim dünyasına sunulması hedeflenmektedir.<br></p>

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI

 • Cumhuriyetimizin 100. Yılı Sempozyumunda Ankara Kent Kültürü Sergisi ve Paneli

  <p>Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (VEKAM) işbirliği ile yapılacaktır.</p>

 • Cumhuriyetimizin 100. Yılı Sempozyumunda Yedi Bilge Yedi Bölge Etkinlik Serisi-İç Anadolu Bölgesi

  <p>Atatürk Araştırma Merkezi tarafından gerçekleştirilecek 1O. Uluslararası Atatürk Kongresi kapsamında gerçekleştirilecektir.</p>

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

 • 100. Yılında Türkiye Cumhuriyeti Sempozyumu

  <p>Cumhuriyetin ilanı yakın dönem Türk tarihinin en önemli hadiselerinden birisidir. Cumhuriyetin ilanı, I. Dünya Savaşı sonrasında İtilaf Devletleri olarak bilinen İngiltere, Fransa, Yunanistan ve İtalya gibi ülkelerin Türk Milleti’nin elinde kalan son toprak parçası olan Anadolu’da başlattıkları işgallere karşı “ya istiklal ya ölüm” ilkesi doğrultusunda başlattığı Millî Mücadele ve Kurtuluş Savaşı’nın bir sonucudur. Tam bağımsızlık düşüncesi ile inşa edilen Türkiye Cumhuriyeti, Türk istiklal mücadelesi zaferini taçlandıran, Türk milletinin birlik ve beraberlik bağlarını güçlendiren modern bir rejimdir. Bununla birlikte 100. Yılına ulaşmış olan Cumhuriyet, kazanımları ile birlikte Türkiye’nin geleceğinin teminatı olan bir yönetim şeklidir. Projelendirilmek suretiyle düzenlenmesi planlanan bu sempozyum ile cumhuriyetin ilanından günümüze Büyük ve Güçlü Türkiye’nin kazanımları uluslararası boyutta yapılacak bilimsel araştırmaların sonuçlarıyla birlikte ortaya konulması amaçlanmaktadır. Türk Millî Mücadelesinde fikri, siyasi ve askeri açıdan önemli bir yeri olan; ilk millî kongrenin yapılıp Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı Erzurum, Atatürk’ün isteği ile doğuda kurulan ve onun adını taşıyan ilk üniversiteye sahip olmanın bilinci ve haklı gururunu taşımaktadır. Bu bilinç ve gururun bize yüklediği misyon ve vizyonla cumhuriyetin kuruluşunun yüzüncü yılı münasebetiyle uluslararası bir sempozyum planlamaktayız. Atatürk Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleşecek bu sempozyumla Türkiye Cumhuriyeti’nin geçirdiği yüz yıllık süreçte kazanımları ortaya konulmaya çalışılacaktır.&nbsp;</p>

 • Cumhuriyetin 100. Yılında Bilge Kağan'dan Atatürk'e Türkçe ve Türk Edebiyatı Kurultayı

  <p>Cumhuriyet'in 100. yılında Türk evreninin ve Türk devletinin tasarımı olan Türkçenin bütün yönleriyle araştırılmasını amaçlayan uluslararası nitelikli bir kurultay düzenlenecektir. Türkçenin ve Türk edebiyatının ilk yazılı belgeleri olan Bilge Kağan Yazıtları ile cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk adlı eserinin temsil ettiği tarihi bağlam içinde ve cumhuriyetin temelini oluşturan Erzurum’da Türkçenin geçmişi ve geleceği bilimsel araştırma etkinlikleriyle dikkatlere sunulacaktır. Türkiye Cumhuriyet'inin ebediyete kadar yaşamasını sağlayacak kültürel arka plan olarak Türkçenin ve Türk edebiyatının gelecek yüzyıldaki gelişimini tasarlayacak bilimsel çalışmalara ortam hazırlanması planlanmaktadır. Bu bağlamda Türkçe Eğitimi, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi, Türk Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatları, Türkiye Türkçesi, Türk Lehçeleri, Türkçenin Felsefesi, Türk Dili Tarihi, Türk Dili Edebiyatı Eğitimi, Bir Değer Olarak Türkçe gibi alanlarda özgün çalışmalar tartışılacaktır.</p>

 • Cumhuriyetin 100. Yılında Erzurum’un Bilgi Merkezleri

  <p>ÖZET: Anadolu’yu Türk yurdu aline getiren Selçukluların “Arz-ı Rum” olarak adlandırdıkları belde daha sonraları “İlim ve irfan diyarı” şeklinde anılmıştır. Anadolu’yu aydınlatma sürecinin başlangıcı olan Çifte minareli Medrese ve Yakutiye Medresesi ile başlayan yapılanma süreci günümüzde hâlâ devam etmektedir. Osmanlı medeniyetinin bahşettiği kütüphaneler, Cumhuriyet döneminde karşımıza bilgi teknolojilerinin harmanlandığı bilgi evleri olarak çıkmaktadır. Bu bildiride Erzurum’un Türk yurdu olarak anılmasından günümüze kadar etkisi süren bilgi merkezleri olan kurumlarımız anlatılacaktır.</p>

BASIN İLAN KURUMU

 • Cumhuriyet Dönemi Gazeteleri Sergisi - Dijital Sergi

  <p>Cumhuriyetin ilanından sonra yayınlanan gazetelerin ön sayfaları ve sonraki onuncu yıllarda gerçekleştirilen kutlamalara dair haberler, dijital sergi formatında kamuoyunun ilgisine sunulacak. Bu sergi, dönemin atmosferini ve Cumhuriyetin ilk yıllarındaki önemli olayları yansıtarak tarihi bir yolculuğa davet edecek.</p>

 • Cumhuriyetin İlanı Kutlamaları Filmi

  <p>Cumhuriyetin ilanı ve sonrasındaki yıllarda yapılan kutlamaları yansıtan gazete kapaklarından oluşturulan bir kısa film hazırlanacak. Bu film, özel olarak hazırlanan görsellerle desteklenerek sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılacak ve izleyicilerle Cumhuriyetin önemli anlarını paylaşacak.</p>

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

 • “100. Yılında Cumhuriyeti Anlamak ve Anlatmak” Konulu Ödüllü Komposizyon Yarışması

  <p>Başkent Üniversitesi Ord.Prof. Enver Ziya Karal Tarih Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen “100. Yılında Cumhuriyeti Anlamak ve Anlatmak” konulu komposizyon yarışmasına Başkent Üniversitesi bütün bölümlerin tüm öğrencileri ile Özel Başkent Okulları Adana, Özel Başkent Okulları İskenderun, Odtü Geliştirme Vakfı Özel Lisesi 10. ve 11. sınıf öğrencileri katılabilmektedir. Yarışma için A4 kağıdına 1,5 satır arayla en az iki, en fazla 10 sayfayı geçememek üzere hazırlanan kompozisyonlar 31 Ekim 2023 Salı günü saat 16.00'ya kadar yarışma sekreteryasına e-posta ile gönderilmeli, ayrıca bir kopyası da yarışmacılar tarafından PTT veya elden merkeze ulaştırılmalıdır. Yarışmanın ödül töreni 4 Aralık 2023 Pazartesi günü saat 13.30'da Başkent Üniversitesi Avni Akyol Konferans Salonunda düzenlenecektir.</p>

 • “Yüz Yıllık Abide” Müzikli Anlatım

  <p>Başkent Üniversitesi Ord. Prof. Enver Ziya Karal Tarih Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri kapsamında 26 Nisan 2023 tarihinde “100 Yıllık Abide” başlıklı müzikal gösteri gerçekleştirildi. </p><p>Prof. Dr. İhsan Doğramacı Konferans Salonu’nda gerçekleşen müzikal, “Ulusal Egemenlik Haftası” kutlaması olarak Devlet Tiyatro ve Operası sanatçılarından Murat Atak yönetiminde gerçekleşti. 500 kişi katıldığı gösteride Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla Okulları öğrencileri de yer aldı.</p><p>Müzik Direktörü: Murat Çelebi</p><p>Solistler: T.C. Kültür Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi, TRT ve GSGM Klasik Türk Müziği Topluluğu Solist Sanatçıları</p><p>Soprano: Esin Talınlı</p><p>Klasik Türk Müziği: Figen Alışık</p><p>Tenor: Şenol Talınlı</p><p>Bas: Özgür Savaş Gençtürk</p><p>Anlatıcılar: Ayşe Atak, Gaye Çele Alacacı, Oktay Dal, Murat Atak</p>

 • Aranan Elemanlar Fikir ve Proje Yarışması

  <p>Başkent Üniversitesi Anadolu OSB Meslek Yüksekokulu, Cumhuriyetimizin 100. yılı etkinlikleri kapsamında “Aranan Elemanlar Fikir ve Proje Yarışması” düzenledi. 12 Nisan 2023 tarihinde MEB Temelli Çok Amaçlı Anadolu Meslek Lisesi öğrencilerinin katılımıyla yarışmanın tanıtımı, 28 Nisan 2023 tarihinde ise ön elemesi yapıldı. Yarışmaya her biri dört öğrenciden oluşan 10 takım katıldı. Akademisyen ve sanayicilerden oluşan 10 jüri üyesinin oylarıyla belirlenen ilk 5 takım, 15 Haziran’daki final yarışmasına katılmaya hak kazandı. </p><p>Finalde yarışmaya hak kazanan, ödül alan proje grupları ve proje fikirleri; </p><p>Birincilik Ödülü: Grup adı: Prisoners Proje ismi: Mini İHA’larla Lazer Sensör kullanarak göçük altı arama kurtarma çalışmaları</p><p>İkincilik Ödülü: Grup adı: MİT Proje ismi: Dronatik - Yangın söndürme</p><p>Grup adı: BDH / Bilgi, Düşünce, Hareket Proje ismi: Afet Telekominikasyon </p><p>Grup adı: Legends Proje ismi: Afet Sonrası Durum Tespiti ve Konum belirleme </p><p>Grup adı: Şahbaz Proje ismi: Drone ile erken sel uyarı sistemi &nbsp;</p><p>Finalde birinci takıma tabletler, ikinci takıma 1000 TL tutarında teknoloji market hediye çekleri, üçüncü takıma da 750 TL tutarında teknoloji market hediye çekleri verildi. Ayrıca finalde projeye destek veren firmalar tarafından ilk 3 takım öğrencilerine, öğrenim bursu, staj, 3+1 İşyeri uygulaması ve MYO mezuniyetleri sonrasında iş imkânları da sunuldu.</p>

 • Bütün Dünya 100. Yıl Sayısı

  <p>Başkent Üniversitesi Kültür Yayını Bütün Dünya Dergisinin Ocak 2023 sayısı Cumhuriyetin 100. yılına ithafen basılmıştır.</p>

 • Cumhuriyetin 100. Yılına Özel Ajanda Çalışması

  <p>Başkent Üniversitesi tarafından Cumhuriyet'in 100. Yılına özel olarak Atatürk fotoğraflarından ve fotoğraf açıklamalarından oluşan ajanda çalışması gerçekleştirilmiştir. Başkent Üniversitesi'nin akademik personeline yılbaşı armağanı olarak sunulmuştur.</p>

 • Cumhuriyetin 100. Yılına Özel Takvim Çalışması

  <p>Başkent Üniversitesi tarafından Cumhuriyet'in 100. Yılına özel olarak Atatürk fotoğraflarından oluşan 40x70 cm boyutlarında takvim çalışması gerçekleştirilmiştir. &nbsp;Başkent Üniversitesi'nin akademik ve idari personeline yılbaşı armağanı olarak sunulmuştur.</p>

 • Cumhuriyetin Sağlık Politikası ve Günümüz Başlıklı Tarih Sohbetleri

  <p>Başkent Üniversitesi Ord. Prof. Enver Ziya Karal Tarih Uygulama ve Araştırma Merkezi (BÜTAM) tarafından 22 Şubat 2023 tarihinde Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ABD Öğretim Üyesi, Hekim, Hukukçu-Sağlık Hukuku Uzmanı, Mülkiye'li Prof. Dr. Ahmet Saltık'ın konuşmacı olarak yer aldığı "Cumhuriyet'in Sağlık Politikası ve Günümüz" başlıklı tarih sohbetleri isimli etkinlik; öğrenci, akademisyen ve idari personelin katılımı ile Avni Akyol Konferans Salonu'nda gerçekleştirilmiştir.&nbsp;</p>

 • Mesot 18Th Congress Of The Middle East Society For Organ Transplantation

  <p>Başkent Üniversitesi Kurucusu ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal başkanlığında MESOT 18th Congress of the Middle East Society for Organ Transplantation, Kızılcahamam Patalya Termal Otel’de 24-26 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleştirildi. 200’ü aşkın bilim insanının katkı sağladığı kongrenin açılışında konuşan Prof. Dr. Mehmet Haberal, katılımcılara teşekkür ederek kongrenin önemine vurgu yaptı. Prof. Dr. Mehmet Haberal, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yaşında Ankara’da düzenlenecek diğer 2 toplantıya ve 2024’te İstanbul’da düzenlenecek Dünya Organ Nakli Derneği (TTS) toplantısına tüm meslektaşlarını davet etti.</p>

 • Recent Advances nn Surgery And Burns Meeting

  <p>Recent Advances in Surgery &amp; Burns Meeting 12-13 Ekim 2023 tarihinde Patalya Thermal Resort, Kızılcahamam, Ankara'da gerçekleşecektir.</p>

 • Terörizm ve Radikalleşme ile Mücadele Kongresi

  <p>Başkent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) ve Terörizmle ve Radikalleşme ile Mücadele Araştırma Merkezi (TERAM) iş birliğinde 03-05 Mart 2023 tarihlerinde “Cumhuriyetin 100. Yılında Türkiye’de Terörizm ve Terörizmle Mücadele” başlığı altında ulusal, çevrim içi kongre düzenlendi. Kongrenin temel amacı; Türkiye’nin terörizmle mücadelesini tarihsel bir perspektife oturtarak, mücadelenin teorik, pratik ve hukuki boyutlarını kapsayıcı bir bakış açısı çerçevesinde değerlendirmek ve Türkiye’de terörizm sorunsalına dair akademik çalışmalar bütünü ortaya koymaktır. Kongre çerçevesinde akademisyenler, araştırmacılar, düşünce kuruluşu çalışanları, sivil toplum örgütü üyeleri ve kamu kuruluşu mensuplarını bir araya getirmek; Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye’de terörizm ve terörizmle mücadele konularında farkındalık oluşturmak ve konuyla ilgilenenlerin görüşlerini paylaşabilmelerini sağlamak ve Türkiye’nin terörizmle mücadelesi konusunda ortak akılla çözüm üretilebilmesine katkıda bulunmak hedeflendi. </p><p>Kongrenin Bildiri Özet / Tam Metin Kitabı Linki: https://sam.baskent.edu.tr/kw/upload/135/dosyalar/Bildiri%20O%CC%88zet%20Kitapc%CC%A7%C4%B1g%CC%86%C4%B1%2002032023.pdf</p>

 • The International College Of Surgeons 2023 Ics World Scientific Congress

  <p>The International College of Surgeons 2023 ICS World Scientific Congress 7-9 Kasım 2023 tarihinde Patalya Thermal Resort, Kızılcahamam, Ankara'da gerçekleşecektir.</p>

 • Türkiye Yüzyılında Üniversite Gençliği Sempozyumu

  <p>Cumhuriyetimizin 100. yılı kapsamında; Başkent Üniversitesi ev sahipliğinde “Türkiye Yüzyılında Üniversite Gençliği” başlığında 55 katılımcının yer aldığı sempozyum düzenlendi. </p><p>14 Nisan 2023 tarihinde Avni Akyol Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen sempozyuma; Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Günay, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkan Vekili Doç. Dr. Serdar Eler, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Kurul Üyeleri ve yetkilileri ile Başkent Üniversitesi yönetici, akademisyen ve öğrencileri katıldı. </p><p>Sempozyumda; </p><p>- Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Sağlık Kurulu Başkanı, Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kadirhan Sunguroğlu “Empati ve Stres Yönetimi” başlığında, </p><p>- Gençlik ve Spor Bakanlığı “Genç Tıbbiyeliler Kamp” yürütme kurulunda görevli Aile Hekimi Dr. Almıla Suna Nizamoğlu “Özbakım, Özgüven, Sosyalleşme” başlığında, </p><p>- Tıp Dekanları Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan “Olumlu Alışkanlıkları Geliştirme” başlığında, </p><p>- Yüksek İhtisas Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde görev yapan Doç. Dr. Eda Ağaşçıoğlu “Egzersizin İnsan Beyni Üzerindeki Etkileri” , </p><p>- Yüksek İhtisas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Sevan Çetin Özbek “Beslenme” </p><p>- Başkent Üniversitesi’nde öğrenim görmekte olan Kadir Gürbüz ise “Çevreye Saygı” başlığında sunum gerçekleştirdiler.</p><p>Sempozyum ardından 15 kişilik katılımcıyla Sağlıklı Yaşam Parkuru etkinliği gerçekleştirildi.</p>

 • Uluslararası Katılımlı 24. Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi (Ulıbtk’23)

  <p>Uluslararası Katılımlı 24. Isı Bilim ve Tekniği Konferansı (ULIBTK'23) Türk Isı Bilimi ve Tekniği Derneği ve Başkent Üniversitesi işbirliği ile 06-08 Eylül 2023 tarihinde Patalya Thermal Resort Hotel Kızılcahamam'da düzenlendi.&nbsp;</p><p>Isı Bilimi ve Tekniği Kongreleri (ULIBTK) başlangıçta ulusal son iki dönem uluslararası katılımlı hibrit (yerinde /çevrimiçi) olarak başarılı bir şekilde yapıldı. Uluslararası Katılımlı 24. Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, ULIBTK'23, yerinde(canlı) olarak düzenlendi.</p><p>Kongrenin amacı bilim insanlarını ve araştırmacıları bir araya getirerek, ısı bilimi ve tekniği konularında yenilikçi ve ileri mühendislik uygulamaları hakkında bilim insanlarının ortaya koymuş olduğu en son araştırma sonuçlarının paylaşıldığı uygun bir platform oluşturmaktır.</p><p>Toplam 144 sunumun gerçekleştirildiği kongrede enerjinin oluşumu, dönüşümü ve kullanımı ile çevresel etkileri, yeşil ve sürdürülebilir enerji sistemleri, enerji verimliliğinin geliştirilmesi, düşük maliyetli ve çevre dostu ısıl sistemler ele alınmıştır.&nbsp;</p>

BEZM-İ ALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

 • 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni-İlk Ders

  <p>Üniversitemiz 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni "Cumhuriyet Dönemi'nde Sağlık Yapılanması" temalı ilk ders gerçekleştirilecektir.</p>

 • 2023-2024 Akademik Yılı Öğrenci Oryantasyon Programı ("Türkiye Yüzyılı'nın İlk Öğrencileri" Temalı) - Açık Hava Sineması

  <p>Üniversitemize yerleşen Türkiye Yüzyılı'nın ilk öğrencileriyle oryantasyon programı yapılacaktır. Kültür-sanat etkinliklerinden, spor etkinliklerine, çeşitli yarışmalardan konserlere kadar pek çok faaliyet gerçekleştirilecektir. Oryantasyon Programımızın son aşamasında katılım sağlayan tüm öğrencilerimiz ve akademik/idari personellerimizle birlikte patlamış mısır eşliğinde açık hava sineması etkinliği gerçekleştirilecektir.&nbsp;</p>

 • 2023-2024 Akademik Yılı Öğrenci Oryantasyon Programı ("Türkiye Yüzyılı'nın İlk Öğrencileri" Temalı) - Bilgilendirme Faaliyetleri

  <p>Üniversitemize yerleşen Türkiye Yüzyılı'nın ilk öğrencileriyle oryantasyon programı yapılacaktır. Kültür-sanat etkinliklerinden, spor etkinliklerine, çeşitli yarışmalardan konserlere kadar pek çok faaliyet gerçekleştirilecektir. Oryantasyon Programımız Rektörümüz Sn. Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu'nun açılış konuşmaları ile başlayacak olup, Genel Sekreterimiz Dr. Zeynep Görmezoğlu'nun üniversitemizin tarihçesini ele aldığı ve Bezmialem Valide Sultan'a dair bilgilendirme sunumları ile devam edecektir. Ardından Öğrenci İşleri Direktörlüğümüz, Sağlık Kültür ve Spor Direktörlüğümüz, Bilgi Teknolojileri Direktörlüğümüz, Teknoloji Transfer Ofisimiz, Kurumsal İletişim Direktörlüğümüz, Fakültelerimiz ve Sağlık Meslek Yüksek Okulumuzun yöneticilerinin sunumlarıyla program akışımız devam edecektir. Bilgilendirme sunumlarımızın son adımında ise, Sağlık Kültür ve Spor Direktörlüğümüze bağlı öğrenci kulüplerimizin tanıtımları Kulüpler Birliği Başkanımız tarafından yapılacaktır.&nbsp;</p><p>Gün boyunca 41 öğrenci kulübümüzün tanıtım stantları açık olacaktır. Yeni başlayan tüm öğrencilerimiz kulüplerimizde görev alan kulüp başkanlarımız ve diğer gönüllü öğrencilerimizden kulüp faaliyetlerimizle ilgi bilgi alabileceklerdir.</p>

 • 2023-2024 Akademik Yılı Öğrenci Oryantasyon Programı ("Türkiye Yüzyılı'nın İlk Öğrencileri" Temalı) - Kültürel Faaliyetler

  <p>Üniversitemize yerleşen Türkiye Yüzyılı'nın ilk öğrencileriyle oryantasyon programı yapılacaktır. Kültür-sanat etkinliklerinden, spor etkinliklerine, çeşitli yarışmalardan konserlere kadar pek çok faaliyet gerçekleştirilecektir. Kültürel etkinliklerimiz kapsamında Sağlık Kültür ve Spor Direktörlüğümüzün moderatörlüğünde 'İstanbul' temalı bilgi yarışması, Sağlık Kültür ve Spor Direktörlüğümüze bağlı Öğrenci Kulüplerimizden Fotoğraf Kulübümüzle birlikte fotoğraf yarışması ve Gastronomi Kulübümüzle birlikte bilgi yarışması yapılacaktır. Ardından Müzik Kulübümüz tarafından müzik dinletisi ve karaoke etkinlikleri gerçekleştirilecektir.</p>

 • 2023-2024 Akademik Yılı Öğrenci Oryantasyon Programı ("Türkiye Yüzyılı'nın İlk Öğrencileri" Temalı) - Sanatsal Faaliyetler

  <p>Üniversitemize yerleşen Türkiye Yüzyılı'nın ilk öğrencileriyle oryantasyon programı yapılacaktır. Kültür-sanat etkinliklerinden, spor etkinliklerine, çeşitli yarışmalardan konserlere kadar pek çok faaliyet gerçekleştirilecektir. Oryantasyon Programımız kapsamında atölye alanları oluşturulacaktır. Bu alanlar içerisinde, taş boyama, takı tasarım, Hint kınası yapımı, resim yapma, teraryum tasarlama, bez çanta tasarlama ve sağlıklı içecek atölyeleri bulunacaktır. Gün boyunca tüm katılımcılar atölye alanlarından ücretsiz faydalanacaklardır.</p>

 • 2023-2024 Akademik Yılı Öğrenci Oryantasyon Programı ("Türkiye Yüzyılı'nın İlk Öğrencileri" Temalı) - Spor Faaliyetleri

  <p>Üniversitemize yerleşen Türkiye Yüzyılı'nın ilk öğrencileriyle oryantasyon programı yapılacaktır. Kültür-sanat etkinliklerinden, spor etkinliklerine, çeşitli yarışmalardan konserlere kadar pek çok faaliyet gerçekleştirilecektir. Oryantasyon Programımıza katılım sağlayan başta öğrencilerimiz ve akademik/idari personelimiz olmak üzere, gün boyunca devam edecek olan dart, okçuluk, masa tenisi, ayak tenisi, XOXO dijital ekranı, mini golf, langırt gibi pek çok spor faaliyetine katılım sağlayabilecekler.</p>

 • 2024 Kültür, Sanat ve Spor Etkinlikleri - Kültürel Faaliyetler

  <p>2024 Kültür, Sanat ve Spor Etkinlikleri kapsamında öğrencilerimizin ve akademik/idari personellerimizin katılım sağlayacağı atölye alanları oluşturulacaktır. Bu alanlar içerisinde, taş boyama, takı tasarım, Hint kınası yapımı, kaligrafi, ebru sanatı, resim yapma, teraryum tasarlama, bez çanta tasarlama ve sağlıklı içecek atölyelerinin bulunması planlanmaktadır. Gün boyunca tüm katılımcılar atölye alanlarından ücretsiz faydalanacaklardır.</p>

 • 2024 Kültür, Sanat ve Spor Etkinlikleri - Sanatsal Faaliyetler

  <p>2024 Kültür, Sanat ve Spor Etkinlikleri kapsamında Sağlık Kültür ve Spor Direktörlüğümüze bağlı öğrenci kulüplerimizden Müzik Kulübümüzün sahne alması; ardından Türkiye Yüzyılı etkinlikleri temasıyla belirlenen bir sanatçının veya müzik grubunun konuk edilmesi ve konser dinletisinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.</p>

 • 2024 Kültür, Sanat ve Spor Etkinlikleri - Spor Faaliyetleri

  <p>2023 - 2024 Akademik Yılı sonunda, ders stresinden uzaklaşarak motivasyonu artırmayı amaçlayan, gün boyu birbirinden heyecanlı aktivitelerin yer aldığı Bezmiâlem Kültür Sanat ve Spor Etkinlikleri düzenlenecektir. Etkinliğimiz kapsamında, mini golf, ayak tenisi, masa tenisi, langırt, dart, okçuluk, sanal oyunlar gibi pek çok alanda spor faaliyetine katılarak; kendi aralarında kıyasıya yarışacaklar ve sonucunda da sürpriz hediyeler kazanacaklardır. Gün sonunda, yıl boyunca üniversite içi ve dışı spor faaliyetlerinde başarı gösteren öğrencilerimize, yöneticilerimiz tarafından; kupa, madalya ve hediyeler takdim edilmektedir.</p>

 • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı "Türkiye Yüzyılı" Temalı Etkinlikler - Fidan Dikimi

  <p>29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerimiz kapsamında Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD) iş birliği ile mevsiminde 1000 fidan dikimi gerçekleştirilmesi amacıyla fidan bağışı kampanyasının başlatılması planlanmaktadır. Hedeflenen 1000 fidan bağışı için fidan dikim mevsimi olarak belirlenen Kasım ayının ikinci veya üçüncü haftasına kadar devam edecektir. Kasım ayının son haftasında Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD) ile fidan dikimi etkinliğimiz gerçekleştirilecektir.</p>

 • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kortej Yürüyüşü

  <p>29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Vatan Caddesinde gerçekleşecek kortej yürüyüşüne kurumumuzdan 100 hekimimizin beyaz önlükleriyle katılımları planlanmaktadır.</p>

 • 7. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi

  <p>7. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi içeresinde Sosyal Oturumunda "Türkiye Yüzyılı" konsepti işlenecektir. </p><p>Kongreye Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanımız Eda Erdem Dündar'ın davet edilmesi planlanmaktadır.&nbsp;</p>

 • İstanbul Geneli Satranç Turnuvası

  <p>Türkiye Satranç Federasyonu İstanbul Şubesi iş birliği ile Üniversitemiz ev sahipliğinde resmi ve ödüllü satranç turnuvası gerçekleştirilecektir</p>

 • Rektörlük Kupası Voleybol Turnuvası

  <p>Üniversitemizin akademik/idari personellerimiz ve öğrencilerimizden oluşturulacak olan takımlarla Rektörlük Kupası Voleybol Turnuvası'nın düzenlenmesi planlanmaktadır.&nbsp;</p>

 • Tiyatro Gösterimi

  <p>Tiyatro Kulübümüz tarafından hazırlanacak olan "Türkiye Yüzyılı" temalı tiyatro oyunu sergilenecektir.</p>

 • Türkiye Yüzyılı Konsepti Bina Giydirme

  <p>29 Ekim Cumhuriyet Bayramında Vatan Caddesinde gerçekleşecek geçit töreni için Türkiye Yüzyılı konseptli hastanemize bina giydirmesi yapılacaktır.</p>

 • Türkiye Yüzyılı'nda Bezmiâlem'de İz Bırakanlar I - Prof. Dr. Hulusi Behçet

  <p>Cumhuriyet Dönemi'ne sığdırdığımız sağlık alanında devrimler, başarılar ve ülkemize katma değer sağlayan doktorlarımız serisi planlanmaktadır.&nbsp;</p><p>Seminerler, Prof. Dr. Nuran Yıldırım ve Prof. Dr. Arzu Terzi Tozduman tarafından gerçekleşecektir.</p><p><b> I - Dr. Hulusi Behçet(1889 - 1948)</b></p><p><i><b>Hulusi Behçet,</b></i> 1924 yılında göz bozuklukları, ağızda tekrar eden aftlar ve üreme organları çevresinde yaralar bulunan bir hastadaki bu belirtilerin tamamının virüs kökenli tek bir hastalığa ait olduğu kanısına vardı. Hastalık üzerinde çalışırken, 1933 Üniversite Reformu’nda, İ. Ü. Tıp Fakültesi Deri Hastalıkları ve Frengi Kliniği’ne profesör olarak tayin edildi. 1947 yılında Cenevre’de toplanan Uluslararası Deri Hastalıkları Kongresi’nde bu hastalığa Behçet Sendromu/Behçet Hastalığı adı verildi. O zamana kadar bilinmeyen bu hastalıkla dünya tıp literatürüne adını yazdırdı. Hulusi Behçet, Tıp Fakültesi Deri Hastalıkları ve Frengi Kliniği’nin Gureba Hastanesi’nde hizmet verdiği 1933-1952 yılları arasında hastanede çalıştı.</p>

 • Türkiye Yüzyılı'nda Bezmiâlem'de İz Bırakanlar II - Dr. Fatma Şakir Memik

  <p>Cumhuriyet Dönemi'ne sığdırdığımız sağlık alanında devrimler, başarılar ve ülkemize katma değer sağlayan doktorlarımız serisi planlanmaktadır.<br></p><p> </p><p>Seminerler, Prof. Dr. Nuran Yıldırım ve Prof. Dr. Arzu Terzi Tozduman tarafından gerçekleşecektir.<br></p><p><b>II - Dr. Fatma Şakir Memik(1903 -1991)</b><br></p><p>Gureba Hastanesinde ihtisas yapan ilk kadın hekim ve aynı zamanda Türkiye'nin de ilk kadın hekimlerinden olan Fatma Şakir Memik dahiliye ihtisası yapmak üzere asistan olarak tayin edildi.</p>

 • Türkiye Yüzyılı'nda Bezmiâlem'de İz Bırakanlar III - Prof. Dr. Hamdi Suat Aknar

  <p>Cumhuriyet Dönemi'ne sığdırdığımız sağlık alanında devrimler, başarılar ve ülkemize katma değer sağlayan doktorlarımız serisi planlanmaktadır.</p><p>Seminerler, Prof. Dr. Nuran Yıldırım ve Prof. Dr. Arzu Terzi Tozduman tarafından gerçekleşecektir.</p><p><b>III - Prof. Dr. Hamdi Suat Aknar (1873 - 1936)</b></p><p><b><i><br></i></b></p><p><b>Hamdi Suat (Aknar) Bey,</b> 1933 yılında Vakıf Gureba Hastanesi'ne patolog olarak tayin edildi ve hastanede bağımsız bir patoloji laboratuvarı kurdu.</p>

 • Türkiye Yüzyılı'nda Bezmiâlem'de İz Bırakanlar IV - Ord. Prof. Dr. Erich Frank

  <p>Cumhuriyet Dönemi'ne sığdırdığımız sağlık alanında devrimler, başarılar ve ülkemize katma değer sağlayan doktorlarımız serisi planlanmaktadır. </p><p> </p><p>Seminerler, Prof. Dr. Nuran Yıldırım ve Prof. Dr. Arzu Terzi Tozduman tarafından gerçekleşecektir.<br></p><p><b>IV - Ord. Prof. Dr. Erich Frank(1884 -1957)</b></p><p>Diyabet, kan hastalıkları ve hipertansiyon konularındaki araştırmalarıyla uluslararası ün sahibi Ord. Prof. Dr. Erich Frank Vakıf Gureba Hastanesinde çalışmaya başladı. Kanserde ilk modern terapi uygulaması ve Kalp kateterizasyonu uygulaması Ord. Prof. Dr. Erich Frank'ın kliniğinde yapıldı.</p>

 • Türkiye Yüzyılı'nda Bezmiâlem'de İz Bırakanlar V - Dr. Bedi Beler

  <p>Cumhuriyet Dönemi'ne sığdırdığımız sağlık alanında devrimler, başarılar ve ülkemize katma değer sağlayan doktorlarımız serisi planlanmaktadır.</p><p>Seminerler, Prof. Dr. Nuran Yıldırım ve Prof. Dr. Arzu Terzi Tozduman tarafından gerçekleşecektir.</p><p><b>V - Dr. Bedi Beler (?- 2002)</b></p><p>Dr. Bedi Beler, diabet hastalarının bakımını sürdürebilmek amacıyla hastanelerde kurulmuş ilk ileri ihtisas diyabet kliniğini hastanemizde kurmuştur.</p>

 • Türkiye Yüzyılı'nda Bilim Şenliği

  <p>Uluslararası alanda önemli bilim insanlarının konuk edilmesi planlanan Bilim Şenliği Hybrid olarak gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.</p>

 • Türkiye Yüzyılı'nda Biyo 2023 Zirvesi -Bilimde İlklerin Yolculuğu

  <p>Türkiye Yüzyılında Savunma sanayi, yapay zekâ ve sağlık temalı BİYO 2023 zirvesi gerçekleştirilecektir. Zirve kapsamında planlanan konuklar aşağıda yer almaktadır.</p><ol><li>Mehmet Fatih Kacır/T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı </li><li>Dr. Şuayip Birinci/ T.C. Sağlık Bakan Yardımcısı </li><li>Prof. Dr. Haluk Görgün/T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı </li><li>Selçuk Bayraktar/BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı </li><li>Gökhan Yücel/T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Daire Başkanı(e)- Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi İletişim Daire Başkanı </li><li>Prof. Dr. Erhan Akdoğan/Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı</li></ol>

 • Türkiye Yüzyılı'nın Son Adımında Bezmiâlem

  <p>Üniversitemizin 2010-2023 yılları arasında sağlık alanında gerçekleştirdiği ilklerin yer aldığı almanak çalışmasının hazırlaması planlanmaktadır. "2023 Vizyonunda Bezmiâlem" veya "Cumhuriyetimizin 1. asrının son 13 yılında Bezmiâlem" teması işlenecektir.</p>

 • Yüzyılın Türküleri

  <p>20 Aralık Uluslararası İnsani Dayanışma Günü kapsamında Üniversitemizin akademik/idari personellerimiz ve öğrencilerimizden oluşan Türk Halk Müziği korosu Yüzyılın Türkülerini seslendirecektir.&nbsp;</p>

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

 • 100 Yıl Kutlamaları Kamu Spotu

  <p>Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla eylül ayının son haftasından 29 Ekim 2023 tarihine kadar&nbsp; Biruni Üniversitesi web sayfası ve Biruni Üniversitesi sosyal medya platformlarında yayınlanmak üzere 3 adet kamu spotu hazırlandı.</p>

 • 100. Yıl Kutlamaları Sosyal Medya ve Web Sayfası Görselleri

  <p>Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl&nbsp; kutlamaları kapsamında sosyal medya hesaplarımızdan post ve web sayfamızda paylaşılmak üzere&nbsp; &nbsp;banner görseli hazırlayıp, yayınlanacak.&nbsp;</p>

 • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Töreni

  <p>Biruni Üniversitesi olarak Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla 27 Ekim 2023 tarihinde Biruni Konferans salonunda "29. Ekim Cumhuriyet Bayramı Töreni" düzenlenecektir. Törenin içeriğinde günün anlam ve önemine dair açılış konuşmaları, öğrencilerimizin hazırlamış olduğu vals gösterisi ve yine öğrencilerimiz ve akademisyenlerimizin seslendireceği müzik dinletisi ve öğrencilerimizin seslendireceği şiir dinletisi yer alacaktır.&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

 • Cumhuriyet Dönemi Çağdaş Türk Kadını Resim Sergisi

  <p>Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl kutlamaları kapsamında 1-29 Ekim 2023 tarihinde Biruni Üniversitesi Fuaye alanında, Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Türkan KOYUNCUOĞLU'nun yağlı boya eserlerinin yer aldığı " Cumhuriyet Dönemi Çağdaş Türk Kadını Sergisi" gerçekleştilecektir.&nbsp;</p><p> </p><p><br></p><p><br></p><p> </p>

 • Cumhuriyet Döneminde Öğretmen Eğitimi Paneli

  <p>Biruni Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tarafından 24 Ekim 2023 tarihinde Biruni Konferans Salonunda "CUMHURİYET DÖNEMİNDE ÖĞRETMEN EĞİTİMİ PANELİ" gerçekleştirilecektir. Eğitim Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Adnan ÖMERUSTAOĞLU' nun yönetiminde düzenlenecek olan panelde konuşmacılar aşağıda yer alan konu başlıklarında sunumlar yapacaktır.&nbsp;</p><p><b>- Öğretmen Eğitiminde Pedagojik Formasyon Konusu ve Bir Model Önerisi</b></p><p><i>Prof. Dr. Lütfü İLGAR (Biruni Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık)<br></i></p><p><b>- Cumhuriyetin 100. Yılında Öğretmen Eğitiminde Eğitim Teknolojilerinin Yeri</b></p><p><i>Doç. Dr. Ebru KUŞÇU (Biruni Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık) </i></p><p><b>-Cumhuriyet Döneminde Öğretmen Yetiştiren Kurumlar</b></p><p><i>Dr. Öğr. Üyesi Süleyman DOĞRU (Biruni Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık) </i></p><p><br></p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>

 • Cumhuriyet Döneminde Sağlık ve Tıp Eğitimi Paneli

  <p>Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak 27 Ekim 2023 tarihinde Biruni Konferans Salonunda 14.00-16.00 saatleri arasında "Cumhuriyet Döneminde Sağlık ve Tıp Eğitimi Paneli" gerçekleştirecektir.&nbsp; Panelin içeriğinde;</p><p>"<b>Cumhuriyetin Kuruluşundan Günümüze Sağlık Siyasetinin Değişimi" </b></p><p>Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hatice Nil SARI </p><p>"<b>Cumhuriyet Döneminde Kızların Tıp Eğitimi ve İlk Kadın Hekimlerimiz" </b></p><p>Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıp Tarihi ve Etik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nuran YILDIRIM </p><p>ve Müzik Dinletisi yer alacaktır.&nbsp;</p><p><br></p><p> </p><p> </p><p> </p>

 • Cumhuriyet Döneminde Sağlıkta, Bilimde, Sanatta ve Eğitimde İz Bırakanlar Fotoğraf Sergisi

  <p>Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı kutlamaları dolayısıyla 01-29 Ekim 2023 tarihinde üniversitemizin fuaye alanında Cumhuriyet Döneminde Sağlıkta, Bilimde, Sanatta ve Eğitimde İz Bırakanlar Fotoğraf Sergisi gerçekleştirilecektir.&nbsp;</p>

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

 • "Cumhuriyet’in 100. Yılında Türkiye-Moğolistan İlişkileri” Konulu Panel

  <p>İzmir Katip Çelebi Üniversitesi-Moğolistan Devlet Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Enstitüsü’nün desteğiyle, “Cumhuriyet’in 100. Yılında Türkiye-Moğolistan İlişkileri” konulu bir panel düzenlenmesi planlanmaktadır.</p>

 • "Cumhuriyetin Kahramanları" Konulu Sahne Gösterisi ve "Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar" Konseri

  <p>Çocuklar tarafından"Cumhuriyet Kahramanları" konulu sahne gösterisiyle genç kuşağın birlik ve beraberlik duygularının pekiştirilmesi amaçlanmaktadır. </p><p>Kadınlar tarafından "Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar" konseri düzenlenecektir.</p><p> </p>

 • “Avrupa Birliği Balkanlarla Buluşuyor” Başlıklı Forum

  <p>Avrupa İçin Liberaller ve Demokratlar İttifakı’nın (ALDE), Bulgaristan Atlantik Kulübü ve Avrupa Liberal Forumu’nun katkılarıyla, ALDE Eş Başkanı ve Avrupa Parlamentosu Milletvekili İlhan Küçük’ün evsahipliğinde 16 Mayıs 2023 tarihinde Sofya’da düzenlenen “Avrupa Birliği Balkanlarla Buluşuyor” başlıklı forum kapsamında Büyükelçiliğimizce "Türk Dış Politikasının 100 Yılı" başlıklı oturum tertiplenmiştir. Sözkonusu oturuma ülkemizden Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Global İlişkiler Forumu İcra Komitesi Başkanı Büyükelçi (E) Selim Yenel ile Sayın Büyükelçimiz katılarak birer konuşma yapmıştır. Ayrıca, Bakan Yardımcımız Büyükelçi Burak Akçapar forumun AB Genişlemesi temalı oturumuna katılarak konuşma gerçekleştirmiştir.</p><p>Proje masrafları Bulgaristan'daki iş çevrelerinden sponsorlar tarafından karşılanmıştır.<br></p>

 • “Belgelerle Bağımsızlıklarının 200. Yıl Dönümünde Latin Amerika Ülkeleriyle İlişkiler” Sergisi

  <p>“Belgelerle bağımsızlıklarının 200. yıl dönümünde Latin Amerika ülkeleriyle ilişkiler” sergisinin geniş kapsamlısının Sao Paulo’da düzenlenmesi.</p>

 • “Prestij Kitabı” Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. Yılı ve Hariciyemizin Temellerinin Atılmasının 500. Yılı Kutlamalarını Kapsamaktadır

  <p>Sofya'nın mimari açıdan en kıymetli ve estetik yapılarından biri olan ve bu özelliğiyle Bulgaristan Kültür Bakanlığı Tarihi Eserler Milli Enstitüsü tarafından mimari ve kültürel eserler listesine de dahil edilmiş olan Büyükelçiliğimiz Resmi Konutu hakkında Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı ve Hariciyemizin temellerinin atılmasının 500. yılı kutlamaları kapsamında bir prestij kitabı basılmasına yönelik çalışmalarımızda son aşamaya gelinmiştir. Kitabın önümüzdeki Ekim ayı içerisinde yayınlanması öngörülmektedir. Kitap, Büyükelçilik Konutumuzun mimarisi ve tarihi, Türkiye-Bulgaristan ilişkileri ve Atatürk'ün Sofya'daki Askeri Ataşelik dönemine ilişkin olarak Türkçe ve İngilizce dillerinde dört makaleyi ve ilgili görselleri içermektedir.</p><p><br></p><p>Öngörülen harcama 22.000 Avro'dur. Bu meblağın 20.000 Avroluk bölümü sponsorlar ("Regnum EOOD" 2."Evrokom-C-Agro EOOD" 3."Sarkuysan Elektrolitik Bakır") tarafından karşılanmıştır. 2.000 Avro ilave ödenek ihtiyacı bulunmaktadır.&nbsp;</p>

 • 100. Yıl Konseri Fakültemiz Öğrencileri Tarafından Cumhuriyetimizin 100. Yılı Sempozyumu Adına Verilecek Olan Konser Etkinliği

  <p>Cumhuriyetimizin 100. Yılı vesilesiyle, Başkonsolosluğumuzun katkılarıyla, Ateneu Konser Salonunda Barselona'da yaşayan piyano sanatçımız Ezgi Kelleözü ile keman sanatçımız Ülker Tümer tarafından Türk ve İspanyol bestecilerin eserlerinden oluşan bir klasik müzik konseri düzenlenmesi öngörülmektedir.</p>

 • 28-30 Kasım Tarihleri Arasında Şikago Konseri

  <p>Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu Tambur Sanatçısı Reyhan İllez ve Kanun Sanatçısı Gül Güldaş Küçükşahin ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Flüt Sanatçısı Doçent Dr. Nihan Atalay'ın 28-30 Kasım tarihleri arasında Şikago'ya davet edilerek Şikago'da mukim Piyano Sanatçısı Doçent Dr. Ayşe Celasun ile iki bölümden oluşan bir konser düzenlenmesi öngörülmektedir. Adıgeçen sanatçılarımızın düzenlenecek müzik etkinliğine katılabilmeleri için T.C. Kültür Bakanlığı'ndan izin alınması ve konaklama, ulaşım ve transfer giderlerini karşılanmasına ihtiyaç duyulmaktadır.</p>

 • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu

  <p>ICAO’da yer alan Diplomatic Lounge’da Montreal Başkonsolosluğumuzla işbirliği içerisinde 300-400 davetlinin katılması öngörülen ortaklaşa bir resepsiyon düzenlenecektir. </p><p>Resepsiyona, ICAO’da mukim Daimi Temsilciler, ICAO Genel Sekreteri ve Konsey Başkanı dahil ICAO personeli ile çeşitli kamu-özel sektör temsilcileri ve vatandaşlarımızın davet edilmesi planlanmaktadır. 29 Ekim’in Pazar gününe denk gelmesi nedeniyle 27 Ekim Cuma günü yapılması öngörülmektedir.</p>

 • Anadolu Ateşi Dans Grubu Gösterisi

  <p>Büyükelçiliğimiz, Podgoritsa Belediyesi ve Karadağ Türk Ticaret Odası (TurkCham) işbirliğinde ve TurkCham dahil bir dizi Türk ve Karadağlı şirketin sponsorluğunda gerçekleştirilecek faaliyette, Anadolu Ateşi Dans Grubu 16 Eylül 2023 tarihinde Podgoritsa şehir merkezindeki meydanda halka açık bir dans gösterisi yapacaktır. Karadağ Cumhurbaşkanı, Başbakanı, Bakanları, Belediye Başkanları, kordiplomatik de dahil 200 kişilik protokolün de yer alacağı etkinlikle yaklaşık 1.500 kişiye ulaşılması planlanmaktadır. Etkinliğin tanıtımı sosyal medya mecralarında, ayrıca Karadağ Devlet Televizyonu, Vijesti, TV 3 gibi önde gelen televizyon ve haber kanallarınca yapılmaktadır.<br></p>

 • Antalya Devlet Senfoni Orkestrası Flüt Sanatçısı Doç. Dr. Leyla Bayramoğulları Konseri

  <p><b>Antalya Devlet Senfoni Orkestrası flüt sanatçısı Doç. Dr. Leyla Bayramoğulları’nın 4 Temmuz 2023 tarihinde, Sao Paulo Belediyesine bağlı konservatuarın konser salonunda Brezilyalı piyanist Lucas Gonçalves eşliğinde, başta Aşık Veysel olmak üzere Türk bestecilerin ve bir-iki Brezilyalı bestecinin eserlerini icra ettiği, yaklaşık 200 davetlinin katıldığı bir konser düzenlenmiştir.</b></p>

 • Arşiv Belgeleri Sergisi

  <p>Kosta Rika Ulusal Arşivler Genel Müdürlüğü ile&nbsp; bir arşiv belgeleri sergisi gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.</p>

 • Can Saraç Konseri

  <p>Konser</p>

 • Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu

  <p>Cumhuriyetimizin 100. Yılı kutlamaları çerçevesinde Barselona'da mukim vatandaşlarımız, Korkonsüler temsilcileri ve yerel makamların da katılımıyla bir resepsiyon düzenlenmesi öngörülmektedir.&nbsp;</p>

 • Cumhuriyetimizin ve Lozan Antlaşması'nın İmzalanmasının 100. Yılı

  <p>Lozan Antlaşmasının tarihsel süreç içinde değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.&nbsp;</p>

 • Cumhuriyetin 100. Yılı Konseri

  <p>Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. Yıldönümü münasebetiyle 30 Ekim 2023 tarihinde, dünyanın önde gelen orkestralarından olan Berlin Filarmoni Orkestrası'nın konser salonunda‘‘Cumhuriyet’in 100. Yılı Konseri’’ düzenlenecektir.&nbsp; Anılan konseri İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) sanatçıları&nbsp;Howard Griffiths şefliğinde icra edecektir.</p><p>Etkinlik kapsamında Sayın Cumhurbaşkanımızın mesajlarının okunması ve Sayın Berlin Büyükelçimizin konuşma yapması öngörülmektedir.</p><p>Konser öncesinde Milli Gün resepsiyonumuz da düzenlenecektir.</p>

 • Cumhuriyetin 100. Yılında Gençler Konuşuyor

  <p>Soydaş gençler tarafından düzenlenen ve gençlerin konuşmacı olacağı panelde, Cumhuriyetin 100. yılında Türk-Yunan ilişkileri ve azınlığın durumu konularının ele alınması ve soydaş gençlerin toplumdaki rolünün vurgulanması amaçlanmaktadır.</p>

 • Çağdaş Türk Sanatından İzler Sergisi

  <p>Sergide bir eserine de yer verilen duayen ressamımız ve Devlet Sanatçısı Prof. Dr. Devrim Erbil, 1 Şubat Çarşamba günü gerçekleştirilen açılış törenine katıldı. Prof. Dr. Erbil ayrıca, 3 Şubat Cuma günü Misyon Galerisi'nde Bulgaristan’daki sanat çevreleri, akademisyenler ve öğrencilerle biraraya gelerek, çağdaş Türk sanatı ve resim konulu bir konferans verdi. Çağdaş Türk resim sanatının duayenlerinden olan Prof. Dr. Ergin İnan, Prof. Dr. Balkan Naci İslimyeli, Prof. Süleyman Saim Tekcan, Prof. Dr. Halil Akdeniz, Ekrem Kahraman, Prof. Dr. Aydın Ayan ve Prof. Dr. Mustafa Pilevneli’nin eserlerinden de seçkilerin yer aldığı sergide 10 gün boyunca toplam 33 adet resim, heykel ve seramik teşhir edilmiştir. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı kutlamaları çerçevesinde yapılan ilk etkinliğin Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı işbirliğinde gerçekleştirilmiş olması önem arzetmektedir.</p><p>Proje masrafları Bulgaristan'daki iş çevrelerinden sponsorlarımız (BULTİŞAD ve ALCOMET) tarafından karşılanmıştır.&nbsp;</p>

 • Ebru Sanatı Eğitimi ve Sergisi

  <p>23-30 Ekim 2023 haftası içerisinde Ebru Sanatçısı İlker Selimler tarafından Dakka’da Büyükelçiliğimizde Ebru Sanatı eğitimi ve sergisi düzenlenmesi öngörülmektedir.</p>

 • Fidan Dikimi

  <p>Cumhuriyetimizin 100. Yılı anısına Kasım ayında 100 adet fidan dikimi yapılması öngörülmektedir.</p>

 • Fotoğraf Sergisi

  <p>Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonumuz marjında fotoğraf sergisi düzenlenmesi</p>

 • Halk Oyunlar Gösterisi

  <p>23-30 Ekim 2023 haftası içerisinde Bangladeş Shilpakala Akademisi tarafından halk oyunları gösterisi düzenlenmesi öngörülmektedir.</p>

 • Kaliopa Balesi Konseri

  <p>Bulgaristan'ın ünlü orkestra şeflerinden Emil Tabakov ve Rusçuk Devlet Opera ve Balesi'nden emekli Aleksander Malchev, Osmanlı döneminde Rusçuk'ta derin izler bırakan Tuna Valisi Mithat Paşa'yla ilgili bir bale projesini Büyükelçiliğimize sunmuşlardır. Sözkonusu bale eseri, Mithat Paşa tarafından inşa ettirilen, günümüzde Rusçuk şehir müzesi olarak kullanılan, dönemin Prusya konsolosunun eşine ait olduğu bilinen Kaliopa Evi'nden esinlenilerek, Mithat Paşa'nın imzasını bıraktığı şehrin zengin kültürel ve mimari hikayesini anlatmaktadır. Bale eserinin bestesinin dünya prömiyeri 16 Mart'ta Rusçuk Müzik Festivalinin açılışında, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Kültür Bakanının da katılımıyla düzenlenen bir konserle gerçekleştirilmiş; büyük beğeni toplamıştır.</p><p><br></p><p>Proje masrafları Bulgaristan'daki iş çevrelerinden sponsorumuz ( ALCOMET) tarafından karşılanmıştır.</p>

 • Konser

  <p>Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıldönümü kapsamında e Ulanbator Tiyatrosunda iki konser verilmesi</p>

 • Meksika "Kanal 22" Televizyon Kanalı ile Türkiye Tanıtımı

  <p>Meksika'da kültür ve sanat alanında yayın yapan öndegelen kanallardan "Kanal 22"de Meksika'da bulunan Ankara Üniversitesi Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (LAMER) eski Başkanı Prof. Dr. Mehmet Necati Kutlu tarafından ülkemizin tarihi ve kültürel hasletleri hakkında bir röportaj verilmiştir. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıldönümü vesilesiyle ülkemizin Meksika'daki görünürlüğünü arttırmayı&nbsp; ve tanıtımını pekiştirmeyi hedefleyen röportaj 21 Ekim 2023 tarihinde naklen yayınlanacaktır.&nbsp;&nbsp;</p><p><br></p>

 • Meksika Diplomasi Akademisi Matias Romero Enstitüsü ile Bilistişare Hazırlanacak Türkiye Özel Yayını

  <p>Meksika ile Ülkemiz&nbsp; arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 95. ve Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıldönümü vesilesiyle Meksika Diplomasi Akademisi ile bilistişare önümüzdeki Ekim ayında Türkiye özel basımı şeklinde bir akademik çalışma yayınlanacaktır. Sözkonusu çalışmada Sayın Bakan Yardımcımız Büyükelçi Burak Akçapar ve Sayın Büyükelçimiz&nbsp; İlhan Kemal Tuğ ile Meksika'nın Ankara Büyükelçisi ve alanında uzman diğer temsilciler tarafından kaleme alınan sekiz makale yayınlanacaktır.</p><p>Bahsekonu çalışmanın Ekim ayı sonunda bir tanıtım toplantısı ile kamuoyuna tanıtılması planlanmaktadır. Sözkonusu yayının matbuat ve internet kanalıyla 1000'in üzerinde kişiye ulaşması beklenmektedir.<br></p>

 • Meksika Temsilciler Meclisi'nde Türk Kültürü ve Tarihi Konferansları Serisi

  <p>Meksika Temsilciler Meclisi'nde Meksika Yunus Emre Türk Kültür Merkezi (YETKM) ile eşgüdüm halinde Ankara Üniversitesi Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (LAMER) eski başkanı Prof. Dr. Mehmet Necati Kutlu tarafından 2023 Haziran ayından bu yana Türk tarihi ve kültürü konferans serileri düzenlenmektedir. Sözkonusu serinin dördüncü ve beşinci tur konferansları 28 Eylül ve 19 Ekim 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.&nbsp;<br></p><p>Daha önce yapılan konferanslar vesilesiyle yaklaşık 500-1000 kişiye ulaşılmıştır.</p>

 • Meksika'nın En Köklü Kütüphanelerinden "Biblioteca De Mexico Jose Vasconcelos"da Türkiye Kitaplığı Kurulması

  <p>Meksika'nın en köklü kütüphanelerinden olan ve zengin kitap koleksiyonlarını haiz "Biblioteca de Mexico Jose Vasconcelos"ta bir Türkiye Kitaplığı Bölümü oluşturulması maksadıyla Büyükelçiliğimizce çalışmalar yürütülmektedir.</p><p>Bu çerçevede,&nbsp; Cumhurbaşkanlığı&nbsp; İdari İşler Başkanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayınlar Genel&nbsp; Müdürlüğü'nün eşgüdümünde Büyükelçiliğimize İspanyolca, İngilizce ve Türkçe dillerinde 400'e yakın kitap gönderilmiştir. Sözkonusu kitaplar 2023 Eylül ayında bahsekonu kütüphaneye teslim edilmiştir.&nbsp;</p><p>Bahsekonu Bölümün tesisi ve bahsekonu kitaplarla tefrişi vesilesiyle Sayın Büyükelçimizin katılımıyla bir tören gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.&nbsp;</p>

 • Murat Karahan ve Turan Manafzade Konseri

  <p>Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı ve Azerbaycan Cumhuriyetinin Umum Milli Lideri Sayın Haydar Aliyev’in 100. doğum günü kutlamaları vesilesiyle Azerbaycan'ın Sofya Büyükelçiliğiyle işbirliğinde düzenlediğimiz etkinlik kapsamında Türk operasının dünyadaki en önemli temsilcilerinden, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Sayın Murat Karahan ve Azerbaycan Devlet Sanatçısı Turan Manafzade Sofya’daki Merkezi Askeri Kulüp'te konser vermiştir. </p><p>Etkinliğe Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sayın Sahibe Gafarova, Azerbaycan Milletvekilleri, Bulgaristan Ulusal Meclisi Başkan Yardımcıları ve Milletvekilleri, Kabine Üyeleri, Belediye Başkanları, Bulgaristan sanat dünyasının öndegelen isimleri, vatandaşlarımız ve soydaşlarımız katılım sağlamışlardır. </p><p>Kıymetli sanatçılarımız, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Bulgaristan’da Askeri Ataşe olarak görev yaptığı sırada o meşhur fotoğrafındaki yeniçeri kıyafetleriyle katıldığı kostümlü balonun düzenlendiği Merkezi Askeri Kulüp’te okudukları eserlerle konuklarımıza unutulmayacak bir müzik ziyafeti yaşatmışlardır. </p><p>Sanatçı Turan Manafzade Cumhuriyetimizin 100. yılı için yazıp, bestelediği “Türkiye 100” marşını icra etmiş; dinleyiciler de marşın sözleriyle kendisine eşlik etmişlerdir.</p><p> </p><p> </p><p> </p>

 • Osmanlı Tasarımları Defilesi ve Türk Klasik Müziği Konseri

  <p style="text-align: justify">Bu yılki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonumuzun hazırlıkları, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel vurgu yapılarak Guatemala Büyükelçiliğimizle bilistişare yürütülmektedir. Bu çerçevede, 31 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilecek Cumhuriyet Bayramı resepsiyonumuz sırasında, modacı Ahmet Özceyhan'ın geleneksel Osmanlı sanatı ve kıyafetlerinden esinlenen ve halihazırda Guatemala Büyükelçiliğimizce muhafaza edilen 30 adet tasarımının ve ilaveten modacının kendisinin getireceği tasarımların bir defileyle sergilenmesi, ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığımızca görevlendirilebilecek bir klasik Türk müziği grubunun da milli gün etkinliğimiz esnasında konser vermesi; gerek müzik grubu üyelerinin gerek defilede sergilenecek kıyafetlerin karayoluyla 4-5 saat uzaklıktaki Guatemala'da gerçekleştirilecek milli gün etkinliğimizin ardından Büyükelçiliklerimizin imkanlarıyla San Salvador'a intikallerinin sağlanması, böylece tek seyahat bütçesiyle iki ülkede düzenlenecek milli gün etkinliklerimizin Cumhuriyetimizin 100. yıldönümü kapsamında zengin bir içeriğe kavuşturulması öngörülmektedir. Söz konusu milli gün etkinliğimizin, El Salvador'daki önemli sanat etkinliklerine sık sık ev sahipliği yapan Modern Sanat Müzesi'nde gerçekleştirilmesi planlanmakta olup, etkinliğin gerçekleştirilmesini teminen Bakanlığımızdan onay alınmıştır.</p>

 • Resim Sergisi

  <p>23-30 Ekim 2023 haftası içerisinde Bangladeş’teki yerel bir STK ile işbirliği içerisinde resim sergisi düzenlenmesi öngörülmektedir.</p>

 • San Hose/Kosta Rika'da Atatürk Büstü Açılışı

  <p>29 Ekim 2023 tarihinde Kosta Rika'nın başkenti San Hose'de Atatürk Büstü Açılış Töreni gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.</p>

 • Sao Paulo'nun En İşlek Bulvarlarından Olan Avenidad Paulista'da Yerleşik Sao Paulo Sanayi Odası Federasyonu Binasının, Lazerle Türk Bayrağı Renkleriyle Aydınlatılması

  <p>Sao Paulo'nun en işlek bulvarlarından olan Avenidad Paulista'da yerleşik Sao Paulo Sanayi Odası Federasyonu binasının, lazerle Türk bayrağı renkleriyle aydınlatılması ve kültürümüze ait Türk halısı, Türk kahvesi ve ülkemizin önde gelen turistik yerleri ve tarihi yapılarının anılan binada 29 Ekim tarihinde sergilenmesi planlanmaktadır.&nbsp;</p>

 • Türkçe Pop Konserleri

  <p>Görev bölgemizde bulunan Kırcaali ilinde düzenlenen Türkiye Günleri kapsamında 24 Temmuz 2023 tarihinde Kırcaali'de ve Dünya Mestanlılar Buluşması kapsamında 25 Temmuz 2023 tarihinde anılan ilin ilçesi Mestanlı'da, Tekirdağlı sanatçılar tarafından iki Türkçe Pop konseri verilmiştir. Etkinlikler Kırcaali ve Mestanlı Belediyelerinin ortaklığıyla düzenlenmiş, masraflar paydaşlarımız tarafından karşılanmıştır</p>

 • Türkiye Cumhuriyetinin Kuruluşunun 100. Yılında Türkiye-Bulgaristan İlişkileri Konferansı

  <p>Bulgaristan'ın en köklü üniversitesi olan Sofya "St. Kliment Ohridski" Üniversitesi Rektörlüğüyle işbirliğinde anılan üniversitede Cumhuriyeitmizin 100. yılı vesilesiyle "Bir asır önce yeni bir başlangıç: Bulgaristan ile Türkiye Cumhuriyeti arasında 100 yıllık diplomatik ilişkiler (1923-2023)" başlıklı bir konferans düzenlenecektir. Konferansın bitiminde REktörlük Binasında Türkiye Cumhuriyeti'nin 20-21. yüzyıllarda Bulgar devlet görevlilerine bağışladığı resmi hediyelerden bazı seçkilerin yer aldığı serginin açılışı gerçekleştirilecektir.</p><p>1.000 Avro sponsorlar tarafından karşılanmış olup, 2.000 Avro ilave ödeneğe ihtiyaç duyulmaktadır.<br></p>

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

 • 100. Yılında Lozan Barış Konferansı ve Antlaşması Paneli

  <p>Cumhuriyet’in 100’üncü yıl dönümünde, Türkiye Cumhuriyet’inin sınırlarının çizildiği, kapitülasyonların kaldırıldığı, ekonomik, siyasi, adli, hukuki bağımsızlığının sağlandı, devletin kurucu anlaşması olarak kabul edilen Lozan Barış Antlaşması’nın da 100’üncü yıl dönümü özel bir anlam ve önem taşımaktadır. Bu temel amaçla yüz yılların yılı 2023’te, Lozan Barış Konferansı sürecinin detaylıca anlatılması ve antlaşmanın Türkiye’ye sağladıklarının anlatılması amaçlanmaktadır. Bu amaçla yapılması planlanan panel, üniversitemiz Dudullu Yerleşkesinde 14 Kasım 2023 tarihinde saat 14.00’te gerçekleştirilecektir. Panele, Prof. Dr. Tülay Alim Baran, Dr. Öğr. Üyesi Ali Gökçen Özdem, Dr. Rifat Uçarol katılacaktır. Üniversitemiz öğrencileri, akademisyenleri ve idari personeli ile konuklar katılacaktır. Tahmini katılımcı sayısı 100 kişidir.</p>

 • Fotoğraflarla Cumhuriyeti Anlatıyorum-Cumhuriyet’in 100. Yılı Sergisi

  <p>Mustafa Kemal Atatürk'ün “Cumhuriyeti biz kurduk onu yükseltecek ve yaşatacak olanlar sizlersiniz” sözüyle Cumhuriyeti ve değerlerini yaşatmayı ve ilerletmeyi Türkiye Cumhuriyeti gençlerine bıraktı. Bu bilinç ve amaçla, Cumhuriyet’in 100’üncü yıl dönümünde, Doğuş Üniversitesi öğrencilerinin objektifinden Cumhuriyet ve kazanımları bir sergiyle anlatılmaya çalışılacaktır. Sergi, Dudullu Yerleşkesinde 7 Kasım 2023 tarihinde saat 14.00’te açılacaktır. Üniversitemiz öğrencileri, akademisyenleri ve idari personeli ile konuklar katılacaktır. Tahmini katılımcı sayısı 200 kişidir.</p>

 • Gençler Cumhuriyeti Anlatıyor

  <p>Kurtuluş Savaşı’nın üstün başarılarıyla büyük zorluklar içinde kurulan Cumhuriyet, ilk yıllarından itibaren hem ülkedeki hem de dünyadaki ilkleri gerçekleştirerek, çağdaş medeniyetler seviyesine gelmeye çalışmış ve Atatürk İlkelerini tek tek uygulayarak amacına ulaşmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk kurulan Cumhuriyeti ve değerlerini gençlere emanet etmiş, onların da yılmadan çalışmaya devam ederek Türkiye Cumhuriyet’ini ileriye taşımasını istemiştir. Bu hedef için çalışan Doğuş Üniversitesi beş fakültesi, bir sağlık bilimleri yüksekokulu ve bir meslek yüksekokulu öğrencisi, kendi alanlarında Cumhuriyetin temel değerlerini ve kazanımlarını hazırladıkları konuşmalarla anlatacaklardır. Üniversitemiz Dudullu Yerleşkesinde 13 Kasım 2023 tarihinde saat 14.00’te yapılacak programa, öğrenciler, akademisyenler ve idari personel ile konuklar katılacaktır. Tahmini katılımcı sayısı 200 kişidir.</p>

 • İstiklâlden İstikbâle Cumhuriyet Sempozyumu

  <p>Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde başlayan Kurtuluş Savaşı büyük bir başarı ile sonuçlanmış, Türk Milleti bağımsızlığını tüm dünyaya duyurmuştur. Kurtuluş Savaşı’ndan sonra, ulus devletin kökleşmesi ve Türkiye’nin çağdaşlaşması için siyasal, hukuki, ekonomik ve sosyal alanlarda kapsamlı bir reform hareketi başlatılmıştır. Ulusal egemenliğin, demokrasinin, ulus bilincinin, özgür aklın, birey olmanın, fırsat eşitliğinin, kadın haklarının, çağdaş hukukun, kültür-sanatın, akılcı ve bilimsel eğitimin, ekonomik kalkınmanın, uygar yaşamın ve barışın güvencesi Cumhuriyet, istiklâl mücadelemizi zafere ulaştıran birlik ve beraberlik ruhunun büyük eseri olmuştur. Sempozyum, Cumhuriyetin 100. yılında değişimleri, beklentileri ve projeksiyonları ortaya koymak amacıyla çeşitli alanlardan akademisyenleri, araştırmacıları ve uzmanları bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. </p><p>Sempozyum, İstanbul Beykent Üniversitesinin Taksim Yerleşkesinde 27-28 Ekim 2023 tarihleri arasında, Doğuş Üniversitesi, İstanbul Beykent Üniversitesi ve İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir. Ulusal nitelikli olarak planlanan sempozyuma akademisyenler, araştırmacılar ve uzmanlar hazırlayacakları bildirilerle katılacaktır. Ayrıca konuya ilgi duyan katılımcılara/konuklara açık bir programdır. Tahmini katılımcı sayısı 200 kişidir.</p>

 • İstiklâlden İstikbâle Cumhuriyet Sergisi

  <p>29 Ekim 1923 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” sözleriyle Cumhuriyet ilan edilmiştir. Türk milletinin tarih yolculuğundaki varoluş mücadelesi taçlanmış, çağdaş Türk demokrasisi bu laik siyasal dönüşümün kazanımı olmuştur. Ulusal egemenliğin, demokrasinin, ulus bilincinin, özgür aklın, birey olmanın, fırsat eşitliğinin, kadın haklarının, çağdaş hukukun, kültür-sanatın, akılcı ve bilimsel eğitimin, ekonomik kalkınmanın, uygar yaşamın ve barışın güvencesi Cumhuriyet, istiklâl mücadelemizi zafere ulaştıran birlik ve beraberlik ruhunun büyük eseri olmuştur. Sergi, Cumhuriyetin 100. yılında cumhuriyetle birlikte elde edilen kazanımları sanatsal bir açıdan anlamak ve anlatmak amacıyla Doğuş Üniversitesi, İstanbul Beykent Üniversitesi ve İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarının hazırlayacakları eserlerden oluşacaktır. İstiklâlden İstikbâle Cumhuriyet Sergisi 27 Ekim 2023 tarihinde İstanbul Beykent Üniversitesi Taksim Yerleşkesinde açılacaktır. Katılımın ücretsiz olduğu sergi, konuya ilgi duyan katılımcılara/konuklara açıktır. Tahmini katılımcı sayısı 200 kişidir.</p>

 • Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşunun 100.’üncü Yıl Dönümü Töreni

  <p>29 Ekim 1923 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” sözleriyle Cumhuriyet ilan edilmiştir. Türk milletinin tarih yolculuğundaki varoluş mücadelesi taçlanmış, çağdaş Türk demokrasisi bu laik siyasal dönüşümün kazanımı olmuştur. Cumhuriyet’in 100. Yılında cumhuriyet anlam ve değerlerinin tüm vatandaşlarımız tarafından anlaşılması ve anlamlandırılması amacıyla bir tören programı hazırlanmıştır. Program İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından başlayacaktır. Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Turgut ÖZKAN tarafından açış konuşması yapacaktır. Ardından araştırmacı-yazar İlknur GÜNTÜRKÜN KALIPÇI tarafından bir konuşma yapılacaktır. Tören programı üniversitemiz Çengelköy Yerleşkesinde 30 Ekim 2023 tarihinde saat 14.00’te yapılacaktır. Programa üniversitemiz öğrencileri, akademisyenler ve idari personeli ile konuklar katılacaktır. Tahmini katılımcı sayısı 200 kişidir.</p>

 • Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşunun 100.’üncü Yıl Dönümünde Fotoğraflarla Cumhuriyetin Sanayileşme Öyküsü Sergisi

  <p>29 Ekim 1923 tarihinde ilan edilen Cumhuriyet’in on yıllar içindeki sanayileşme adımları hazırlanan sergiyle katılımcılara anlatılmaya çalışılacaktır. Türkiye Cumhuriyet’inin ekonomik kalkınmasının önemli yapı taşlarından biri olan sanayileşme, özellikle sanayi kalkınma planlarıyla ülkemizin büyük sıçramalar yaparak Türkiye’nin önemli büyüme oranlarına sahip olmasına, temel ihtiyaç maddelerinin üretiminden büyük bir sanayi ülke olma yolundan önemli adımlar atılmasını sağlamıştır. Bu yolda atılan adımları, elde edilen kazanımları anlatmak ve anlamak için Doğuş Üniversitesi Sağlam Metal San.ve Tic. A.Ş. iş birliği yaparak bir sergi açacaktır. Sergi, 17 Ekim 2023 tarihinde saat 14.00’te Doğuş Üniversitesi Dudullu Yerleşkesinde açılacaktır. Bir hafta süreyle açık kalacaktır. Sergiye, Üniversitemiz öğrencileri, akademisyenler ve idari personeli ile konuklar katılacaktır. Tahmini katılımcı sayısı 200 kişidir.</p>

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

 • "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" Afiş

  <p>Öğrenciler, Akademik ve İdari Personel</p>

 • "Cumhuriyetimiz 100 Yaşında" Afiş

  <p>Öğrenciler, Akademik ve İdari Personel</p>

 • “Atatürk ve Cumhuriyet” Temalı Jürili Uluslararası Ekslibris Sergisi

  <p><br></p>

 • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

  <p>Öğrenciler, Akademik ve İdari Personel</p>

 • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı "Cumhuriyet"

  <p>Öğrenciler, Akademik ve İdari Personel</p>

 • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun

  <p>Öğrenciler, Akademik ve İdari Personel</p>

 • Cumhuriyetimiz 100 Yaşında

  <p>Öğrenciler, Akademik ve İdari Personel</p>

 • Eğitimde Güncel Araştırma Eğilimleri ve Yenilikçi Uygulamalar Temalı Ojer Dergisi

  <p>Öğrenciler, Akademik ve İdari Personel</p>

 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Exlibris Haftası

  <p>Öğrenciler, Akademik ve İdari Personel</p>

 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi

  Öğrenciler, Akademik ve İdari Personel

 • Gazete "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı"

  <p>Öğrenciler, Akademik ve İdari Personel</p>

 • Türk Kültür Tarihinde Yazı Sanatı

  Öğrenciler, Akademik ve İdari Personel

 • Türk Kültür Tarihinde Yazı Sanatı Afiş

  <p>Öğrenciler, Akademik ve İdari Personel</p>

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

 • 100. Yıl Anadolu Curlıng Turu Müsabakaları

  <p>TÜRKİYE CURLING FEDERASYONU TARAFINDAN HEDEF KİTLESİ 06-65 YAŞ ARALIĞINDA&nbsp; 14-15 EKİM 2023 TARİHLERİ ARASINDA ANKARA'DA&nbsp; 100.YIL ANADOLU CURLING TURU MÜSABAKALARI DÜZENLENMESİ PLANLANMAKTADIR.</p>

 • 100. Yıl Cumhuriyet Kupası

  <p>CUMHİRİYETİMİZİN YÜZÜNCÜ YIL KUTLAMALARI ÇERÇEVESİNDE; KADINLAR 1. LİGDE YERALAN 6 TAKIM VE ERKEKLER SÜPER LİGDE MÜCADELE EDEN 8 TAKIMIN KATILIMI İLE İSTANBUL VE ANKARA' da CUMHURİYET KUPASI MÜSABAKALARI YAPILACAKTIR .</p>

 • 100. Yıl Cumhuriyet Turu

  <p>Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 100. yılı kapsamında yapılan bisiklet turu, bisiklet sporunun 7 den 70 e her yaş grubundan bireyin, fiziksel, zihinsel ve ruhsal açıdan sağlıklı bireyler olarak yaşamını sürdürmelerine katkı sağlamak, ayrıca ulaşım, rekreasyon vb. faaliyetlerde bulunmasına teşvik ederek kaliteli hayat sürdürmesine yardımcı olmak ve bisiklet sporunun ülkemizde tabana yayılarak, küçük yaş gruplarından sporcu yetiştirilmesine özendirmek.</p>

 • 100. Yıl Korosu

  <p>Tüm Türkiye genelinde, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel Bakanlık yurtlarında 100. Yıl Koroları oluşturulacak ve koro 29 Ekimde düzenlenecek olan Bilgiden Bilince Konferanslarında katıımcılara müzik dinletisi gerçekleştirecektir.</p>

 • 100. Yıl Kupası

  CUMHURUİYETİMİZİN 100.YILINDA 81 İLDE EŞ ZAMANLI ŞAMPİYON DÜZENLENİP ŞAMPİYONLARI ÖDÜLLENDİRMEK.

 • 100. Yılında Cumhuriyet Kampı

  <p>Cumhuriyetimizin 100. Yılında, federasyonumuzun İstanbul Beykoz'da bulunan izcilik tesislerinde 28 - 29 Ekim 2023 tarihlerinde "100. Yılında Cumhuriyet Kampı" planlanmaktadır. Bu kampımıza İstanbul ili haricinde, katılmak isteyen ve diğer illerde lisanslı olan izcilerimiz de katılabileceklerdir. Ayrıca bu kampımızın dışında TÜM İLLERİMİZDE izcilerimiz, yapılacak olan törenlere iştirak edecekler ve yine isteyen izcilerimiz kendi illerinde 100. Yılında Cumhuriyet Kampı temalı faaliyetlerini 28 - 29 Ekim 2023 tarihinde yapacaklardır.</p>

 • 100.'üncü Yılda 100 Mil

  <p>&nbsp;Yat ve Sportsboat Sınıfı Yarış Faaliyeti kapsamında 26.10.2023 tarihinde İzmir'de Türk Yelkencileri ve vatandaşların buluşması ile 100'üncü Yılda 100 Mil Projesinin yapılması planlanmaktadır.</p>

 • 14. Uluslararası Kemer Açık Bocce Turnuvası

  <p>BU YIL 14. sü DÜZENLENECEK OLAN ULUSLARARASI KEMER OPEN TURNUVAMIZ, CUMHURİYETİN 100. YILI KUTLAMALARI KAPSAMINDA DÜZENLENECEKTİR.</p>

 • 2023 Avrupa Triatlon Kupası

  <p>Ülkemizde yapılan ulusal faaliyetlere katılan yıldız, genç, elit sporcularımızın uluslararası deneyim kazanmaları ve bu sporcularımızın yurtdışında deneyim kazanmalarının pahalı olması sebebiyle yapılmasıdır. Söz konusu yarışma Yenişehir Belediyesi ile iş birliği içinde yapılacak olup Cumhuriyetimizin 100. yılı etkinliği kapsamında çeşitli etkinlikler yapılacaktır.</p>

 • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

  <p>29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması</p>

 • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Gençlik Radyosu Yayınları

  <p>Gençlik Radyosu'nda yayınlanmak üzere </p><p>* 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı temalı playlistler hazırlanması planlanmaktadır. </p><p>* 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hakkında röportajlar gerçekleştirilerek bu röportajların Gençlik Radyosu yayın akışında yer verilmesi planlanmaktadır. </p><p>* 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı röportajlar gerçekleştirilip bu röportajlara Gençlik Radyosu sosyal medya hesaplarında yer verilmesi planlanmaktadır.</p>

 • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İller Arası Judo Turnuvası

  <p>Ankara'da Federasyonumuz bünyesinde düzenlenmesi planalanan İller arasında katılım sağlanması istenen Judo turnuvası ile Cumhuriyetimizin 100. Yılı kutlamaları çerçevesinde genç sporcuların bir arada gelerek; dostluk ve rekabetçi ortamın oluşmasına katkıda bulunması amaçlanmaktadır.</p>

 • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Spor Etkinlikleri ve Cumhuriyet Konseri

  <p>Federasyonumuz ile Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi ve İskenderun Teknik Üniversitesi'nin iş birliği ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Spor Etkinlikleri ve Yerel Sanatçıların katılacağı konser düzenlenmesi planlanmaktadır.</p>

 • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 100.'üncü Yıl Laser Run Yarışı

  <p>Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu, 1923’ten 2023’e uzanan Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 100’üncü Yıl Laser Run Yarışları” ile kutluyor. </p><p>Keçiören Belediyesi ile birlikte Keçiören Botanik Parkı'nda 28-29 Ekim tarihlerinde düzenlenecek “100'üncü Yıl Laser Run Yarışları” etkinliği, modern pentatlonun alt yarış disiplinlerinden "koşu" ve "atış" branşlarını içeren laser run alanında yapılacak ve 11-19 yaş aralığındaki tüm sporcuların katılımına açık olacaktır.</p>

 • 29 Ekim Fotoğraf, Görsel Sanatlar ve Resim Sergisi

  <p>Gençlik Merkezlerimizde halka açık şekilde Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında El sanatları ve Güzel Sanatlar Sergisinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.</p>

 • Atlı Cirit 1.Lig Müsabakası

  <p>2023 yılı Geleneksel Atlı Cirit 1. Lig Müsabakası İstanbul Kağıthanede 27-29 Ekim 2023 tarihleri arasında 4 kulübün katılmasıyla düzenlenecek olup 1. ve 2. olan kulüpler Final müsabakalarına katılmaya hak kazanacaklardır.</p>

 • Bilgiden Bilince Konferansları

  <p>Tüm Türkiye genelinde 29 Ekim 2023'de eş zamanlı olarak Bakanlığımıza bağlı yurtlarda barınan gençler ile birlikte 100. yıl kutlamaları kapsamında alanında uzman kişilerin, gazilerin ve şehit yakınlarının da katılacağı konferanslar gerçekleştirilecektir.</p>

 • Büyükler 100. Yıl Badminton Türkiye Şampiyonası

  <p>Türkiye Badminton Federasyonu olarak Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır şekilde Büyükler Türkiye Şampiyonası düzenlenerek Tüm camiamızın ve Badminton severlerin katılımıyla Şampiyona yapılması amaçlanmıştır.</p>

 • Cumhuriyet Bayramı Uluslararası Açık Su Master Branşı Etkinliği

  <p>Cumhuriyet Bayramı Uluslararası Açık Su Master Branşı Etkinliği</p>

 • Cumhuriyet Kampı

  <p>Cumhuriyetimizin 100. yılını gençlerimizin milli değerlerimizi anlayarak kutlaması amacıyla 15 Gençlik Kampımızda 27-30 Ekim 2023 tarihleri arasında 2528 gencimiz ile kamp etkinliği gerçekleştirilecektir. Bu kamp etkinliği süresince tarihi söyleşiler ve tiyatro gösterileri düzenlenecektir.</p>

 • Cumhuriyet Kupası - T400 Masters Cumhuriyet Kupası

  <p>Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye'nin merkezi Ankara, artık tenisinde merkezi olacaktır. Atatürk Orman Çiftliği mevkiinde 1 merkez kort olmak üzere toplam 14 korta sahip tesisin açılışı gerçekleşecektir. Ulusal ve Uluslararası tenis camiası için eşsiz bir cazibe merkezi olan TTF Ankara Tenis Eğitim Merkezi dünyanın en iyi organizasyonlarının, sporcularının ve tüm tenisseverlerin yeni evi olacaktır. Türk sporu için çok önemli olan bu tesis tenis turnuvası ile kapılarını açacaktır.</p>

 • Cumhuriyet Kupası Engel Atlama Yarışmaları

  <p>100 lisanslı sporcunun katılımıyla 27-29 Ekim 2023 tarihleri arasında İzmir Buca'da Cumhuriyet Kupası Engel Atlama Yarışmaları planlanmaktadır.</p>

 • Cumhuriyetimizin 100. Yıl Dönümü Kaykay Yarışması-Festivali

  <p>Cumhuriyetimizin 100. yıldönümünün coşkuyla kutlanması ve aynı zamanda Kaykay sporunu tanıtımının yapılarak, sporcu sayısının arttırılmasına yönelik yarışma-festival</p>

 • Cumhuriyetimizin 100. Yılı Sempozyumu B2,B3 Futsal Türkiye Kupası

  <p>2023 B2,B3 Futsal 1.ve 2. ligini "CUMHURİYETİMİZİN 100.YILI TÜRKİYE FUTBOL KUPASI" şeklinde yapmayı planlıyoruz.Etkinlik içerisinde formalara 100.yıl baskısı yapmak, pankartlarla 100.yıl temasını kamuoyuna tanıtmak ve duyurmak amaçlanmıştır.Ayrıca Kupalar da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Anısına özel tasarımlı olarak düzenlenecektir.</p>

 • Cumhuriyetimizin 100. Yılı Sempozyumu Temalı Sosyal Medyadan Sosyal Meydana Etkinliği

  <p>Günümüzde yaygın olan sosyal medya ve internet bağımlılığına dikkat çekmek, gençleri toplumla bir araya getirerek gelişimlerine olumlu katkı sağlayan alternatif etkinliklere katılımlarını sağlamak amaçlarıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde “Sosyal Medyadan Sosyal Meydana” etkinliği gerçekleştirilecektir.</p>

 • Cumhuriyetin Kuruluşunun 100. Yılı Kutlamaları Kapsamında Spor Etkinlikleri

  <p>ADALET BAKANLIĞI İLE BAKANLIĞIMIZIN KOORDİNESİNDE CUMHURİYETİMİZİN 100.YILI KUTLAMALARI KAPSAMINDA; ADLİYE VE CEZA İNFAZ KURUMLARINDA GÖREV YAPAN ADALET PERSONELİNE YÖNELİK "100. YIL ADALET SPOR OYUNLARI/SAMSUN 2023" TEMALI ETKİNLİK (OKÇULUK, YÜZME, TENİS, MASA TENİSİ, ATLETİZM, SATRANÇ, BOWLİNG, BASKETBOL) 05-10 EYLÜL 2023 TARİHLERİ ARASINDA SAMSUN İLİNDE DÜZENLENECEKTİR.</p>

 • Eğitim-Deneyim-Uygulama Web Sayfası Tanıtımı

  <p>EYS Gençlik ve Spor Eğitim kursları Bilim/Teknoloji, Değerler, Kültür/Sanat, Mesleki Bilgi ve Beceri, Yabancı Dil ve Spor Eğitim kursları dahil olmak üzere yüz yüze verilecek 438 çeşit eğitim ve spor kurs içeriği, 280 mikro dijital beceri içeriği gençlerin erişimine açılacaktır. </p><p>Sayfada E-Rehberlik hizmeti mevcuttur. Gençlerin kişilik özellikleri, mesleki ilgi, değer ve eğilimleri ile yetenek ve becerilerini değerlendirerek mesleki gelişim süreçlerini desteklemek üzere tasarlanan bir online rehberlik sistemidir. Web tabanlı ve mobil cihazlara uyumlu olarak kullanılabilecek olan sisteme giriş yapanlar farklı zamanlarda ölçme araçlarını yanıtlayabilecekler, kişisel rapor alabileceklerdir. </p><p>Kişilik Envanteri, Mesleki İlgi Envanteri, Değer Envanteri, Genel Yetenek Testi ve Hayat Becerileri Envanteri değerlendirme sonuçlarına göre Sistem, Bakanlığımızın Hayat Becerileri Programı, BTK Akademi gibi çevrimiçi ya da Gençlik Merkezlerimiz ve GSB Yurtlarımızda sunduğumuz yüz yüze ve uzaktan eğitim fırsatları için gençlere yönlendirme yapacaktır. </p><p>Sayfada yer alan Hayat Becerileri Programı ile alanında uzman ve deneyimli isimlerin yer aldığı çevrimiçi kurslar, Türkiye’nin her yerindeki öğrencilere açık ve ücretsiz olarak sunulacaktır. Etkili iletişimden iş hayatında başarılı olmanın yollarına, sağlıklı yaşamdan dijital dünyaya hazır olmaya kadar geniş bir yelpazede hazırlanan kurslar GSB Eğitim-Deneyim-Uygulama Portalı aracılığıyla milyonlarca gençle buluşmaya hazır durumdadır.</p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>

 • Fener Alayı

  <p>Gençlerle birlikte Cumhuriyet Bayramını kutlamak üzere gece şehir meydanlarında fener alayı gerçekleştirilecektir.</p>

 • Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri Kapsamında İl Müsabakaları

  <p>Çeşitli illerde il bazlı lisanslı sporcular ile 20-29 Ekim 2023 tarihleri arasında Gençlik ve Spor il müdürlükleri kapsamında il müsabakaları düzenlenmesi planlanmaktadır.</p>

 • Geziler

  <p>Tüm Türkiye genelinde 29 Ekim 2023'de, Bakanlığımıza bağlı yurtlarda barınan gençler ile birlikte 100. yıl kutlamaları kapsamında il bünyesinde gerçekleştirilecek tematik geziler düzenlenecektir.</p>

 • Herkes İçin Spor Faaliyetleri

  <p>Federasyonun amaçları doğrultusunda, Herkes İçin Spor federasyonunun tanıtımını yaparak; bireylerin sağlıklı yaşam amacıyla hareketlenmelerini teşvik etmek, çeşitli spor branşlarının tanıtımlarını yaparak toplumsal spor kültürü farkındalığının gelişimine katkı sağlamak, halkı spora teşvik etmek ve sporu sevdirmek; spor aktivitelerine karşı ilgilerini çekmek ve toplum refahına katkı sağlamak, hareketlilik, sağlıklı yaşam ve spor yapma alışkanlığı kazandırmak, 3’den 93’e her yerde ve her yaşta insanımızın spor yapmasını sağlamak, spor bilinci oluşturmak ve spor yolu ile bireylerin hareketlenmelerini sağlamak.</p>

 • IV.Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları

  <p>Yat ve Sportsboat Sınıfı Yarış Faaliyeti kapsamında yaklaşık 7 ülkeden beklenen katılımcı ile İstanbul'da IV.CUMHURBAŞKANLIĞI ULUSLARARASI YAT YARIŞLARI yapılması planlanmaktadır.</p>

 • İl Yelken Yarışları

  <p>Hareketli Salma Sınıfı Yelken yarışları kapsamında Türk Yelkencileri ile Vatandaşlarımızın Buluşması ile Sahil şeridindeki illerde İL YELKEN YARIŞLARI nın yapılması planlanmaktadır.</p>

 • İYK Cevat Gürer - 29 Ekim Kupası

  <p>İstanbul'da Çocuk, Genç ve Yetişkin Yelken Sporcuları&nbsp; ve Vatandaşlarımızın Buluşması ile 420, 470 Erkek, 470 Kadın, 470 Mix, ILCA, Optimist, Pirat Sınıfı Yarışlarının yapılması planlanmaktadır.</p>

 • İzmir Körfez 100. Yıl Cumhuriyet Kupası

  <p>Yat ve Sportsboat Sınıfı Yarış Faaliyeti kapsamında Türk Yelkencileri ile Vatandaşın Buluşması ile İzmir'de İZMİR KÖRFEZ 100. YIL CUMHURİYET KUPASI nın yapılması planlanmaktadır.</p>

 • Milli Mücadele Türküleri Dinletisi

  <p>Gençlik Merkezlerimizde Müzik atölyesinde eğitim alan gençlerimiz ve Gençler Arası Türk Müziği yarışmasında dereceye giren gençler etkinlikler kapsamında milli mücadele dönemi türkülerinden oluşan bir program yapacaktır.</p>

 • Milli Takım Seçme Müsabakaları

  <p>Türkiye Taekwondo Federasyonu olarak 23-29 Ekim 2023 tarihleri arasında Konya'da yapmayı planladığımız Milli Takım Seçme Müsabakalarında 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamalrı çerçevesinde etkinlikler düzenlemeyi planlamaktayız.</p>

 • Minikler Salon 100. Yıl Türkiye Şampiyonası

  <p>Federasyonumuzun 2023 yılı faaliyet programında yer alan Minikler Salon 100. Yıl Türkiye Şampiyonasında 08-09 yaş kız,-08-09 yaş erkek, 10-11 yaş kız,10-11 yaş erkek,12-13 yaş kız,12-13 yaş erkek bireysel kategoriler ile 12-13 yaş kız-12-13 yaş erkek takım kategorilerinde yarışmalarımız gerçekleşecektir.</p>

 • Seminerler

  <p>Alanında uzman akademisyen, araştırmacı yazar vs. ile gençler buluşturulacak ve milli mücadele ve cumhuriyetin kuruluşu hakkında gençlerle hasbihal edilecek ve onlara bilgi verilecektir.</p>

 • Tekerlekli Kızak Festivali

  <p>Kızak branşında başarı sağlayan Ilgaz bölgesindeki kızak branşı sporcularının Cumhuriyetimizin 100. yıl kutlamaları ve 29 Ekim haftası çerçevesinde tekerlekli kızaklarla kızak branşını tanıtmak, Türk sporuna ve sporcusuna katkı sağlanmasını hedeflemek üzere Tekerlekli Kızak Festivali düzenlenmesi.</p>

 • Tgf 29 Ekim Cumhuriyetin 100. Yılı Uluslararası Turnuvası

  <p>CUMHURİYETİMİZİN 100. YIL KUTLAMALARI İLE İLGİLİ OLARAK; 28-29 EKİM 2023 TARİHLERİNDE, GOLF SAHASI BELİRLEME ÇALIŞMALARI DEVAM ETTİĞİ İÇİN ANTALYA VEYA İSTANBUL'DA YAPILMASI PLANLANAN ULUSLARARASI GOLF TURNUVASI İÇİN, TÜRK HAVA YOLLARININ YIL BOYUNCA GÖRÜNÜRLÜĞÜNÜ DE SAĞLAYACAK ŞEKİLDE, ULUSALARASI GOLF TURNUVALARININ ORGANİZE EDEN PGA EUROPEAN TOUR VE LIV GOLF GİBİ KURULUŞLARLA GÖRÜŞMELERİMİZ DEVAM ETMEKTEDİR. YAPILACAK ANLAŞMALAR NETİCESİNDE ULUSLARARASI OLARAK DÜZENLENECEK, OLUMLU CEVAP ALINAMAMASI DURUMUNDA İSE ULUSAL DÜZEYDE GENİŞ KATILIMLI BİR TURNUVA DÜZENLENECEKTİR.</p>

 • The Bodrum Cup

  <p>Uluslararası Yat ve Sportsboat Sınıfı Yarışları kapsamında&nbsp; Türk Yelkencileri ile Dünya Yelkencilerinin Buluşması ile THE BODRUM CUP faaliyetinin yapılması planlanmaktadır.</p>

 • Trap-Skeet Kulüplerarası Cumhuriyet

  <p>PLAK ATIŞLARI BRANŞI KULÜP SPORCULARIMIZIN KATILIMINA AÇIK OLARAK DÜZENLENECEK OLAN MÜSABAKALAR, İZMİR VE KONYA İLLERİNDE EŞ ZAMANLI OLARAK DÜZENLENECEKTİR.</p>

 • Türkiye Yüzyılında Kardeşlik Buluşması

  <p>T.C. Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 190 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan "Gençliğin gelişimine katkı sağlamak amacıyla eğitim ve kültür alanında yapılabilecek faaliyetleri planlamak, eğitim vermek veya verdirmek kurslar açtırmak veya açtırmak, uzmanlık programları, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek" ve (e) bendinde yer alan "Bakanlığın görev alanı ile ilgili tarihi ve kültürel mirasımızı tanıtıcı çalışmalar ile gençlerin bilim, sanat ve kültürel alanlara ilgisini arttırmaya yönelik faaliyetler yürütmek ve bu kapsamda yürütülen faaliyetleri desteklemek" hükümleri kapsamında "Türkiye Yüzyılında Kardeşlik Buluşması" projesi uygulamaya koyulması planlanmaktadır. </p><p>Proje ile Türk Devletleri Teşkilatına üye devletlerden 4'er gencin "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" kutlamalarına katılmak üzere ülkemize davet edilmesi, bu vesileyle TDT'ye üye devletlerinin gençlerinin dostluk ve arkadaşlık bağlarının kuvvetlenmesi, ülkemizin tarihi ve kültürel değerlerini tanıtmak hedeflenmektedir. </p><p>Proje kapsamında ülkemizin milli, tarihi ve kültürel yer ziyaretlerinin yanı sıra kamu- kurum ve kuruluşlarının ziyaret edilmesi planlanmaktadır.</p><p> </p><p> </p>

 • Tyf Yelken Ligi Techno 293 1.Ayak

  <p>2023- 2024 Milli Takım Seçme Yarışlarının ilk etabını oluşturmaktadır. Açılış ve kapanış törenleri yerel yönetimler ve mülki erkan ile birlikte gerçekleştirilmektedir.</p>

 • U14-U17 Uluslararası Yıldızlar Circiut Turnuvası

  <p>Faaliyete katılacak olan takımlarımız ve sporcularımız Avrupa Eskrim Konfederasyonu (EFC) Yıldızlar Klasmanında ferdi sıralamaların daha iyi seviyelere taşınması, faaliyete katılacak olan sporcu, antrenör ve hakemlerimizin tecrübe kazanması yönünde katkı sağlayacaktır.</p>

 • U15 Kızlar Erkekler 100. Yıl Cumhuriyet Türkiye Şampiyonası

  <p>Alanya ilçesinde düzenlenecek yarışmayla ilgili olarak; farklı illerden müsabakalar için gelecek takımlarla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tören kutlamalarına katılım sağlanacaktır.</p>

 • Wushu Kung Fu 29 Ekim Cumhuriyet Kupası

  <p>29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlama Etkinliklerine Wushu Sporunu tanıtarak ve tabana yayarak,gençliğin Cumhuriyet kutlamalarında yerini alması.</p>

 • Zafer Kupası

  <p>Yat ve Sportsboat Sınıfı Yarış Faaliyeti kapsamında Türk Yelkencileri ile Vatandaşın Buluşması ile Muğla'da ZAFER KUPASI faaliyetinin yapılması planlanmaktadır.</p>

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

 • Kuruluşunun 100. Yılında Cumhuriyet Paneli

  <p>Cumhuriyetin 100. Yılı Kuruluş Etkinlikleri kapsamında düzenlenecek olan panel, Türkiye'nin cumhuriyet tarihindeki önemli bir dönemini kutlamak ve bu dönemin başarılarını vurgulamak amacıyla gerçekleştirilecektir. Panel, Cumhuriyetin 100. yılını kutlama coşkusunu paylaşmak, bu döneme odaklı bir bilinç oluşturmak ve geçmişin ışığında geleceği şekillendirmek hedefiyle düzenlenmektedir. </p><p>Panel, alanlarında uzmanlık kazanmış konuşmacılar tarafından gerçekleştirilecek ve katılımcılara Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki önemli olaylar, başarılar ve dönüm noktaları hakkında derinlemesine bir bakış sunulacaktır. Panele üniversitemiz Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü ve İİBF, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü öğretim üyeleri yer alacak ve bir Moderatör eşliğinde farklı bakış açılarıyla konuları ele alacaklardır. </p><p>Panel, 25 Ekim 2023 tarihinde saat 14:00’da Edebiyat Fakültesi Konferans salonunda yüz yüze olacak şekilde geniş bir kitleye ulaşılması hedeflenmektedir.&nbsp;</p><p>Panel sonrasında, katılımcılar ve izleyiciler arasında önemli bilgi alışverişleri sağlanması, Cumhuriyetin 100. yılını daha iyi anlamaları ve bu tarihi dönemin mirasını taşıyan bir toplumun inşasına katkıda bulunmaları hedeflenmektedir. Ayrıca, panel sonuçları ve sunulan bilgiler, araştırma, eğitim ve kültürel etkinliklerde kullanılmak üzere çıktılar oluşturacaktır. Bu etkinlik, Cumhuriyetin 100. yılını kutlamak ve kutlamaları daha anlamlı kılmak için önemli bir katkı sağlayacaktır.</p>

IŞIK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

 • Cumhuriyetin 100. Yılı Etkinlikleri

  <p>CUMHURİYETİN 100. YILI KAPSAMINDA YAPILACAK ETKİNLİKLER </p><p> FMV Işık Üniversitesi akademik birimlerin ve öğrenci kulüplerinin katkılarıyla Cumhuriyetin 100. Yılı kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleyecektir. &nbsp;</p><p>• Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi tarafından 13 Ekim 2023 tarihinde “Cumhuriyetin 100. Yılında Türkiye’de Tasarım” başlıklı sempozyum. </p><p>• Rektörlük tarafından 26 Ekim 2023 tarihinde “29 Ekim Cumhuriyetimizin 100. Yılı Programı”. </p><p>• Kasım, Aralık, Ocak, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında birer seminer/panel/konferans. </p><p>Belirlenen başlıklardan bazıları: </p><p>o “Cumhuriyet’in 100. Yılında İktisadi Durum” başlıklı panel </p><p>o “Cumhuriyetin 100. Yılına Bakmak” başlıklı panel </p><p>o “Cumhuriyetin 200. Yılına Bakmak” başlıklı panel </p><p> </p><p>• Ekim ayı içerisinde dünyaca ünlü piyanist Mehveş Emeç’in Cumhuriyet temalı konseri. </p><p> </p><p>Yapılması planlanan paneller, seminer ve konferanslar için konuk konuşmacılarla görüşülmekte, akademik birimlerin çalışmaları takip edilmektedir.</p>

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

 • 100. Yıl Kutlamaları(Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu)

  <p>Vatan sevgisini güçlendirmek ve Cumhuriyet'in önemi konusunda farkındalık kazandırmak</p>

 • 29 Ekim Cumhuriyet Koşusu(Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü)

  <p>100 .Yıl Kutlamaları kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Koşusu etkinliğinin yapılması.</p>

 • 29 Ekim Meşaleli Cumhuriyet Yürüyüşü(Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü)

  <p>100 . Yıl Kutlamaları kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 29 Ekim Meşaleli Cumhuriyet Yürüyüşünün yapılması.</p>

 • Mardin Valiliği Şehit Yakını ve Gazileri Ziyaret

  <p>Şehit yakını ve Gazileri ziyaret, sosyal bağımızı diri tutmak kültürel mirasımız olan millet ve vatan sevgisi dile getirmek</p>

 • Masa Tenisi Cumhuriyet Kupası Müsabakası(Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü)

  100 Yıl Kutlamaları kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Masa Tenisi Cumhuriyet Kupası Müsabakası etkinliğinin yapılması.

 • Pertek Yatılı Kur'an Kursu Öğrencileri Tarafından Şehitlerimiz İçin Hatmi Şerif Okunması(Tunceli İl Müftülüğü)

  <p>100 Yıl Kutlamaları kapsamında Tunceli İl Müftülüğü tarafından Pertek Yatılı Kur'an kursu öğrencileri tarafından şehitlerimiz için hatmi şerif okunması.</p>

 • Şehitlerimiz İçin Tüm Camilerimizde Mevlid-İ Şerif Okutulması(Tunceli İl Müftülüğü)

  <p>100. Yıl Kutlamaları kapsamında Tunceli İl Müftülüğü tarafından Şehitlerimiz İçin tüm Camilerimizde Mevlid-i Şerif okutulması.</p>

 • Şehitlik Ziyareti Programı(Tunceli İl Müftülüğü)

  <p>100 Yıl Kutlamaları kapsamında Tunceli İl Müftülüğü tarafından Şehitlik ziyareti programının yapılması.</p>

 • Tenis Cumhuriyet Kupası Müsabakası(Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü)

  <p>100 Yıl Kutlamaları kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Tenis Cumhuriyet Kupası Müsabakası etkinliğinin yapılması.</p>

 • Voleybol Cumhuriyet Kupası Müsabakası(Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü)

  <p>100 Yıl Kutlamaları kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından&nbsp; Voleybol Cumhuriyet Kupası Müsabakası etkinliğinin yapılması.</p>

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

 • Kitap Yayını(Cumhuriyetin 100. Yılında Türk Ordusu ve Millî Savunma)

  <p>• Cumhuriyetin 100. Yılında Türk Ordusu ve Millî Savunma Kısa Özet </p><p>100. yılını tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti’nin en köklü ve kurumsal yapılarından Türk Silahlı Kuvvetleri’nin tarihi Türk milletinin tarihiyle özdeşleşmiştir. Vakıf Bank Kültür Yayınları’nın tarih sahasındaki uzmanların en güncel araştırmalarını bir araya getiren serisi Çalıştay’ın bu cildi, bir asırlık Cumhuriyet’in öncü kurumunu tarihî kaynak ve belgelerle değerlendiriyor. Alanlarında uzman, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin çeşitli birimlerinde kariyerlerinin bir döneminde çalışmış ve çalışmaya devam eden ya da onun eğitim kurumlarında tahsil görmüş 26 uzman araştırmacının makaleleri bu kitapta üç bölüm hâlinde derlendi. Osmanlı İmparatorluğu’nun son günlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ordusu olarak teşekkül eden, bir milletin varlık mücadelesini zaferle neticelendiren ordudan Türkiye Cumhuriyet’i ordusuna; Soğuk Savaş’ın sıcak cephelerinde çarpışan, çağdaş silahlarla donanmış bir orduya; 21. yüzyılda değişen dünya dengeleri ve siyasetinde gerek motivasyon gerek teknoloji açısından kendini her daim yeni ve diri tutan Türk ordusuna; kurumsal bir macerayı anlatıyor bu kitap. Bir yüzyılda ordunun oluşan ve değişen birimlerine, kara, hava, deniz ve jandarma komutanlıklarına, askerî teknoloji ve eğitimin, muharebelerin ve ordunun sosyal ve psikolojik değişimlerine ayrıntılı ve bilimsel bir dille yaklaşan Cumhuriyetin 100. Yılında Türk Ordusu ve Millî Savunma, Cumhuriyet dönemi askerî tarihçiliği için bir rehber niteliğinde.</p>

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

 • “Dinleti” Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar Dinletisi

  <p>Atatürk'ün sevdiği şarkılar dinletisi</p>

 • “Finans Kitabı” Cumhuriyetimizin 100. Yılın Anısına Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Tarafından Yazılmış Kitap Çalışması

  <p>Cumhuriyetimizin 100. yılın anısına Anabilim dalı öğretim üyeleri tarafından yazılmış kitap çalışmasının/basımının tamamlanması</p>

 • “Yeryüzü Kardeşliği” Dezavantajlı bir Okulda Çocuklara Hijyen Eğitimi Vermeyi ve Onlara Hediye Götürmeyi amaçlayan bir etkinlik

  <p>Her sene düzenli olarak yaptığımız bir etkinliği 100.yıla ithaf </p><p>etmek istiyoruz. Dezavantajlı bir okulda çocuklara hijyen eğitimi </p><p>vermek ve onlara hediye götürmek.</p>

 • 100. Yıl Konseri Fakültemiz Öğrencileri Tarafından Cumhuriyetimizin 100. Yılı Sempozyumu Adına Verilecek Olan Konser Etkinliği

  <p>Fakültemiz öğrencileri tarafından Cumhuriyetimizin 100.Yılı adına </p><p>verilecek olan konser etkinliği</p>

 • 100. Yıl Koşusu Dermokozmetik ve Spor Eczacılığı Kulüpleri Olarak Düzenlenecek Gençlik Koşusu

  <p>Dermokozmetik Kulübü olarak gençlik koşusu düzenleyeceğiz.</p>

 • 100. Yılda Cumhuriyet ve Bilim Seminerleri

  <p>100. Yılda Cumhuriyet ve Bilim Seminerleri</p>

 • 100. Yılında Cumhuriyet'e Farklı Bakışlar Paneli

  <p>"Konuşmacılar:</p><p>Prof.Dr.Fahri YETİM</p><p>Prof.Dr.Haluk ALKAN</p><p>Prof.Dr.Cezmi ERASLAN"</p>

 • 100. Yılında Hilafetin Kaldırılmasının Türk Siyasetine Etkileri Paneli

  <p>"Moderatör:Prof.Dr.Mustafa BUDAK</p><p>Konuşmacılar:</p><p>Prof.Dr.Namık Sinan TURAN</p><p>Prof.Dr.Ali SATAN</p><p>Prof.Dr.Cezmi ERASLAN</p><p>Prof.Dr.Azmi ÖZCAN</p><p>"</p>

 • 104. Yıl Dönümünde Misak-I Milli'den Güncele Bakmak Konferansı

  <p>"Konuşmacı:</p><p>Prof.Dr.Mustafa BUDAK"</p>

 • 1923'den Günümüze Hemşirelik Mesleğinin Gelişimi Paneli

  <p>Hemşirelik Haftası Programı kapsamında Cumhuriyet döneminden günümüze hemşireliğin gelişimi ele alınacaktır.</p>

 • 2023-2024 Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı

  <p>Çocuk Sağlığında 100.Yıl</p>

 • 26. Finans Sempozyumu

  <p>Anabilim Dalı öğretim üyelerinin bilimsel çalışmalarını sunması/katılımı</p>

 • 3Th International Aquatic Biotechnology Symposium

  <p>Su Bilimleri alanında kullanılan biyoteknolojik uygulamalar, hem sektörde hem de akademik kurumlarda son yıllarda başvurulan yöntemlerin başında gelmektedir Cumhuriyetimizin 100. Yılında düzenlenecek bu uluslararası sempozyum “Su Bilimleri” alanında çalışmalarda bulunan bilim insanlarına, özellikle genç araştırmacılara ve ilgili sektörlerin gelişimine fayda&nbsp;sağlayacaktır.</p>

 • 42. Türkiye Muhasebe Eğitim Sempozyumu

  <p>"42. Türkiye Muhasebe Eğitim</p><p>Sempozyumu"</p>

 • 46. Pediatri Günleri Kongresi

  <p>Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarında Bilim Dallarının geçmişten bugüne gelişmeleri</p>

 • Alman, Rus ve Türk Kaynaklarında Cumhuriyetimizin 100.Yılı

  <p>Peterburg Politeknik Üniversitesi ve İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalım öğretim üyesi Prof. Dr. Canan Şenöz Ayata ile İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Slav Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalının Cumhuriyetimizin 100. Yılı nedeniyle hazırladığı Zoom platformu üzerinden “Alman, Rus ve Türk Kaynaklarında Cumhuriyetimizin 100. Yılı” adlı etkinliğimiz gerçekleştirilecektir</p>

 • Anıtkabir Ziyareti

  <p>Hemşirelik Fakültesi öğrencileri ve öğretim üyeleri tarafından Ata’yı anma ziyareti düzenlenecektir.</p>

 • Arkeolojik Kazı ve Araştırmalar Toplantısı

  <p>Türkiye’de Bölümümüz öğretim üyeleri tarafından yapılan Arkeolojik kazı ve araştırmalarının sunumu</p>

 • Atatürk Evi Müzesi Ziyareti

  <p>Fakültemiz öğrencileri ve akademik personelimizle ziyaret</p>

 • Atatürk Paneli

  <p>"Moderatör:Prof.Dr.Mustafa BUDAK</p><p>Konuşmacılar:</p><p>Prof.Dr.Temuçin Faik ERTEN</p><p>Doç.Dr.Hadiye YILMAZ ODABAŞI</p><p>Dr.Ali GÜLER</p><p>"</p>

 • Cumhuriyet Dönemi Kütüphane Hizmetleri Üzerine Bir İnceleme Prof. Dr. Ümit Konya Konferansı

  <p>Konferans</p>

 • Cumhuriyet Dönemi'nde İslam Araştırmaları:Dünü,Bugünü,Geleceği Mukayeseli Tahlili

  <p>Dünyada Türkiye'de islam araştırmalarının mukayeseli tahlili</p>

 • Cumhuriyet Tarihinde Aşı Çalışmaları

  <p>Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılına özel </p><p>gerçekleştireceğimiz bu özel etkinlikte, halk sağlığı projelerini </p><p>önceleyen bir öğrenci birliği olarak cumhuriyet tarihinde </p><p>gerçekleştirilen aşı geliştirme çalışmalarının, aşılama ve </p><p>aşılamanın halk sağlığı üzerindeki öneminden bahsedeceğiz. Bu </p><p>etkinlik, halk sağlığının gözetilmesinde birinci basamakta yer alan </p><p>eczacılar olarak toplumu aşılar ve hastalıklara karşı korunma </p><p>konusunda doğru yönlendirebilmemize de katkı sağlayacak.</p>

 • Cumhuriyet ve Gençlik Konulu Kısa Film Yapılması

  <p>Cumhuriyet ve Gençlik konulu kısa film yapılması</p>

 • Cumhuriyet ve Pazarlama Atölye Çalışması

  <p>Atölye Çalışması</p>

 • Cumhuriyet Zaman Çizelgesi

  <p>Cumhuriyetin ilanından önce ve ilanındaki dönemde yapılan </p><p>sağlıkta girişimleri anlatan bir çizelge</p>

 • Cumhuriyet’in 100. Yıl Kitabı

  <p>Hemşirelik fakültesi öğretim üyeleri tarafından İÜ Press işbirliği ile “Hemşirelik ve Etik” kitabının yayımlanacaktır.</p>

 • Cumhuriyet’in İlanının 100. Yılı Uluslararası Sempozyumu

  <p>Atatürk Araştırma Merkezi, İ.Ü. Tarih Bölümü, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Araştırma Merkezi, İ.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü ve Bağcılar Belediyesi katkılarıyla Cumhuriyet’in İlanının 100. Yılı başlıklı, alanında uzman akademisyenlerin katılımı ile uluslararası sempozyum düzenlenecektir.</p>

 • Cumhuriyete Saygı Toplantıları

  <p>Anabilim Dalımız tarafından yapılan kazı ve araştırmalar hakkında konferans dizisi</p>

 • Cumhuriyetimizin 100. Konservatuvarımızın 106. Yılı Kutlama Etkinliği

  <p>Cumhuriyetimizin 100. Konservatuvarımızın 106. Yılı Kutlama Etkinliği</p>

 • Cumhuriyetimizin 100. Yıl Resepsiyonu

  <p>Görsel Sanatlar Kulübü Resim Sergisi Müzik Kulübü Müzik Dinletisi Prof.Dr.Hülya Kılıçoğlu'nun Ortodonti ile ilgili çalışması ve konuşması</p>

 • Cumhuriyetimizin 100. Yılı Sempozyumu

  <p>Sempozyum</p>

 • Cumhuriyetimizin 100. Yılı Sempozyumu Anısına" Gökçeada Deniz Araştırma Birimi'nin Tanıtılması, Birim Kolleksiyon Ziyaret Edilmesi, Kıyı Temizliği ve Balıkçılık Faaliyetleri''

  <p>"Cumhuriyetimizin 100. Yılı Anısına" Gökçeada Deniz Araştırma Birimi'nin tanıtılması, Birim Kolleksiyon ziyaret edilmesi, kıyı temizliği ve balıkçılık faaliyetleri.</p>

 • Cumhuriyetimizin 100. Yılı Sempozyumunda 100 Fidan Dikme Etkinliği

  <p>Hemşirelik Fakültesi öğrencileri ve öğretim üyeleri tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı ve Fatih Belediyesi işbirliği ile 100 fidan dikilecektir.</p>

 • Cumhuriyetimizin 100. Yılı Sempozyumunda 41. Kuruluş Yıl Dönümümüz ve 2022 -2023 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni

  <p>Cumhuriyetimizin 100. yılında 41. Kuruluş Yıldönümümüz ve 2022 -2023 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni</p>

 • Cumhuriyetimizin 100. Yılı Sempozyumunda Türkiye'de Yüksek Din Eğitimi (Dr.Öğr.Ü. Zarife Şeyma Altın)

  <p>"Cumhuriyetimizin 100. Yılında Türkiye'de Yüksek Din</p><p>Eğitimi (Dr.Öğr.Ü. Zarife Şeyma ALTIN)"</p>

 • Cumhuriyetin 100. Yılı ve Felsefe Seminerleri

  <p>Felsefe Bölümü Seminerleri Kapsamında Cumhuriyetimizin 100. Yılını konu edinen 6 haftalık bir seminer dizisi planlanmaktadır</p>

 • Cumhuriyetin 100. Yılına Maliye Perspektifinden Bakmak Paneli

  <p>"Kamu borcu, vergi harcaması ve fon tahsislerine odaklanmış üç sunumdan oluşan bir panel olması düşünülmektedir</p><p><br></p>

 • Cumhuriyetin 100. Yılında XII. Uluslararası Hititoloji Kongresi

  <p>03.09.2023 tarihinde gerçekleştirilecek Gala’nın ardından 04.09.2023-09.09.2023 tarihleri arasında 15’i aşkın farklı ülkeden gelen 150’den fazla sayıda bilim adamı, Hitit dili, kültürü ve tarihi konularında araştırmalarının sonuçlarını bilim dünyasıyla paylaşacaktır</p>

 • Cumhuriyetin 100. Yılında Çocuk Sağlığı: Geçmişten Geleceğe Sempozyumu

  <p>Cumhuriyetin 100.Yılında Çocuk Sağlığı: Geçmişten Geleceğe Sempozyumu</p>

 • Cumhuriyetin 100. Yılında Enstitü Tarihçesi

  <p>Cumhuriyetin 100. yılında Enstitü tarihçesinin Personele anlatımı</p>

 • Cumhuriyetin 100. Yılında Geçmişten Günümüze Diş Hekimliği Fakültesi

  <p>Cumhuriyetin 100. Yılında Geçmişten günümüze Dişhekimliği Fakültesi</p>

 • Cumhuriyetin 100. Yılında İstanbul İktisatın Misyonu

  <p>87. Kuruluş Yıldönümünde İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinin Cumhuriyet tarihi içerisindeki yeri ve öneminin tartışılacağı bir panel düzenlenecektir.</p>

 • Cumhuriyetin 100. Yılında Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Kapsamında Türkiye'nin Konumu Paneli

  <p>Cumhuriyetimizin 100. Yılında Türkiye'nin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarındaki Konumunun tartışılacağı iki oturumlu bir panel düzenlenecektir.</p>

 • Cumhuriyetin 100. Yılında Tiyatro Eleştirisi,Tiyatro Eğitimi,Oyunculuk ve Reji

  <p>"Cumhuriyet'in 100. Yılında Tiyatro Eleştirisi,Tiyatro Eğitimi,Oyunculuk ve Reji</p>

 • Cumhuriyetin 100. Yılında Türk Dili ve Edebiyatı Toplantıları

  <p>"Cumhuriyet'in 100. Yılında Türk Dili ve Edebiyatı Toplantıları"başlığı altında Cumhuriyet döneminde bölümümüzde bulunan kürsülerin tarihi,öne çıkan hocaları ve onların araştırmaları üzerinde durulacaktır</p>

 • Cumhuriyetin 100. Yılında Türk Medyası Paneli

  <p>Cumhuriyet'in 100. yılında Türk Medyası Paneli</p>

 • Cumhuriyetin 100. Yılında Türkiye Ekonomisi

  <p>Cumhuriyetimizin 100. Yılında Türkiye Ekonomisinin tartışılacağı iki oturumlu bir panel düzenlenecektir.</p>

 • Cumhuriyetin 100. Yılında Yapay Zeka Toplantısı

  <p>Cumhuriyet'in 100.Yılında Yapay Zeka Toplantısı</p>

 • Cumhuriyetin 100.’ncü Yılında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi

  <p>"1- İÜ Fen Fakültesi – Kuruluş ve Bugün</p><p>2- Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü – Kuruluş ve Bugün</p><p>3- Biyoloji Bölümü – Kuruluş ve Bugün</p><p>4- Fizik Bölümü – Kuruluş ve Bugün</p><p>5- Matematik Bölümü – Kuruluş ve Bugün</p><p>6- Zooloji ve Hidrobiyoloji Kolleksiyonları</p><p>7- Herbaryum</p><p>8- Fizikte Güncel Araştırma Konuları</p><p>9- Astronomi ve Uzay Bilimlerinde Güncel Gelişmeler</p><p>10- Moleküler Biyoloji ve Genetik’te Güncel Gelişmeler</p><p>11- Biyolojide Güncel Gelişmeler</p><p>"</p>

 • Cumhuriyetin Girişimcileri Sempozyumu

  <p>Cumhuriyetin ilanındaki süreçte çeşitli yenilik ve girişimleri yapmış </p><p>sağlık girişimcilerini anlatan bir sempozyum</p>

 • Cumhuriyetin İkinci Yüzyılında Sürdürülebilirlik: Kavramlar, Riskler ve İmkansız Sempozyumu

  <p>Genel olarak değişen küresel şartları bağlamında sürdürülebilirlik sorunsalı etrafında iki günlük bir (Özyeğin Üniversitesi sempozyum spesifik olarak kentlerin gıda</p>

 • Cumhuriyetin İlk 100 Yılı ve Endüstiyel Tasarım Sempozyum ve Öğrenci Çalıştayı

  <p>Sempozyum ve öğrenci çalıştayı</p>

 • Current Solutions And New Paradigms On Conservation Of Cultural Heritage: Approaches And Practices

  <p>Cumhuriyetimizin 100. Kuruluş yılı onuruna kültür mirasının korunması-onarımı konusunda hazırlanan kitabın tanıtım etkinliği</p>

 • Çağdaş Politik Felsefe Açısından Cumhuriyet Fikri Paneli

  <p>Çağdaş Politik Felsefe Açısından Cumhuriyet Fikri konusunun çeşitli boyutlarıyla ele alınacağı bu panelin moderatörlüğünü Prof. Dr. Serpil ÇAKIR (İÜ SBF) yürütecektir. İstanbul Üniversitesi Yayınları (IU Press) tarafından yayımlanması planan Cumhuriyet Fikri ve Felsefe kitabına bölüm yazarı olarak katkı yapan dört öğretim üyesi (Prof. Dr. M. Ertan Kardeş, İÜ Edebiyat Fakültesi; Prof. Dr. Kurtul Gülenç, MSGSÜ Fen Edebiyat Fakültesi; Dr. Zeynep Savaşçın, Galatasaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi; Dr. Özgür Emrah Gürel, Dokuz Eylül Üniversitesi) söz konusu kitaba yazmış oldukları bölümler üzerinden bildiri sunacaklardır</p>

 • Deneysel Finans(Experimental Finance)

  <p>Lisans ve Yüksek Lisans öğrencilerin finansal bilgi ve becerilerini araştırmak. Laboratuvar analizleri gerçekleştirmek</p>

 • Doktora Kolokyumu

  <p>Finans Anabilim dalı ve diğer akademisyenlerle bilimsel çalışmaların tartışılması</p>

 • Eczacılığın 100. Yılı : Dününden Yarınına Semineri

  <p>IUPSA olarak bu etkinliğimizde Cumhuriyet Dönemi Türk </p><p>Eczacılığından bugüne ve bugünden yarına Eczacılık tarihini </p><p>tanıtacağımız bir seminer düzenleyeceğiz.</p>

 • Endüstri Eczacılığında 100 Yıl Sunumu

  <p>Cumhuriyet öncesi kurulmuş olan ilaç firmasının eczacısının </p><p>Eczacılık ve ilaç endüstrisinin Cumhuriyet öncesi ve sonrası </p><p>dönemi hakkında sunumu</p>

 • Enstitümüzün 40. Kuruluş Yıl Dönümü ve Cumhuriyetin 100. Yılının Anlamı ve Öneminin Anlatılması

  <p>Enstitümüzün 40. yılının kutlanması ve Cumhuriyetin 100. Yılının anlam ve Öneminin Anlatılması</p>

 • Erol Güngör Sempozyumu

  <p>Türk düşüncesine, sosyal bilimine hem telif hem de tercüme eserleriyle katkılar sağlamış özgün bir isim olan Erol Güngör’ün, bilim insanı kimliğinin alanında uzman kişilerce ele alınacağı sempozyum</p>

 • Geçmişten Geleceğe Türk Anayasaları: Cumhuriyetin 100. Yılında Anayasal Meseleler Sempozyumu

  <p>Anayasa Mahkemesi Başkanı Prof.Dr.Zühtü Arslan ve AİHM Yargıcı Saadet Yüksel'in yanısıra Siyaset Bilimi ve Anayasa konularında önde gelen uzmanların katılımıyla 1 günlük bir sempozyum</p>

 • Geçmişten Günümüze Herbaryum Sergisi

  <p>Farmaekoloji kulübü olarak herbaryumun açılışından Alfred </p><p>Heilbronn’un gelişine ve şu anki İSTE’ye kadarki tarihsel süreci </p><p>sergi aracılığı ile aktarmayı hedefliyoruz.</p>

 • Geçmişten Günümüze Tarihi Yarımada Semineri

  <p>Seminer</p>

 • İslamcılık ve Türkçülük Üzerine 1908-1922 Çatışma-Uzlaşı-Sentez Söyleşisi

  <p>"Bir Kitap Bir Yazar Söyleşileri XIV</p><p>Konuşmacı: Dr.Kenan ÖZKAN</p><p>(Altınbaş Üniversitesi)</p><p>"</p>

 • İstanbul'un Resmi İşgalinin Türk İç ve Dış Politikasına Etkileri Paneli

  <p>"Belge ve Fotoğraflarla İstanbul'un İşgali Sergisi</p><p>Konuşmacılar:</p><p>Prof.Dr.Mustafa BUDAK</p><p>Prof.Dr.Nurten ÇETİN</p><p>Dr.Öğr.Üyesi Murat AYDOĞDU"</p>

 • Kardiyoonkoloji: Çocukluk Çağı Tümörü Olan Erişkinlerin Kardiyak Değerlendirmesi

  <p>Bilimsel Toplantı</p>

 • Kardiyoonkoloji: Kanser ve Kalp Hastalıklarında Online Konsültasyon

  <p>Bilimsel Toplantı</p>

 • Kemal Tahir Sempozyumu

  <p>Edebiyatımızda önemli bir yer edinen Kemal Tahir’in edebi kişiliğinin, Türk düşüncesine, Türk toplum tarihine, Türk sinemasına katkılarının bütünüyle ele alınacağı bir sempozyumdur</p>

 • Kültürel Mirasın Teknoloji ile Buluşması: İstanbul Kültürel Miras Dijital Kütüphanesi (Dijitalkütüpist) Projesi Örneği

  <p>Konferans</p>

 • Labraunda Sergisi

  <p>Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yıldönümü kutlamaları kapsamında Labraunda arkeolojik alanında yürütülen çalışmaların ve antik yerleşimin tarihinin karikatürist Guillaume De Bats’ın suluboya eserlerinden oluşan sergi vasıtasıyla tanıtılması.</p>

 • Muhasebede Nicel Araştırma Tasarımı Semineri II

  <p>"Bu seminer,özellikle son 15 yılda muhasebe alanında statistiki teknikler kullanılarak</p><p>yayınlanan makale sayısı arttığından dolayı hem</p><p>muhasebe alanında yüksek lisans ve doktora yapan öğrenciler ile öğretim üyelerinin saygın akademik dergilerde yayın yapabilmeleri</p><p>hem de yapılan yayınları anlayabilmeleri için gereken temel teknik bilgileri sunmak</p><p>amacıyla bu seminer düzenlenecektir"</p>

 • Mümtaz Turhan Sempozyumu

  <p>Türk sosyal bilimine önemli katkılar yapmış, miras bıraktığı eserleriyle bugün de kendisinden söz ettiren Mümtaz Turhan’ın sosyal bilimci kimliği, Türk sosyal bilimine katkıları alanında uzman isimlerle birlikte değerlendirilecektir</p>

 • Nutuk İncelemesi Bildiri Sunumu ve Tartışma

  <p>Bildiri sunumu ve tartışma </p><p>Nutuk incelemesi ve tartışma</p>

 • Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Eğitimde Radikal Dönüşüm: Tevhid-i Tedrisat Söyleşisi

  <p>"Yakın Dönem Türkiye Söyleşileri</p><p>Konuşmacı:</p><p>Prof.Dr.Mustafa BUDAK"</p>

 • Perge Sergisi

  <p>Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yıldönümü kutlamaları kapsamında, cumhuriyetimizin en eski sistemli klasik arkeoloji kazısı olan Perge hakkında, antik kentin tarihini ve buluntularını içeren fotoğraf sergisi</p>

 • Saga Farmann Gemi Replikası Tonsberg-İstanbul Yolculuğu

  <p>Cumhuriyetimizin 100. Kuruluş yılı onuruna Norveç’ten yola çıkarak İstanbul’a ulaşan Saga Farmann Viking Gemi replikasının İstanbul’a gelişi ve M. Rahmi Koç Müzesi’nde sergilenmesi</p>

 • Saga Farmann-Yenikapı 12: İskandinav Gemi İnşa Geleneği ile Akdeniz-Karadeniz Gemi İnşa Yöntemlerinin Karşılaştırılması Paneli

  <p>Panel Cumhuriyetimizin 100. Kuruluş yılı onuruna İstanbul seyahati gerçekleştiren Saga Farmann Viking gemisi ile Yenikapı 12 gemisinin buluşması ve inşa tekniklerinin karşılaştırılmasını amaçlamaktadır</p>

 • Sanat Tarihi Yazıları: "Cumhuriyetin 100. Yılı'na Armağan"

  <p>Kitap</p>

 • Subsak "Cumhuriyetimizin 100. Yıl Özel Dalışı''

  <p>Çanakkale Gelibolu Güneyli'de Cumhuriyetimizin 100. Yılı kapsamında Özel Dalış etkinliği.</p>

 • Tarih Dergisi Özel Sayısı

  <p>İ.Ü. Tarih Dergisi, 81. Sayısı Cumhuriyet’in 100. Yılı Özel Sayısı olarak yayınlanacaktır</p>

 • Temel Yabancı Dil Öğrenimine Yönelik Farklı Yaklaşımlar

  <p>Temel Yabancı Dil Öğrenimine Yönelik Farklı Yaklaşımlar</p>

 • Türk Denizlerinin Durumu

  <p>Su altı fotoğrafçısı Ateş Evirgen'in "Cumhuriyetimizin 100. Yılı Anısına" Türkiye Denizlerinin Durumu adlı resim sergisi gerçekleştirilecek.</p>

 • Türk İş Dünyasının İkinci Yüzyıl Dinamikleri

  <p>Türkiye’nin gelecek yüzyılını şekillendirecek alanlarda kurumsal bakış açısı ve girişimciliğin değerlendirilmesi</p>

 • Türkiye Cumhuriyeti Tarihinde Onkolojide Brakakiterapinin Gelişimi Toplantıları

  <p>Onkolojide Brakakiterapinin gelişimi için toplantılar düzenlemek</p>

 • Türkiye Cumhuriyeti Tarihinde Onkolojinin Gelişimi Toplantıları

  <p>Onkolojide Cumhuriyetimizin değerlerini gösteren toplantılar düzenlemek</p>

 • Türkiye Cumhuriyeti'nin Yeni Yüzyılında Kütüphanelerimiz ve Arşivlerimiz Paneli Moderatör Doç. Dr. Işıl Sert

  <p>Panel</p>

 • Türkiye-Polonya İlişkileri Tarihi Üzerine Araştırmalar (XIX.-XX. Yüzyıllar) Uluslararası Konferansı

  <p>Söz konusu konferans hem 1923 yılında Polonya 'le Lozan’da 'mzalanan dostluk antlaşmasının 100. yılı ves'les'yle hem de Türk'ye Cumhur'yet'’n'n kuruluşunun 100. yıldönümü münasebet'yle 'k' ülken'n son yüzyıldak' 'l'şk'ler'n' tar'h', d'plomat'k, pol't'k ve sosyo-ekonom'k açılardan 'nceleyen her ülkeden araştırmacıların katılımıyla gerçekleştirilecektir</p>

 • Türkiye'de İç Mimarlık Eğitiminin Gelişimi Semineri ve Öğrenci Projeleri Sergisi

  <p>Seminer ve Sergi</p>

 • Türkiye'de İnsan Kaynakları Yönetiminin Tarihsel Gelişimi

  <p>*İnsan Kaynakları Yönetiminin ülkemizdeki akademik tarihçesi. *Türkiye CRANET Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi Araştırması sonuçları</p>

 • Türkiye'de Mimarlığın 100 Yılı Konferansı

  <p>Konferans</p>

 • Türkiye'nin 100. Yılında Kentleşme ve Çevre Politikalarının Dönüşümü

  <p>Türkiye 'nin 100.Yılında Kentleşme ve Çevre Politikalarının Dönüşümü</p>

 • Uluslararası Ortaçağ'da Şehirler ve Kaleler: Bizans, Selçuklular ve Haçlılar Dönemi Sempozyumu (Cumhuriyetin 100. Yılına Armağan)

  <p>Cumhuriyetin 100. yılına armağan olarak sunulacak bu sempozyum Bizans, Selçuklular ve Haçlılar dönemindeki şehir ve kalelerin toplumsal hayattaki yerini, askerî ve stratejik konumlarını; tarih, sanat, mimarî ve arkeoloji alanlarındaki önemini incelemeyi amaçlamaktadır. Ayrıca bu yapılardan günümüze intikal edenlerin tarihî miras ve kültürel yönüyle değerlendirilmesine de imkân tanıyacaktır</p>

 • Üniversite Kampüsünde Hemşirelik Fakültesi Öğrencileri Tarafından Sağlık Taraması ve Sağlık Eğitiminin Yapılması

  <p>100 kişiye sağlığı koruma ve geliştirme farkındalık eğitimi verilecektir.</p>

 • Webinar: Türkiye Cumhuriyeti’nin Doğuşu: İtalya’nın Ulusal Bakışı.

  <p>İtalya perspektifinden Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuşu dönemin belli başlı gazetelerinin analizlerine dayalı İtalyan-Türk ilişkileri üzerine incelemeler La nascita della Repubblica di Turchia dalla prospettiva dell’Italia. Analisi delle relazioni italo-turche attraverso l’analisi dei principali giornali del tempo.</p>

 • Yılmaz Kara Kaya Cumhuriyet Dönemi Türk Denizcilik Politikası Semineri

  <p>Yılmaz KARA KAYA Cumhuriyet Dönemi Türk Denizcilik Politikası</p>

 • Zenginliklere Giden Yol: Vikingler İstanbul’da Sergisi

  <p>Sergi Cumhuriyetimizin 100. Kuruluş yılı onuruna İstanbul seyahati gerçekleştiren Saga Farmann Viking gemisinin müzede sergilenmeye başlaması üzerine gerçekleştirilmiştir.</p>

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

 • Cumhuriyetin 100.'üncü Yılında Türkiye ve Balkanlar

  <p>İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Beycan Hocaoğlu koordinasyonunda 7- 8 Aralık 2023 tarihlerinde üniversitemiz ev sahipliğinde uluslararası bir&nbsp; sempozyum düzenlenecektir.</p>

 • Cumhuriyetin 100.'üncü Yılında Türkiye'de Sosyal Bilimler-Bir Bilanço Denemesi

  <p>Cumhuriyetin 100'üncü yılı kutlamaları çerçevesinde Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesince "Cumhuriyetin 100'üncü Yılında Türkiye'de Sosyal Bilimler-Bir Bilanço Denemesi" konulu kitap yayımlayacaktır. Her bir bölümün ele alınacağı kitap bölümlerinin her biri ayrıca Ekim-Kasım ayları boyunca konferans olarak paylaşılacaktır.</p>

 • Milli Mücadele Basınında Kadın Kahramanlar

  <p>Cumhuriyetin 100'üncü yılı kutlamaları çerçevesinde Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi &nbsp;Prof. Dr. Fatma AKKUŞ YİĞİT ve Doç. Dr. Nilgün Nurhan KARA &nbsp;tarafından &nbsp;"Milli Mücadele Basınında Kadın Kahramanlar" adlı kitap çalışması yapılacaktır.</p>

JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI

 • Cumhuriyetin 100. Yılında JSGA Güvenlik Sempozyumu

  <p>Jandarma ve Sahil Güvenlik teşkilatlarının geçmişten günümüze gelişimini ve faaliyetlerini akademik bakış açısıyla incelemek maksadıyla 03-04 Mayıs 2023 tarihleri arasında&nbsp; 24&nbsp; farklı üniversiteden 86 akademisyen ve araştırmacının da&nbsp; katıldığı ve 63 bildirinin sunulduğu sempozyuma toplamda (150) kişi katılmıştır. Faaliyetle ilgili Twitter'da;&nbsp; (3) paylaşım, (493) beğeni, (31.160) görüntülenme, Instagram'da&nbsp; ise; (2) paylaşım (7.486) beğenme gerçekleşmiştir.</p>

 • Cumhuriyetin 100. Yılında Tanıklar ve Belgelerin Dilinden Kıbrıs Barış Harekâtı'nda Jandarma Paneli ve Sergisi

  <p>Tarih bilincini artırmak ve Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana doğrunun ve haklının yanında olmak için bütün dünyaya karşı durabilecek kudrete sahip bir devlete sahip olduğumuzu canlı şahitlerin dilinden dinlemek ve yaşananlara ilişkin görsel kanıtları katılımcıların dikkatine sunmak maksadıyla 18 Temmuz 2023 tarihinde JSGA Bşk.lığında icra edilmiş olup,&nbsp; JSGA'da görevli personel, öğrenci, (20) gazi ve diğer kurum ve kuruluşlardan (10) kişi olmak üzere toplamda (480) kişi katılmıştır. Faaliyetle ilgili JSGA Bşk.lıgı twitter hesabından (5) adet paylaşım,&nbsp; (34.309) görüntüleme&nbsp; ve (479) beğeni, Instagram hesabından ise (4) paylaşım (8.527) beğeni yapılmıştır.</p>

 • Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılında JSGA Kütüphanesinde 100.000 Kitap Kampanyası

  <p>Türkiye Yüzyılı Vizyonuna katkı sunabilmek ve 29 Ekim 2023 tarihinde kutlanacak olan Türkiye Cumhuriyetinin Kuruluşunun Yüzüncü Yılında anlamlı bir değişime imza atabilmek adına ''Türkiye Cumhuriyetinin Kuruluşunun Yüzüncü Yılında Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Kütüphanesinde 100.000 Kitap Kampanyası'' 04 Nisan 2023 tarihinde başlatılmış olup, şu ana kadar (2.822) kişi tarafından (13.979) kitap bağışı yapılmıştır.</p>

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

 • 100. Yılında Cumhuriyet ve Atatürk

  <p>Cumhuriyetin 100. Yılında öğretim üyemiz Doç. Dr. Tülay AYDIN tarafından "100. Yılında Cumhuriyet ve Atatürk" konulu konferans verilecektir.</p>

 • 100. Yılında Türk Futbolu Kitabı

  <p>Türkiye'nin en sevilen tutkulu spor dallarından biri olan futbol, köklü bir geçmişe sahiptir. İşte bu önemli tarihi süreci mercek altına alan "100. Yılında Türk Futbolu" adlı bu kitap, Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında bir grup bilim insanı ve araştırmacı tarafından Türk futbolunun köklü geçmişinden günümüze uzanan hikayesi ile birlikte futbolseverlere bir yolculuk sunmaktadır.</p>

 • Cumhuriyetimizin 100. Yılı Sempozyumunda Coğrafya Bilimi

  <p>Cumhuriyetin 100. yıl kutlamaları kapsamında öğretim üyemiz Prof. Dr. Emin TOROĞLU tarafından "Cumhuriyetimizin 100. Yılında Coğrafya Bilimi" konulu konferans sunumu gerçekleştirilecektir.</p>

 • Cumhuriyetimizin 100. Yılı Sempozyumunda Mevlid-İ Şerif Programı

  <p>Cumhuriyetimizin 100. Yılında gazi ve şehitlerimizi yad etmek üzere üniversitemiz öğrenci ve personellerine yönelik Mevlid-i Şerif Programı düzenlenecektir.</p>

 • Cumhuriyetin 100. Yılı Etkinlikleri Konulu Resim Sergisi

  <p>Cumhuriyetin 100. Yılı Etkinlikleri kapsamında KSÜ Güzel Sanat Fakültesi Resim Bölümü tarafından resim sergisi düzenlenecektir.</p>

 • Cumhuriyetin 100. Yılı Konser Etkinlikleri

  <p>KSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü tarafından Cumhuriyetin 100. Yılı Konser Etkinlikleri&nbsp; düzenlenecektir.</p>

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

 • ‘’Öğretmenlerin Gözüyle Cumhuriyetin 100. Yılında Eğitim’’ Sempozyumu

  <p>Düzenlenecek sempozyum öğretmenlerin gözüyle günümüzde eğitimin güçlü yönleri, fırsatları, öğretmenlerin eğitim sürecindeki rolünü, tecrübelerini ve geleceğe dair beklentilerini daha iyi anlamak için önemli imkânlar sunacaktır. Böylece, eğitim sisteminin güncel durumu ve gelecekteki olası değişimler hakkında değerlendirmeler elde ederek eğitimde iyileştirmeler yapmak için adımlar atma konusunda da katkı sağlayacaktır..</p>

 • "100 Yıla Bakan Gençler" Şiir Yarışması

  <p>Lise kademesinde gençlerin okuldan, eğitimden ve öğretmenlerinden aldıkları eğitimleri, edindikleri kazanımları, yaşadıkları güzel anılarını, geleceğe yönelik hislerini ifade ettikleri serbest tarzda yazılmış şiir yarışması düzenlenmesidir.</p>

 • “Armağan Kitap” Türkiye Yüzyılı Kapsamında Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Alanındaki Yenilikçi, Öğrenci Merkezli bir çalışmadır

  <p>Türkiye Yüzyılı kapsamında özel eğitim ve rehberlik hizmetleri alanındaki yenilikçi, öğrenci merkezli ve bilime dayalı çalışmalar ile vatandaşlarımızın bilgi, beceri ve farkındalıklarının artırılması amaçlanmaktadır. Planlanan sergi, gösteri, video, konser, dergi, kitap ve dijital içerikler ile projeye katkı sunulacaktır.</p>

 • 100. Yıl Cumhuriyet Repertuvarı

  <p>Bu proje, müziğin kültürel bağları güçlendirici etkisinden faydalanarak millî ve tarihi değerlere vurgu yapmayı, ortak değerler vasıtasıyla millî birlik ve beraberlik bilincini sağlamlaştırmayı, Cumhuriyet mirasını genç kuşaklara aktarmayı ve Cumhuriyetin kazanımlarını ön plana çıkarmayı amaçlamaktadır.</p>

 • 100. Yıl Eğitim Ormanı

  <p>Daha yeşil bir Türkiye için Cumhuriyetimizin 100.Yılında öğretmen, öğrenci ve velilerimizin katılımıyla, her ilde ‘’100. Yıl Eğitim Ormanı’’ oluşturmak</p>

 • 100. Yıl Eğitim Tarihi Sergisi, Yüzyıllık Eğitim Donanımları ve Kıyafetleri Sergisi, Kara Tahtadan Etkileşimli Tahtaya Sergisi

  <p>Maarif ve Millî Eğitim’in 100 yıl içerisindeki tarihsel gelişim sürecinin etkin bir şekilde aktarılması amaçlanmaktadır. 1923’ten günümüze eğitim-öğretimde kullanılan eğitim teknolojisi araçlarının tarihsel bir akış içerisinde öğrenci, öğretmen ve velilere sergilenmesi ve anlatılması amaçlanmaktadır.</p>

 • 100. Yıla Özel Olarak Açılan Okullara 100. Yıl Logosu

  <p>Belirlenecek bölgelerde 100. yıla özel olarak açılan okullara okul tabelasının sağ tarafına 100. Yıl Logosu yerleştirilecek.</p>

 • 100. Yılda Sofu Okumak Sofu Dokumak

  <p>9000 yıl önce Çatalhöyük’te başlayan Anadolu dokumacılığının son 100 yılına damga vuran ve Türklerde prestij sembolü olan Ankara tiftik keçisi yününden elde edilen Ankara Sof kumaşının Türkiye yüzyılında güncel tasarımlarla yeniden yorumlayarak dünyaya tanıtımını sağlamak.</p>

 • 100. Yılında Cumhuriyet Kompozisyon Yarışması-Ortaokul

  <p>Cumhuriyetin dünü, bugünü ve yarınına ilişkin duygu ve düşünceleri eğitim-öğretim ortamına yansıtmak, Türkiye Yüzyılının getirdiklerinin, özelliklerinin öğrenciler tarafından kavranması amaçlanmaktadır.</p>

 • 100. Yılında Cumhuriyet Resim Yarışması-İlkokul

  <p>Cumhuriyetin dünü, bugünü ve yarınına ilişkin duygu ve düşünceleri eğitim-öğretim ortamına yansıtmak, Türkiye Yüzyılının getirdiklerinin, özelliklerinin öğrenciler tarafından kavranması amaçlanmaktadır.</p>

 • 100. Yılında Cumhuriyet Resim Yarışması-Ortaokul

  <p>Cumhuriyetin dünü, bugünü ve yarınına ilişkin duygu ve düşünceleri eğitim-öğretim ortamına yansıtmak, Türkiye Yüzyılının getirdiklerinin, özelliklerinin öğrenciler tarafından kavranması amaçlanmaktadır.</p>

 • 100. Yılında Cumhuriyet Şiir Yarışması-Ortaokul

  <p>Cumhuriyetin dünü, bugünü ve yarınına ilişkin duygu ve düşünceleri eğitim-öğretim ortamına yansıtmak, Türkiye Yüzyılının getirdiklerinin, özelliklerinin öğrenciler tarafından kavranması amaçlanmaktadır.</p>

 • 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Anma Sergisi

  <p>Türkiye Yüzyılı kapsamında özel eğitim ve rehberlik hizmetleri alanındaki yenilikçi, öğrenci merkezli ve bilime dayalı çalışmalar ile vatandaşlarımızın bilgi, beceri ve farkındalıklarının artırılması amaçlanmaktadır. Planlanan sergi, gösteri, video, konser, dergi, kitap ve dijital içerikler ile projeye katkı sunulacaktır.</p>

 • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kapsamında Öğrencilerimiz ile Birlikte Video Çekimi

  <p>Türkiye Yüzyılı kapsamında özel eğitim ve rehberlik hizmetleri alanındaki yenilikçi, öğrenci merkezli ve bilime dayalı çalışmalar ile vatandaşlarımızın bilgi, beceri ve farkındalıklarının artırılması amaçlanmaktadır. Planlanan sergi, gösteri, video, konser, dergi, kitap ve dijital içerikler ile projeye katkı sunulacaktır.</p>

 • Ahi Evran’dan Türkiye 100 Yılına Gelişen Meslekler

  <p>Gençlerimizde milli bilinci geliştirmek, yeni teknolojileri kullanarak; Ahilik teşkilatı ve oluşturduğu kültürün; geçmişten günümüze mesleki eğitimin ve meslek ahlakının oluşmasında büyük öneme sahip olduğunu vurgulamak. </p><p>Eğitime ve ahilik kavramına sanatsal gözle bakılmasını sağlayarak geçmişten günümüze mesleklerin gelişim sürecinin günümüz teknolojilerine ulaşmak için bir köprü oluşturduğu farkındalığını geliştirmek.</p><p> </p>

 • Akıllı Eğitim Haritası

  <p>Cumhuriyetin 100. yılında Türkiye’de, günümüzde kullanılan eğitim teknolojilerinin bilgiyi hızlı öğrenme-öğretme, mekândan bağımsız öğrenme gibi olanakları tanıtılması amaçlanmaktadır.</p>

 • Cumhuriyetimizin 100 Yılında Yurt Dışı Temsilciliklerimizin Dijital Tarih Albümü

  <p>Bu proje; Bakanlığımıza bağlı yurt dışı temsilciliklerinin internet sitelerinde tarih albümü oluşturarak yurt dışında Bakanlığımızın görünürlüğünün artırılması amaçlanmaktadır.</p>

 • Cumhuriyetimizin 100. Yılı Sempozyumu Sempozyumunda Tüm Şehit ve Gazilerimiz İçin Anma Programları, Hatim, Mevlit vb. Düzenlenmesi

  <p>-Vatan toprağının her zerresinde emeği olan şehitlerimizin ziyaret edilmesi şehit ve şehitlik kavramının genç nesillerce daha iyi anlaşılabilmesi; </p><p>&nbsp;- Ülkemize ve sahip olduğumuz kadim medeniyetimize dair duyarlılık, sorumluluk ve tarih bilincinin kazandırılması, </p><p>&nbsp;- Millî birlik ve beraberlik duygusunun canlı tutulması,</p>

 • Cumhuriyetimizin 100. Yılı Sempozyumu Sempozyumunda Türkiye Yüzyılı Temalı “Özel Eğitim Çocuk” Dergisi

  <p>Türkiye Yüzyılı kapsamında özel eğitim ve rehberlik hizmetleri alanındaki yenilikçi, öğrenci merkezli ve bilime dayalı çalışmalar ile vatandaşlarımızın bilgi, beceri ve farkındalıklarının artırılması amaçlanmaktadır. Planlanan sergi, gösteri, video, konser, dergi, kitap ve dijital içerikler ile projeye katkı sunulacaktır.</p>

 • Cumhuriyetin 100. Yılı Konulu Liselerarası Deneme Yarışması

  <p>Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlama etkinlikleri kapsamında lise öğrencilerine yönelik bir deneme yarışması düzenleyerek Millî Mücadele ruhunu diri tutmak, Millî Mücadele’nin tarihî arka planını genç nesillere idrak ettirmek, günümüzdeki gelişmelerin Millî Mücadele’nin bir devamı olduğunu hissettirmek, edebiyat ve sanat yoluyla maziyi bugüne taşımak amaçlanmaktadır.</p>

 • Cumhuriyetin 100. Yılı Konulu Liselerarası Deneme/Hikaye Yarışması

  <p>Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlama etkinlikleri kapsamında lise öğrencilerine yönelik bir makale yarışması düzenleyerek Millî Mücadele ruhunu diri tutmak, Millî Mücadelenin tarihî arka planını genç nesillere aktarmak, günümüzdeki gelişmelerin Millî Mücadelenin bir devamı olduğunu hissettirmek, edebiyat ve sanat yoluyla maziyi bugüne taşımak amaçlanmaktadır.</p>

 • Cumhuriyetin 100. Yılında “Türkler ve Eğitim”

  <p>Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet geleneğinin dayandığı köklü temellerin inşasının bilim ve eğitime dayandığını, geçmişten günümüze bilimsel çalışmalarıyla örnek olmuş, çığır açmış bilim insanları üzerinden anlatabilmek.</p>

 • Cumhuriyetin 100. Yılında Dokumalarımız "Miras"

  <p>Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı Olgunlaşma Enstitülerinin faaliyet alanı kapsamında Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. Yılı faaliyetleri çerçevesinde; </p><p>Türkiye’nin dokuma alanındaki tarihsel ve kültürel birikimini ortaya koymak ve bu birikimin ulusal ve uluslararası alanda markalaşmasını sağlamak, </p><p>Yok olmaya yüz tutmuş dokumaları yeniden ihya etmek, </p><p>Mevcutları otantik özelliklerine uygun üretmeye devam etmek, </p><p>Dokumaları, tekstil ihracatında lider ülke konumuna paralel şekilde Türkiye’nin tanıtımında bir turizm ve diplomasi aracı olarak kullanmak, </p><p>Dokumaları çağdaş tasarımlarla buluşturarak korunması ve yaşatılmasını sağlamak, </p><p>Cumhuriyetimizin 100. Yılı ve Türkiye Yüzyılını, Türkiye Dokuma Atlası Projesi ile buluşturmak ve bağdaştırmak.</p>

 • Cumhuriyetin 100. Yılında Eğitimden İzler Sergisi

  <p>Maarif ve Millî Eğitim’in 100 yıl içerisindeki tarihsel gelişim sürecinin etkin bir şekilde aktarılması amaçlanmaktadır.</p>

 • Cumhuriyetin 100. Yılında Geçmişten Geleceğe Sayılarla Eğitim

  <p>Millî Eğitim Bakanlığının öğrenci, öğretmen, okul, okullaşma gibi konulardaki istatistiki bilgilerinin 100 yıllık süreçte sağlanan gelişmeyi ifade edecek etkililikte görsel olarak sunulması amaçlanmaktadır. </p><p>1923-2023 dönemini kapsayacak çalışma tematik infografikler hainde hazırlanacaktır.</p>

 • Cumhuriyetin 100'ü Sanatla Gülüyor

  <p>Bu proje, Cumhuriyete giden yolda önemli karar ve görevler üstlenmiş illerimiz olan Samsun, </p><p>Amasya, Sivas, Erzurum, Ankara, Afyon-Burdur ve İzmir hattında yapılacak etkinliklerle </p><p>sanatın, müziğin, dansın ve kültürün gücünü bir araya getirerek, ulusal birliğimizi ve </p><p>beraberliğimizi pekiştirmeyi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yüzüncü yıl </p><p>kutlamalarına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.</p>

 • Eğitim Teknolojileri, Kuluçka ve İnovasyon Merkezi Etkim’de Genç Girişimciler Programı

  <p>Cumhuriyetin 100. yılında Türkiye’de teknoloji geliştiren ve problemlere teknolojik çözüm geliştirecek girişimci öğrencilerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.</p>

 • Geçmişin Mirasına Sahip Çıkarak Geleceğe Hazırlanan Nesiller

  <p>- Vatan toprağının her zerresinde emeği olan şehitlerimizin ziyaret edilmesi şehit ve şehitlik kavramının genç nesillerce daha iyi anlaşılabilmesi; </p><p>- Ülkemize ve sahip olduğumuz kadim medeniyetimize dair duyarlılık, sorumluluk ve tarih bilincinin kazandırılması, </p><p>- Millî birlik ve beraberlik duygusunun canlı tutulması, </p><p>- Millî, mânevî, ahlâkî, kültürel ve insânî değerlerin içselleştirilmesinin sağlanması, </p><p>- Cumhuriyetin 100 yılında kendi kültürel öz değerlerinin bilincinde, geçmişin mirasına sahip çıkarak geleceğe hazırlanan gençlerin Türk - İslam medeniyetinin yoğurduğu görsel ve mûsikî sanatsal eserlerin ve önemli şahsiyetlerin Millî Eğitim camiasına ve tüm Türkiye’ye tanıtılması.</p>

 • Geleceğe Bakış Raporu Oluşturulması

  <p>"Bu proje; günümüz eğitim sistemi, öğretim programları, öğretim yöntemleri, teknoloji kullanımı, eğitim yöneticisi, öğretmen ve öğrenci performansı gibi konularda öğretmenlerin bakış açısını ortaya koymayı amaçlamaktadır.</p>

 • Gençlerin Gözünden Türkiye’nin Yüz Yılı ve Türkiye Yüzyılı Sempozyumu

  <p>Öğrencilerin eleştirel düşünme, problem çözme, kendini ifade etme, yazılı ve sözlü iletişim kurma ve sunum yapma gibi becerilerini kullanarak Türkiye’nin 100 yılını ve Türkiye Yüzyılını kavramalarını, değerlendirmelerini, geleceğe dair hedefler koymalarını sağlamak projenin ana amacıdır.</p>

 • Lise Öğrencileri 100. Yılında Cumhuriyet ve Kazanımları Ulusal Sempozyumu

  <p>Bu proje ile Cumhuriyetin 100. yıl dönümünde, Atatürk ilke ve devrimlerinin modern Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş, gelişim ve dönüşümüne etkilerini araştırmak ve incelemek, gençlerde vatan ve millet sevgisi değerlerini besleyecek, aidiyet duygusunu ülkesine yeni ufuklar açacak yönde bilinç kazandırmak, ortaöğretim öğrencilerine sosyal bilimler ve alt alanlarının önemi konusunda farkındalık kazandırmak, ortaöğretim öğrencilerine tarih ve toplumsal konularda duyarlılık kazandırmak, bilimsel yöntemlerle araştırma-inceleme yapma becerileri kazandırmak, Türkçeyi etkin kullanarak yazma ve topluluk karşısında ifade/hitabet yeteneğini geliştirmek, akademik çalışmalara alt yapı oluşturabilecek beceriler geliştirmek amaçlanmıştır.</p>

 • Liselerarası “100. Yıl ve Eğitim’’ Konulu Kısa Film Yarışması

  <p>Cumhuriyetimiz 100. Yılının gençleri olan lise öğrencilerinin perspektifinden Cumhuriyetin anlamını gözler önüne sermek. Cumhuriyetin kazanılması ve sürdürülmesinde eğitimin öneminin altını çizmek. Öğrencileri Cumhuriyet ve eğitim temalarını imgelerle ifade etmeye ve bu kavramları içselleştirmeye teşvik etmek. Öğretmenlerin bu film projelerinde danışman olarak yer almasını sağlayarak öğretmen ve öğrenci ile öğrenci- öğrenci arasındaki bağı Cumhuriyet ve eğitim kavramları bağlamında güçlendirmek.</p>

 • Maarifin Yüz Akı

  <p>Maarifin Yüz Akı projesinin amacı ülkemizin birçok yerinde, yenilikçi çözümler üreten, iş birlikleri ile eğitim faaliyetlerini daha iyi bir şekilde icra etmek için gayret gösteren, hayal gücü sınır tanımayan, fırsatları fark edebilen, yeni tecrübelere açık, koşullar ne olursa olsun çabalayan öğrenci ve öğretmenlere ait başarı hikâyelerini, fark yaratan proje çalışmalarını ve ilham verici iyi uygulama örneklerini tespit etmek, görünür kılmak ve yaygınlaştırmaktır. İlk çalışmanın tamamlanmasını takiben e-dergi 6 aylık periyotlarla hazırlanmaya devam edecektir. Eğitim paydaşlarının bireysel başvuru yapmalarına imkan sağlayacak bir sistem tasarlanacaktır. Maarifin Yüz Akı projesine iyi örnekleriyle dahil olan öğrenci, öğretmen ve yöneticilerimize teşekkür belgesi verilecektir.</p>

 • Materyallerle Cumhuriyet Dönemi Millî Eğitim Tarihi Sergisi

  <p>Cumhuriyet dönemi eğitim tarihinin eğitim materyalleriyle sergilenmesi amaçlanmaktadır.</p>

 • Milletin Meclisi Tiyatro Oyunu

  <p>Cumhuriyetin ilanı ve devamlılığında en önemli görevi üstlenen Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluş hikayesinin gerçek tarihi belgelere dayanarak kurgulanması ve sahnelenmesi vasıtasıyla seyircilere millî değerlerimize sahip çıkma ve tarihimize olan saygımızı artırma fırsatı vermek. Gençlere tarihin doğru bir şekilde aktarılmasını sağlamak.</p>

 • Millî Eğitim Bakanlığı'nın Yurt Dışı Temsilciliklerinin Tarih Albümünün Oluşuturulması

  <p>Bu proje; Bakanlığımıza bağlı yurt dışı temsilciliklerinin internet sitelerinde tarih albümü oluşturarak yurt dışında Bakanlığımızın görünürlüğünün artırılması amaçlanmaktadır. </p><p>Temsilcilik web sayfalarında kalıcı bir tarih albümü yer alacaktır.</p>

 • Millî Eğitimin 100 Yıllık Serüveni Belgesel Projesi

  <p>Türkiye Cumhuriyeti’nin 100 yıllık maarif geleneğini, muallim mektepleri kültürünü, eğitimi yaygınlaştırma çalışmalarını, eğitim reformlarını ve eğitime yapılan yatırımları anlatan belgesel ile geçmişten bugüne Türkiye’nin eğitim tarihinin belgelenerek 100 yıllık emek ve tecrübenin dokümantasyonunu yapmak. Bu sayede, Türk Millî Eğitiminin hedeflerinin, felsefesinin, değerlerinin, politikasının ve eğitim tarihinin yeni kuşaklara aktarılmasını sağlamak. Türk millî eğitiminin 100 yıllık gelişimini görselleştirerek somutlaştırmak suretiyle yeni kuşaklara yaşatmak ve eğitim sistemindeki dönüşümlerin de açığa çıkarılmasını sağlamak. Eğitimin yüzyılını belgeseller aracılığı ile somut olarak anlatmak.</p>

 • Öğretmene Mektup

  <p>Öğretmenlere, Muazzam maziyi muhteşem Atiye taşıyacak Türkiye Yüzyılının mimarlarını yetiştirme görevini hatırlatmak.</p>

 • Öğretmenlerin Rolü ve Gelişimi ile İlgili veri/Görüş Toplama

  <p>Bu proje; günümüz eğitim sistemi, öğretim programları, öğretim yöntemleri, teknoloji kullanımı, eğitim yöneticisi, öğretmen ve öğrenci performansı gibi konularda öğretmenlerin bakış açısını hazırlanacak veri toplama araçları ve görüşmelerle ortaya koymayı amaçlamaktadır.</p>

 • Özel Sporculardan Türkiye Yüzyılı Mesajları

  <p>Türkiye Yüzyılı kapsamında özel eğitim ve rehberlik hizmetleri alanındaki yenilikçi, öğrenci merkezli ve bilime dayalı çalışmalar ile vatandaşlarımızın bilgi, beceri ve farkındalıklarının artırılması amaçlanmaktadır. Planlanan sergi, gösteri, video, konser, dergi, kitap ve dijital içerikler ile projeye katkı sunulacaktır.</p>

 • Teknoloji ve Eğitim Bölgesel Çalıştayları

  <p>"Bu proje; günümüzde eğitimde teknolojinin kullanılması ve teknolojinin öğrenmeye etkisi ve katkısı üzerine öğretmen ve öğrenci performansı gibi konularda öğretmenlerin bakış açısını çalıştaya katılacak öğretmen, yönetici ve akademisyenlerin katılımı ile ortaya koymayı amaçlamaktadır.</p>

 • Türkiye Yüzyılı Konseri

  <p>Türkiye Yüzyılı kapsamında özel eğitim ve rehberlik hizmetleri alanındaki yenilikçi, öğrenci merkezli ve bilime dayalı çalışmalar ile vatandaşlarımızın bilgi, beceri ve farkındalıklarının artırılması amaçlanmaktadır. Planlanan sergi, gösteri, video, konser, dergi, kitap ve dijital içerikler ile projeye katkı sunulacaktır.</p>

 • Türkiye Yüzyılı Planetaryum Gösterisi

  <p>Türkiye Yüzyılı kapsamında özel eğitim ve rehberlik hizmetleri alanındaki yenilikçi, öğrenci merkezli ve bilime dayalı çalışmalar ile vatandaşlarımızın bilgi, beceri ve farkındalıklarının artırılması amaçlanmaktadır. Planlanan sergi, gösteri, video, konser, dergi, kitap ve dijital içerikler ile projeye katkı sunulacaktır.</p>

 • Türkiye Yüzyılı Temalı Resim Sergisi ve Seçkisi

  <p>Türkiye Yüzyılı kapsamında özel eğitim ve rehberlik hizmetleri alanındaki yenilikçi, öğrenci merkezli ve bilime dayalı çalışmalar ile vatandaşlarımızın bilgi, beceri ve farkındalıklarının artırılması amaçlanmaktadır. Planlanan sergi, gösteri, video, konser, dergi, kitap ve dijital içerikler ile projeye katkı sunulacaktır.</p>

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

 • 81 İlde Mehmetçik Hatıra Ormanları Tesis Edilmesine İlişkin Ağaçlandırma Projesi

  <p>2023 yılı itibariyle Türkiye yüzyılı kapsamında iklim değişikliği ile mücadele, ormanların sürdürülebilir kullanım kapasitesinin geliştirilmesi ve ülke genelindeki ağaçlandırma seferberliğine katkıda bulunulması maksadıyla 81 ilde yaklaşık 10 dönüm büyüklüğünde araziler üzerine “Mehmetçik Ormanı” oluşturulması yönünde çalışmalar başlatılmıştır. </p><p>Bahse konu ağaçlandırma faaliyetlerinin geliştirilmesi ve ülke genelinde ağaçlandırma seferberliğine katkı sağlanması maksadıyla her ilde "Mehmetçik Ormanı" oluşturulması için Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ile başlatılan ortak çalışma kapsamında her iki Bakanlık arasında “Ağaçlandırma İşbirliği Protokolü” yapılması hususunda mutabakat sağlanmış olup hazırlanan Taslak Protokol OGM’ye gönderilmiştir. </p><p>&nbsp;Söz konusu Taslak Protokol ile; </p><p>&nbsp;1. 81 ilde askeri araziler dışında kalan hazine arazilerinde mümkün olduğunca il/ilçelerin giriş ve çıkışlarından görülecek şekilde “Mehmetçik Ormanı” tesis edilmesi, </p><p>&nbsp;2. Bakanlığımıza tahsisli arazilerin ağaçlandırılması maksadıyla taraflar arasındaki iş birliği esaslarının belirlenmesi planlanmıştır. </p><p>&nbsp; &nbsp; Bu bağlamda her iki çalışma kapsamında da ağaçlandırma alanları; ağaçlandırılacak arazi özelinde Bakanlığımız birimleri ile ağaçlandırma yapılacak bölgeden sorumlu Orman Bölge Müdürlükleri veya Orman İşletme Müdürlükleri ile koordine edilerek belirlenecektir. </p><p>&nbsp; &nbsp; Konuya ilişkin olarak; ağaçlandırma yapılması planlanan alanlara yönelik Kuvvet Komutanlıkları ve Orman Genel Müdürlüğü ile koordineli çalışmalarımız devam etmektedir.</p>

 • Bando ve Mehteran Birliği Faaliyetleri

  <p>Cumhuriyetimizin 100. Yıl Etkinliklerine yönelik olarak Milli Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda bulunan tüm bandolar ve Mehteran Birliği tarafından bulundukları iller ve sorumluluk sahalarında bando konserlerine yönelik koordine faaliyetleri devam etmektedir. <br></p>

 • Cısm (Uluslararası Askeri Sporlar Konseyi) Balkan Ülkeleri Arası Oryantiring Şampiyonası

  <p>Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 100’üncü yılı kutlama faaliyetleri kapsamında Uluslararası Askeri Sporlar Konseyi (CISM) üyesi ülkelerin katılımı ile icra edilmesi planlanan ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından onaylanan CISM Balkan Ülkeleri Arası Oryantiring (Koşarak Hedef Bulma) Şampiyonası 25-30 Ekim 2023 tarihleri arasında Antalya’da icra edilecektir. </p><p>2. Söz konusu şampiyonaya ilişkin davet mektubu CISM üyesi 10 Balkan Ülkesinin Silahlı Kuvvetlerine (Sırbistan, Arnavutluk, Karadağ, Hırvatistan, Bosna Hersek, Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Slovenya) gönderilmiştir. </p><p>3. Davet mektubuna Arnavutluk, Romanya, Bulgaristan ve Slovenya Silahlı Kuvvetleri olumlu cevap vermiştir. </p><p>4. Şampiyonaya katılacak Ülkelerin gidiş ve dönüş ücretleri hariç tüm masarafları Milli Savunma Bakanlığınca onaylanan ve tahsis edilen 1.025.000 TL. karşılanacaktır. </p><p>5. Şampiyona süresince iaşe ve ibate Karpuzkaldıran Özel Eğitim Merkezince (Antalya) tahsis edilen ücretten karşılanacaktır. Müsabakada kullanılacak özel çizim haritaların TSK Spor Gücü K.lığında görevli 3 personel tarafından Temmuz 2023 ayında çizimine başlanmış ve Ekim 2023 ayı başında biteceği tahmin edilmektedir. </p><p>5. Bu kapsamda; Söz konusu şampiyona Türk Silahlı Kuvvetleri dahil 5 Ülkenin katılımı ile Gnkur.Öz.Kuv.K.lığı ve TSK Spor Gücü K.lığı organizatörlüğünde icra edilecektir.</p>

OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

 • 100. Yıl Komite Toplantısı -1

  Rektörlük Makamınca görevlendirilmiş 100. Yıl Komitesinin ilk toplantısı gerçekleştirilmiş olup, toplantı raporu oluşturulmuştur.

 • 100. Yıl Komite Toplantısı -2

  <p>100. Yıl Komite üyeleri (yeni eklenenlerde dahil ) ile ikinci toplantı gerçekleştirildi ve toplantı raporu oluşturuldu.</p>

 • 100. Yıl Komite Toplantısı -3

  <p>100. Yıl Komite Üyeleri ile üçüncü toplantı gerçekleştirildi.</p>

 • Cumhuriyetin 100. Yılı Poster Tasarımı Yarışması Afişi (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)

  <p>Mimarlık ve Tasarım Fakültesince "Cumhuriyet'in 100. Yılı Poster Tasarımı Yarışması" Afişi hazırlanmıştır.</p>

 • Özet Bildiri

  <p>Mimarlık ve Tasarım Fakültesi&nbsp; Arş. Gör. Bilge Sağlam'a ait olan, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde 5-7 Ekim 2022 tarihlerinde düzenlenen IAR-ARDE 2022 1st International Architecture, Art and Design Symposium'da özet bildiri olarak yayınlanan "Transformation of The Exhibition Space In Train Station Typologies, The Case Of Ankara Train Station" isimli yayını sunulmuştur</p>

TÜRK HAVA YOLLARI A. O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 • 100. Yıl Uçak Giydirme Projesi

  <p>Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamaları özelinde “Türkiye’nin Kanatları” olarak 100. yıl logosunu içeren yeni bir uçak giydirme ile dar gövde A321 uçağımızı kısmî olarak 100. Yıl kutlama mesajı ile boyayarak, gökyüzünde gururla taşıyacağız. 9 Ekim'de başlaması ve 21 Ekim tarihlerinde boyadan çıkması planlanmakta olup uçağın yapım süreci filmleştirilmesi planlanmaktadır. Türkiye'nin tüm aktif ticari havalimanlarına iniş yapabilmesi ve konma sayısının çok olması sebebiyle dar gövde A321 uçağımız seçilmiştir. Belirlenen kuyruk kodu TC-JRF'dir.</p>

 • T.C 100. Yıl Etkinlikleri 2023 Konseri

  <p>İsviçre’nin ilk kez bu konseptteki bir etkinliğe ev sahipliği yapacak olduğu bilgisi iletilmiş olup planlanmasındaki ana amacın Cumhuriyetimizin 100. yıldönümü vesilesiyle </p><p>yurt dışında yaşayan Türk Vatandaşlarını gururlandırmak ve bu bölgelerdeki hedef kitleye ülkemizdeki gelişmeleri yansıtarak mevcut imajına olumlu katkı sağlamak olduğu belirtilmiştir. </p><p>Berlin ve Zürih’teki Türk Büyükelçilikleri ünlü orkestra şefi Howard Griffiths yönetiminde icra edilecek olan konserlerin yerel basın yayın organları tarafından ilgi göreceği öngörülerini paylaşmıştır. </p><p>Konserlere destek veren sponsorlardan bazıları Nahmani &amp; Grunder Wealth Management, Ideogen AG, Bentour AG, Onur Projects, Tuna Production, Rowema AG, Autogalerie AG şeklindedir.</p>

 • Türk Hava Yolları 100. Yıl Logo Çalışması

  <p>• 100. Yıl ile ilgili yapılacak Türk Hava Yolları faaliyetlerde kullanılması amacıyla 100. yıla özel&nbsp; logo hazırlandı. İlgili proje girişi, bu logonun hazırlanmasına dairdir.</p>

 • Türkiye’nin 100 Yılı Özel Etkinliği

  <p>2 Şubat 2023 tarihinde Turkuvaz Medyanın düzenlediği “Türkiye’nin 100 yılı özel etkinliği” ne ana sponsor olduk.</p><p>&nbsp;1 gün süren&nbsp; bir etkinlikti.</p>

TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI

 • Cumhuriyet’imizin 100. Yılında Türkiye’de Yüksek Öğretimde Felsefe Eğitimi Sempozyumu

  <p>Bu sempozyumda felsefe bölümlerinin kurumsal yapıları, bölümlerin bilimsel faaliyetleri, akademik personelin üretimi, felsefe bölümlerine gelen öğrencilerin beklentileri, kazanımları konularına odaklanılması uygun görülmüştür. Daha özel anlamda Türkiye’de felsefe bölümlerinin yapısı, akademik üretimleri, lisans ve lisansüstü düzeydeki eğitim programları tüm yönleriyle ayrıntılı bir şekilde ele alınacaktır. Türkiye’de Üniversitelerde Felsefe Bölümlerinin Kuruluşu ele alınacaktır. Batılı tarzda kurulmuş olan ilk modern üniversite olarak kabul edilen Dârülfünun’dan günümüze Türkiye üniversitelerindeki felsefe bölümlerinin kuruluşları konu edilmektedir. Ayrıca, devlet ile üniversiteler ve felsefe bölümleri arasındaki ilişkinin mahiyetiyle birlikte, diğer yandan, toplumun felsefeye bakışı, felsefecilere yönelik tutumu ve felsefe denildiğinde ne anladığı da araştırmanın sınırları dahilinde olacaktır. Araştırmada herhangi bir dönem kısıtlaması olmamakla birlikte Osmanlı dönemine ait düşünür ve metinlerin öne çıkarılması planlanmaktadır. Türkiye’deki akademik felsefe dergiciliği ve Türkiye’deki akademisyenlerce felsefe alanında uluslararası yayınların yapılması konusu ele alınacaktır. Bu kapsamda Türkiye’de yayımlanan felsefe dergilerinin felsefe eğitimine ve felsefe alanına katkısı ve Türkiye’de yapılan uluslararası yayınların incelemesi yapılacaktır. Türkiye’de felsefe alanında çalışan akademisyenlerin yaptıkları uluslararası yayınlar da son beş yıl göz önünde bulundurularak incelenecektir.</p><p><br></p><p> </p>

 • Cumhuriyetin 100. Yılında Gençlerin Gözünden İzmir İktisat Kongresi

  <p>Cumhuriyet’in 100. Yılında bu önemli ve yol gösterici kongrenin genç nesiller tarafından idrak edilmesi hedefiyle Millli Eğitim Bakanlığına bağlı ortaöğretim kurumlarından öğrenciler ve öğretmenlerin iştiraki ile “100. Yılında Genç Nesillerin Gözünden İzmir İktisat Tarihi Kongresi” etkinliği düzenlenmiştir. </p><p>Dört gün süren etkinliğe Ankara, Afyon, Uşak ve İzmir’den 6 tarih öğretmeni ile 25 öğrenci ve 5 kurum personeli katıldı. </p><p>Etkinliğin ilk günü 25.04.2023 tarihinde; Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi konferans salonunda, İzmir ili protokolünün katılımıyla öğrencilerimizin anlatımıyla İzmir İktisat Kongresine dair gençlerin gözünden bir panel gerçekleştirildi. Uşak Üniversitesi Tarih Anabilim dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Filiz Çolak ve Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Emin Elmacı konuşmalarını gerçekleştirdi. </p><p>Etkinliğin ikinci günü 26.04.2023 tarihinde; İzmir’in tarihi yerleri Uşakizade Köşkü, Cumhuriyet Eğitim Müzesi, Anı Evi, Agora Ören Yeri, Alsancak Ticaret Odası Müzesi, İktisat Kongresi Binası adı geçen yerlerin rehberleri ile gezilerek öğrencilere tarihi bilgiler verildi. </p><p>Etkinliğin son günü 27.04.2023 tarihinde; Bergama Antik Kenti rehber eşliğinde gezilerek öğrencilere tanıtıldı. Akşam katılımcılar ile birlikte bir değerlendirme toplantısı yapılarak Yüksek Kurum Uzmanı M. </p><p>Abdullah Kaymak tarafından öğretmenlere katılım belgeleri verildi. 28.04.2023 tarihinde İzmir Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırlamış olduğu İzmir İktisat Kongresi&nbsp;</p>

 • Cumhuriyetin 100. Yılında Türk Dışişleri: Yüzyılların Diplomasi Birikimi

  <p>Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikası, köklü bir tarihsel geçmişe sahip olan Osmanlı diplomatik geleneğinden güç alır. Bu geleneğin üzerine kurulan Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, uluslararası arenada ülkenin temsilini sağlamakta ve Türk dış politikasını yürütmektedir. 2017 yılı Ocak ayında düzenlenen Dokuzuncu Büyükelçiler Konferansında 2023 yılında Türkiye Cumhuriyetinin 100. Yıldönümünde yüzyılların birikimini temsil eden Türk Dışişlerinin bu yönünün kamuoyuna daha iyi anlatılması kararlaştırılmıştır. “Cumhuriyet’in 100. Yılı Etkinlikleri” kapsamında, bu köklü kurumun kuruluşundan bu yana geçen yaklaşık yüz yıllık süreci ele alarak, Türk diplomasisinin bugünkü kurumsal yapılanmasını ve geleceğe dair vizyonunu da tartışmak üzere düzenlenen “Cumhuriyet’in 100. Yılında Türk Dışişleri: Asırların Diplomasi Birikimi” sempozyumu 13-14 Nisan 2023 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşmiştir. Sempozyum kapsamında Türk Dışişleri tarihinde önemli kişi, olay ve yapılara ait bir fotoğraf sergisi de yer almış ve ayrıca "Asırların Birikimi: Türk Diplomasi Tarihi" adlı belgesel film gösterimi yapılmıştır. Sempozyum ilk günü dört oturum, ikinci günü ise kapanış oturumu da dâhil olmak üzere 5 oturum ile sorunsuz bir şekilde tamamlanmıştır.</p>

 • II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu: Cumhuriyet

  <p>1876 Anayasası ile Türkiye`de Cumhurun yönetime dahil olma sürecinin ilk adımları atılmış olup daha sonraki süreçte bu gelişme kesintiye uğramıştır. Yaşanan peşi sıra iç ve dış olaylar Türkiye` de anayasal gelişmelerin önünü uzun bir süre durdurmuş , ardından Birinci Dünya Savaşı`nın sonunda 30 Ekim 1918` de imzalanan Mondros Mütarekesi ile Osmanlı topraklarının işgale uğraması neticesinde Cumhurun bir araya getirilmesi ve işgalci güçlerin ülkeden çıkarılması noktasında Mustafa Kemal Paşa`nın önderliğinde bir halk hareketi başlatılacaktır. 19 Mayıs 1919 da Samsun`dan başlayan Milli mücadele hareketinde Erzurum ve Sivas Kongreleri ile Milli Mücadelenin ilk adımları atılmıştır. 24 Temmuz 1923 de Lozan Antlaşması Milli Mücadelenin siyasi aşaması başarıyla sonuçlanmış sıra yeni kurulacak Türkiye Cumhuriyeti devleti bünyesinde etkin bir faktörü olarak yer almasına gelmiştir. Bu noktadan hareketle Türk Tarih Kurumu ve Erzurum Teknik Üniversitesi iş birliğinde II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu : Cumhuriyet adlı bir sempozyum gerçekleştirilmesi planlanmıştır. </p><p>Gerçekleştirilecek sempozyumla Türkiye Cumhuriyeti Devleti`nin kuruluş sürecinde atılan adımlara bağlı olarak alansal faktörlere " Cumhuriyet " teması üzerine yeni akademik çalışmalarla ortaya konulması amaçlanmakta olup , bu tema bağlamında ; belirlenen alt başlıklarla oturumlar yapılması ön görülmektedir.&nbsp;</p>

 • Resmin 100 Yılı Sergisi

  <p>Siret Uyanık’ın küratörlüğünde ve Prof. Dr. Aydın Ayan ve Ömer Faruk Şerifoğlu’nun danışmanlığında hazırlanan sergide; Şevket Dağ, İbrahim Çallı, Hüseyin Onat, Fikret Mualla, Bedri Rahmi Eyüpoğlu, Nuri İyem, Burhan Doğançay, Devrim Erbil, Süleyman Saim Tekcan, Mustafa Pilevneli, Mehmet Güleryüz, Mustafa Ayaz, Utku Varlık, Balkan Naci İslimyeli, Alaettin Aksoy, Yalçın Gökçebağ, Aliye Berger ve Fahrünissa Zeyd gibi bir döneme tanıklık eden ressamların eserleri sergilenmiştir.Sergide Cumhuriyet resminin önde gelen ressamlarının eserlerinin yanı sıra; TTK arşivinden ve Prof. Dr. Aydın Ayan’ın ve Ömer Faruk Şerifoğlu’nun özel arşivlerinden Cumhuriyet’in ilk dönemlerine ait sergi katalogları, broşürler, davetiyeler, fotoğraf gibi materyallerden oluşan önemli dokümanlar da sergilenmiştir. Proje ile sanatseverlerin ve Türk sanat tarihine merak duyanların ilgisine sunulmak üzere Türk resim sanatının kısa tarihinin ve sergide yer alan eserlerin tanıtıldığı “Tuvalde Yüzyıl” adlı bir sergi kitabı da yayımlanmıştır. Keza proje kapsamında “Tuvalde Yüzyıl” başlıklı 20 dakikalık bir belgesel çekildi. Nejat Merey’in yönetmenliğini üstlendiği filmde Prof. Dr. Aydın Ayan ve Ömer Faruk Şerifoğlu Cumhuriyet Dönemi Türk resim tarihini anlattı.&nbsp;</p>

 • Türkiye İktisat Kongresi 2023

  <p>Türkiye’de iktisat tarihi ve iktisadi düşünce geçmişine yönelik 1970’li yılların başlarından günümüze değişik ortamlarda kongreler toplanmıştır. Bunların son üç kongresini TİTAP toplamıştır. Günümüzde iktisadın ve tarihin kavşak noktasını oluşturan bu alan giderek geniş bir akademik çevrenin ilgi alanını oluşturmaktadır. Bugünün iktisadin sorunlarını anlamanın ve yarınların iktisadi gelişimine ışık tutmanın yolu dünün iktisadi yapısını ve düşüncesi bilmekten geçmektedir. Bu doğrultuda Kurumumuz tarafından Türkiye İktisat Kongresinin 100. Yıldönümünde Türkiye’nin iktisat tarihi ve iktisadi düşünce birikimi üzerine çalışan akademisyenlerin bir araya getirilmesi amaçlanmıştır.</p><p>Türkiye İktisat Kongresi’nin 100’üncü yıl dönümü dolayısıyla Türk Tarih Kurumu, Yükseköğretim Kurulu ve İzmir Valiliği iş birliğiyle İzmir’de düzenlenen Türkiye İktisat Tarihi Kongresi 2023 isimli etkinlikte açılış konuşmaları ile başlamıştır. Sempozyuma Ankara’dan, İzmir’den ve çevre illerden idari görevliler, bürokratlar, akademisyenler, öğrenciler ve ilgili olan tüm halk katılım sağladı. Sempozyum oturumları, TTK Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin, Prof. Dr. Rıdvan Karluk ve Prof. Dr. Mehmet Akif Kireçci tarafından gerçekleşen açılış oturumu ile başlamıştır. Ardından iki gün boyunca alan uzmanları sempozyum bildirilerini sunmuştur. Program, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Türk Müzik Topluluğu’nun müzik dinletisi ve kapanış oturumu ve kültür programı düzenlenerek son bulmuştur.</p>

TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON KURUMU (TRT)

 • “Dedektif Reptır” 100. Yıl Özel Bölümü (Çizgi Dizi, Animasyon)

  <p>TRT Çocuk’ta yayınlanan, hedef kitlesi tarafından severek izlenen, kazanım odaklı, eğlenceli ve eğitici bir çizgi dizi olan “Dedektif Reptır”ın 100. yıl özelinde hazırlanan projesidir.<br/> TRT Çocuk Kanal Koordinatörlüğü</p>

 • “Ekip: Siberay” 100. Yıl Özel Bölümü (Çizgi Dizi, Animasyon)

  <p>TRT Çocuk’ta yayınlanan, hedef kitlesi tarafından severek izlenen, kazanım odaklı, eğlenceli ve eğitici bir çizgi dizi olan “Ekip: Siberay”ın 100. yıl özelinde hazırlanan projesidir.<br/> TRT Çocuk Kanal Koordinatörlüğü</p>

 • “Eymen ile Çimen” 100. Yıl Özel Bölümü (Çizgi Dizi, Animasyon)

  <p>TRT Çocukta yayınlanan, hedef kitlesi tarafından severek izlenen, kazanım odaklı, eğlenceli ve eğitici çizgi dizi “Eymen ile Çimen”in 100. yıl özelinde hazırlanan projesidir.<br/> TRT Çocuk</p>

 • “Pırıl” 100. Yıl Özel Klibi/Şarkısı (Animasyon, Çizgi Dizi)

  <p>TRT Çocuk’ta yayınlanan, hedef kitlesi tarafından severek izlenen, kazanım odaklı, eğlenceli ve eğitici çizgi dizi “Pırıl” adlı yapımın 100. yıl özelinde hazırlanan klipli şarkı projesidir.<br/> TRT Çocuk</p>

 • “Rüzgâr Gülü” 100. Yıl Özel Bölümü (Stüdyo Programı)

  <p>TRT Çocuk’ta yayınlanan, hedef kitlesi tarafından severek izlenen, çocukların interaktif katılım sağladığı, canlı olarak programa bağlanabildiği, kazanım odaklı, eğlenceli ve bilgilendirici programı “Rüzgâr Gülü”nün 100. yıl özelinde, sanal stüdyoda hazırlanan projesidir.<br/> TRT Çocuk</p>

 • 100 Yıllık Şarkılar – Türk Sanat Musikisi Konseri

  <p>Cumhuriyetimizin 100. Yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan programdır. Ahmet Özhan ve Emel Sayın'ın katılımıyla gerçekleşmesi planlanan Cumhuriyetimizin 100. yılına özel konser verilecektir.</p>

 • 100. Yılda Azerbaycan – Türkiye Kardeşlik İlişkilerine Tarihsel Bakış Konferansı

  <p>Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bulunan Hazar Üniversitesi Tarih ve Arkeoloji Bölümü Başkanı ve Türk İslam Araştırmaları Merkezi Başkanı Dr. Telman Nusretoğlu ile birlikte TRT Azerbaycan Temsilcisi Murat AKKOÇ koordinesinde düzenlenecek üniversite öğrencilerinin ve Azerbaycan tarihçi ve akademisyenlerinin de katılacağı bir konferans düzenlenecektir.<br/>Bakü – Azerbaycan, TRT Azerbaycan Temsilciliği</p>

 • 100. Yılın Baharı Çocuk Şarkısı

  <p>TRT Trabzon Radyosu Çok Sesli Çocuk Korosu Zeynep Demir Yıldız’ın bestelediği 100. Yılın Baharı çocuk şarkısını seslendirdi. Klibi çekilen şarkı, TRT sosyal medya hesaplarında yayınlandı. Ayrıca 100. Yılın Baharı çocuk şarkısı TRT çocuk şarkıları repertuvarına girmiştir.</p>

 • Aslan 100. Yıl Özel Klibi/Şarkısı (Animasyon, Çocuk Şarkısı)

  <p>TRT Çocukta yayınlanan, hedef kitlesi tarafından severek izlenen, kazanım odaklı, eğlenceli ve eğitici çizgi dizi “Aslan” adlı yapımın 100. yıl özelinde hazırlanan klipli şarkı projesidir. Amaç; konuya dair farkındalığı artırmak, milli ve tarihi şuuru geliştirmek ve bu özel günü kutlamaktır.<br/>TRT Çocuk Kanal Koordinatörlüğü</p>

 • Atatürk’ün İzinde - Radyo Yayını/Program

  <p>Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılının arifesinde çocuklarımıza ve yeni kuşaklara Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü doğru ve anlaşılır bir dille tanıtmak programın temel amacıdır. Bununla birlikte Milli Mücadelemizi ve Cumhuriyetimizin değerlerini yeni kuşaklara aktarmak; Kurtuluş Savaşımızı konu alan edebi eserleri tanıtarak çocuklarımıza okuma alışkanlığı kazandırmak da amaçlanmaktadır. <br/>TRT Radyo Dairesi, İstanbul Radyosu</p>

 • Bir Asrın Sonunda - Radyo Yayını/Program

  <p>Türkiye Cumhuriyeti'nin muasır medeniyetler seviyesine ulaşma yolundaki asırlık öyküsünün dinleyiciye aktarılması amaçlanmıştır.<br/>Bu bağlamda Cumhuriyet ilan edildikten sonra ülkenin yüz yıllık sürede yaşadığı toplumsal dönüşümün dinleyiciye akademik bir bakış açısıyla aktarılması hedeflenmektedir.<br/>TRT Radyo Dairesi, Ankara Radyosu</p>

 • Bir Kardeşlik Şarkısı Belgeseli

  <p>“Çırpınırdın Karadeniz” Türk dünyasının önemli eserlerinden biridir. Bu eser, 15 Kasım 1914 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu’nun Birinci Dünya Savaşı’na girmesi ve Hamidiye Zırhlısının gösterdiği başarıyı büyük bir heyecanla izleyen Azerbaycan’ın milli şairi Ahmed Cevad tarafından yazılmıştır. Şiir Üzeyir Hacıbeyli tarafından 9 Eylül 1922’de İzmir’in kurtuluşu haberi üzerine bestelenmiştir. 8 Eylül 1922’de Ahmet Cevad’ın evinde toplanan bir grup cepheden gelecek haberi beklemektedir. Üzeyir Hacıbeyli, Ahmet Cevad’ın Çırpınırdın Karadeniz şiirini “Dalga” kitabından bakarak piyano başında denemeler yapar. Beklenen haber gelince evdekiler büyük bir coşkuyla şarkıyı söylemeye başlar.TRT AVAZ tarafından tek bölüm olarak hazırlanan “Çırpınırdın Karadeniz: Bir Kardeşlik Şarkısı” filminin, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı ve 9 Eylül 1922 İzmir’in Kurtuluşu’na atfen yayınlanması planlanmaktadır. Çekimleri Ankara’da gerçekleştirilen 40 dakikalık kısa film, Ahmed Cevad ve Üzeyir Hacıbeyli’nin dostlukları ekseninde geçmekte, günümüz ve geçmiş arasında bağlantılar kurarak ilerlemektedir. Geçmişte olduğu gibi, bugün de farklı coğrafyalarda yaşayan Türk topluluklarının ortak sesi ve müziği olan şarkı, Türkleri sevinçte, kederde ve hüzünde bir araya getiren bir marş olarak kabul edilmektedir.<br/>Proje/Faaliyet Yeri (Yurtiçi/Yurtdışı): Bakü/Azerbaycan - Ankara/Türkiye</p>

 • Cumhuriyet Konulu Film Gösterimi

  <p>TRT arşivlerinde yer alan Cumhuriyet temalı film gösterimi yapılması planlanmaktadır.<br/>Saraybosna/ Bosna Hersek</p>

 • Cumhuriyet ve… - Radyo Yayını/Program

  <p>100. yılında Cumhuriyetimizin önemi, değeri, kuruluş süreci, bugünü ve geleceği üzerine genel dinleyici kesimine, özellikle de gençlere hatırlatıcı bilgiler vermek; var olan bilgileri tazelemek; genel dinleyicinin bu vazgeçilmez değer üzerinde farkındalık kazanmasına ve bu değeri içselleştirmesine katkıda bulunmak hedeflenmektedir.<br/>TRT Radyo Dairesi, İstanbul Radyosu</p>

 • Cumhuriyetin 100. Yılında Fotoğraf Sergisi

  <p>Büyükelçilikte düzenlenecek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda TRT arşivlerinde yer alan fotoğraflarla TRT’nin çalışmalarını ve geçmişten günümüze gelişimini gözler önüne seren fotoğraf sergisi yapılması planlanmaktadır.<br/>Saraybosna/ Bosna Hersek</p>

 • Cumhuriyetin Yüzleri - Radyo Yayını/Program

  <p>Cumhuriyetin 100. yılında, Cumhuriyete yön veren, kanat geren, ülkemizi başarıyla temsil eden ve Cumhuriyet tarihinin unutulmazları arasına giren sanatçı, kurum, edebî ve mimarî eser, sinema eseri, bilim ve kültür insanı ile Cumhuriyetin kurucu kadrosunun ele alınacağı; anılar, röportajlar ve arşiv kayıtları eşliğinde dinleyiciye aktarılacağı bir programdır.<br/>Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna, büyüyüp kök salmasına katkıda bulunan, ilelebet yaşayacağına dair güven duymamızı sağlayan kişileri, sanat eserlerini ve kurumları tanıtmak, hatırlamak ve hatırlatmak; Cumhuriyete emeği geçenleri arşiv niteliğindeki belgesel bir programla tarihe not düşmek amaçlanmaktadır.<br/>TRT Radyo Dairesi, Ankara Radyosu</p>

 • Dev Yatırımlar (Dosya Haber Programı)

  <p>Türkiye’nin, yüzüncü yılının son çeyreğinde hayata geçirdiği dev yatırımlar, ürettiği yerli ve milli araçlar, tarım, teknoloji, bilim, sağlık vb. alanlarda geçmiş ve günümüz kıyaslanarak hazırlanacak dosya haberlerden oluşmaktadır.</p>

 • Kahramanlık Türküleri – Türk Halk Müziği Konseri

  <p>Cumhuriyetimizin 100. Yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan programda Azerin ve Esat Kabaklı'nın kahramanlık türkülerini söyleyecekleri THM konseri verilecektir.</p>

 • Karadeniz Vapuru (İç Yapımlar – Tek Bölüm)

  <p>TRT Çocuk tarafından hazırlanan, hedef kitlesi tarafından severek takip edilen ve okunan, kazanım odaklı, eğlenceli ve bilgilendirici çocuk dergisinin 100. yıl özelinde hazırlanan sayısıdır.<br/>TRT Çocuk Kanal Koordinatörlüğü</p>

 • Karşının Gözüyle Cumhuriyete Giden Yol - Radyo Yayını/Program

  <p>1 Ocak 1923'ten itibaren Türkiye'de yaşanan siyasi, askeri, diplomatik, sosyal ve kültürel gelişmeler bazı yabancı devletler gözünden okunacaktır. Bu programda uluslararası basın ile Dışişleri Bakanlığı arşivlerinde bulunan haftalık, aylık ve yıllık raporlardan, istihbarat bilgi notlarından, yabancı devlet adamlarının hatıratlarından yararlanılacaktır. Bu belgelerin bir kısmı çeşitli araştırmalar içinde yayımlanmış olabileceği gibi doğrudan orijinal belgelerden de alınabilecektir.<br/>TRT Radyo Dairesi, Ankara Radyosu</p>

 • Kurtuluşun İzinde Oda Orkestraları

  <p>Cumhuriyetimizin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Kurtuluş Savaşı güzergahlarında (İstanbul, Samsun, Amasya, Erzurum, Sivas, Ankara 1. Meclis, Zafertepe) gerçekleştirilmesi planlanan programdır.</p>

 • maNga Konseri

  <p>Cumhuriyetimizin 100. yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan programda Manga Grubu ve solisti Ferman Akgül'ün 20 yıllık seçkin şarkılarına yer verdiği Cumhuriyetimizin 100. yılına özel konser düzenlenecektir.</p>

 • Nasıl Başardık? Hedef Güçlü ve Büyük Türkiye (Stüdyo Programı)

  <p>29 Ekim haftasında Türkiye Yüzyılı’nın konuşulduğu stüdyo programları yapılacaktır.</p>

 • Neydi, Ne Oldu? (Aktüel Program)

  <p>Doğu ve Güneydoğu şehirlerinin geçmişteki ve günümüzdeki durumlarını gösteren arşiv görüntüler eşliğinde aktüel programlar düzenlenecektir.</p>

 • Senfonik Şarkılar - Senfoni Konseri

  <p>Cumhuriyetimizin 100. yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan programda Murat Karahan'ın seslendireceği senfoni konseri verilecektir.</p>

 • Tarihin Tanıklarıyla Dünden Bugüne Gelişen Türkiye Belgesel Programı

  <p>Önemli gelişmelerin tanığı olan yaşlı ve bilge büyüklerimizle yapılacak görüşmeler çerçevesinde, gelişen ve değişen ülkemizin bölgesel tarihine ışık tutulacaktır.</p>

 • Trt Çocuk Dergisi 100. Yıl Özel Bölümü (Süreli Yayın, Matbu Çocuk Dergisi)

  <p>TRT Çocuk tarafından hazırlanan, hedef kitlesi tarafından severek takip edilen ve okunan, kazanım odaklı, eğlenceli ve bilgilendirici çocuk dergisinin 100. yıl özelinde hazırlanan sayısıdır.<br/> TRT Çocuk Kanal Koordinatörlüğü</p>

 • Trt Çocuk Koroları (Tsm - Thm - Çsm) Cumhuriyetimizin 100. Yılı Sempozyumu Özel Konseri

  <p>Ülkemizin sekiz bölgesinde bulunan TRT çocuk korolarında eğitimlerini sürdüren koro üyesi çocuklarımızın katılımıyla gerçekleştirilecek konser programıdır.</p>

 • Trt Gençlik Koroları (Tsm - Thm - Çsm) Cumhuriyetimizin 100. Yılı Sempozyumu Özel Konseri

  <p>Ülkemizin sekiz bölgesinde bulunan TRT gençlik korolarında eğitimlerini sürdüren koro üyesi gençlerimizin katılımıyla gerçekleştirilecek konser programıdır. Koro öğrencisi gençlerimizin seslendireceği müzik eserleri ile milli kültürümüzün genele yansıtılması hedeflenmektedir.</p>

 • Trt Trabzon Radyosu Gençlik ve Çocuk Koroları 100. Yıl Konseri Fakültemiz Öğrencileri Tarafından Cumhuriyetimizin 100. Yılı Sempozyumu Adına Verilecek Olan Konser Etkinliği

  <p>TRT Trabzon Radyosu bünyesinde faaliyetlerini sürdürmekte olan Türk Halk Müziği gençlik ve çocuk koroları, birlikte, halka açık bir konser planlamaktadır.</p>

 • Türkiye Selçukluları Belgeseli

  <p>Konya’daki Alâeddin Tepesi’nde bulunan ve Selçuklu Sultanı Mesut tarafından yapılan kümbethane bir sultanlar mezarlığıdır. Yıllar içerisinde restorasyona uğrayan kümbethanede bulunan Türkiye Selçuklu sultanlarının naaşları ne yazık ki büyük tahribata uğramıştır. Bu tahribatın neticesinde sultanlar ve ailelerine ait olan iskeletler birbirine karışmış ve beden bütünlükleri kaybolmuştur. Bu karışıklığı gidermek amacıyla, 2017 yılında Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün öncülüğünde bir çalışma başlatılmıştır. Bu amaçla oluşturulan bilim kurulunun çalışmalarıyla, sultanların naaşları incelemeye alınmış ve ileri DNA analizleriyle sultanların kimliklendirme çalışmaları yapılmıştır. Projenin ikinci aşamasında ise DNA analizleri çıkarılan sultanlara yüzlendirme teknolojisi uygulanarak, heykelleri günümüze taşınmıştır. Bu ölçekte yapılan çalışma dünyada yapılmış en kapsamlı yeniden yüzlendirme çalışmasıdır.<br/>Yapılan heykeller Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan Türkiye Selçukluları Müzesinde ziyarete açılacaktır.<br/>Selçuklu Sultanları belgeseli, yaşanan bütün süreci tarihçiler, çalışmaları yürüten bilim insanları ve sanatçıların anlatımıyla ekrana taşıyacaktır. Bu belgesel, Selçuklu Sultanlarına bir vefa gösterisidir.</p>

 • Ulus’ta Cumhuriyet Belgeseli

  <p>Siyasi bağımsızlığını kaybetmiş bir milletin kurtuluş ve zafer kazanma tutkusunu, askeri ve siyasi zaferini ekonomik başarılar ile taçlandırma arzusunu, köklü tarihini, üstün medeni vasıflarını ortaya çıkarma azmini konu edinen Ulus’ta Cumhuriyet belgeseli; izleyiciye Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş günlerine bugünden bir bakış sunacaktır.</p>

 • Uluslararası Trt Belgesel Günleri 100. Yıl Özel Ödülü

  <p>TBu yıl 14.’sü düzenlenecek TRT Belgesel Günleri kapsamında, 2023 yılının Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıl dönümü olması nedeniyle bir özel ödül verilecektir. TRT Belgesel Günleri, 100. Yıl Özel Ödülü için ayrıca bir başvuru alınmayacak, diğer tüm kategoriler için yapılan başvurular arasından 100. yıl temasına uygunluk taşıyan bir yapım TRT seçici kurulu tarafından seçilecektir.</p>

 • Yeni Devletin Bir Asrı - Radyo Yayını/Program

  <p>100. yılına giren Cumhuriyetimizin kültür hayatımıza kazandırdıklarının yanında, askeri-siyasi tarihin de izinden giderek aktarılması programın konusunu teşkil etmektedir.<br/>Cumhuriyetle birlikte kurumsallaşma ve modernleşme sürecinde meydana gelen dil, yeni tarih anlayışı, hukuksal düzenlemeler, sosyal ve beşeri gelişim, iktisadi dönüşüm, demokratik olgular vb. konular ele alınacaktır.<br/>TRT Radyo Dairesi, Ankara Radyosu</p>

 • Yüzyılımdaki Cumhuriyet Belgeseli

  <p>Yüzyılımdaki Cumhuriyet, birliğimizi daha da pekiştirecek mesajlar vermek, sevgi ve coşkumuzu artırmayı amaçlamaktadır. Belgeselde Cumhuriyetin ilanına tanık olmuş “asırlık çınarların” hikayeleri ve röportajları yer almaktadır.</p>

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

 • Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Cumhuriyet’in 100. Yılında Çocuklarımızın Yüzünü Güldürüyor

  <p style="text-align: justify">“Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Cumhuriyet’in 100. Yılında Çocuklarımızın Yüzünü Güldürüyor” üst başlık altında resim, müzik, heykel, seramik, sahne sanatları,fotoğraf,sinema, grafik, tekstil, geleneksel Türk el sanatları gibi farklı ana sanat dalları üzerinden 25 farklı proje üretilmiştir. Yaklaşık 10 bin kişilik öğrenci kitlesini hedef alan 25 projenin 13 tanesi tamamlanmış olup, ilk okuldan lise son sınıfa kadar dezavantajlı farklı öğrenci gruplarına yönelik sanat eğitimi çalışmaları gerçekleştirilmiş ve buna yönelik proje çıktıklarıaşama aşama sanatseverlerle de paylaşılmaya başlanmıştır. Bazı proje çıktıları ise yeni eğitim-öğretim yılı ile birlikte sergi, etkinlik, seminer şeklinde gerçekleştirilmeye devam edecektir.Maliyet dolayısıyla sekteye uğrayan çalışmalar ise uygun koşullar sağlanırsa gerçekleştirilecektir. Bu projelerin tamamlanmasıyla birlikte farklı yaş düzeylerinden geniş bir öğrenci kesiminin sanatsal yeteneklerini keşfetmelerinin sağlanması, uzun vadeli sanatsal-kültürel bir merak ve birikim oluşturulması, çocuklar-gençler için kendilerini sanatsal üretimlerle daha sağlıklı bir şekilde ifade edebilecekleri ortamların yaratılması gibi birçok amaca hizmet edilecek, aynı zamanda Güzel Sanatlar Fakültesi’nde görev yapan sanatçı-akademisyen öğretim elemanlarımızın perspektifinden çocuklarımız ve gençlerimize uzun soluklu farklı bir sanatsal vizyon kazandırılmış olacaktır. Büyük bir özveri ile gönüllülük esaslı yürütülen projelerin tamamlanmış olanlarına yönelik ortaya konulan proje çıktıları ile birlikte son derece anlamlı ve başarılı sonuçlar elde edildiği de gözlemlenmiştir.&nbsp;</p>

YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI

 • “Cumhuriyetin 100. Yılında Türkiye Dağıstan Kültür Buluşması” 5-12 Ağustos 2023 Tarihlerinde Düzenlenen Konferans ve Gezi Programı

  <p>“Cumhuriyetin 100. Yılında Türkiye Dağıstan Kültür Buluşması” başlıklı faaliyet 5-12 Ağustos 2023 tarihlerinde düzenlenmiştir. Faaliyet kapsamında Türkiye’deki Kafkasyalılardan ve Dağıstan’dan ülkemize gelen misafirlerden oluşan ekip, Ankara, Çanakkale ve İstanbul’da düzenlenen kültürel gezi programlarına katılım sağlamıştır. Program kapsamında 6 Ağustos 2023 tarihinde Silivri’de bir konferans düzenlenmiş, Şeyh Şamil büstü ve park açılışı gerçekleştirilmiştir.</p>

 • “Küresel Sistemin Oluşumu ve Cumhuriyetin 100. Yılında Türkiye” 7. Uluslararası Öğrenciler Kongresi Özel Konusu

  <p>7. Uluslararası Öğrenciler Kongresi kapsamında Ülkemizde öğrenim gören uluslararası öğrencilere Küresel Dünyanın gündem ve ihtiyaçlarına ilişkin yaklaşım, görüş ve önerilerini akademik esasta çıktıya dönüştürme fırsatı tanımak amacı ile her yıl belirli bir konu grubunun etrafında ‘’Uluslararası Öğrenci Bilimler Kongresi’’ düzenlenmektedir. </p><p>Bu yıl düzenlenecek olan 7. Uluslararası Öğrenci Bilimler Kongresi geçen yıllardan farklı olarak Sosyal ve Beşeri Bilimler, Fen ve Mühendislik Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Kongre Özel Konusu (Küresel Sistemin Oluşumu ve Cumhuriyetin 100. Yılında Türkiye) ayırımında gerçekleştirilecektir.</p><p> </p>

 • Cumhuriyetin 100. Yılında Türkiye – Afrika İlişkileri Paneli

  <p>5 Mayıs Afrika Günü münasebetiyle Başkanlığımızca “Cumhuriyetin 100. Yılında Türkiye – Afrika İlişkileri” başlıklı panel tertip edilmiştir. Söz konusu etkinlik kapsamında ayrıca Afrika Evi ile işbirliği içerisinde bir de sergi düzenlenmiştir. </p><p>Etkinliğe 8’i büyükelçi olmak üzere 19 diplomatın yanı sıra; üniversite araştırma merkezleri, kamu kurum ve kuruluşları ile düşünce kuruluşlarından çeşitli düzeylerde temsilciler ve uluslararası öğrenciler katılım sağlamıştır.</p>

 • Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı'nda Balkanlarda Türkoloji Çalışmaları ve Türk Kültürü Çalıştayı

  <p>Uluslararası Kültür ve Dil Araştırmaları Derneği tarafından 26-29 Eylül 2023 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan “Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı'nda Balkanlarda Türkoloji Çalışmaları ve Türk Kültürü Çalıştayı” başlıklı faaliyete Başkanlığımızca mali destek sağlanmaktadır. (Faaliyet henüz gerçekleştirilmemiştir.) </p><p>Söz konusu faaliyet kapsamında Balkanlardan ve Türkiye’den bir araya gelen bilim insanları ve araştırmacıların Balkanlardaki Türkoloji ve Türk kültürü çalışmaları üzerine belirlenen konular üzerinde müzakerede bulunmaları ve çözüm yolları üzerine çalışmaları amaçlanmaktadır.</p>